Derleme 471


(11.12.2023)

 • 7846 S.K. Vergi İndirim Raporu (İndirilemeyecek KDV) programa eklenmiştir.
 • DİİB Belgelerine kapatıldı tiki ilave edilmiştir. Kapatıldı ile işaretlenmiş DİİB belgesi beyannamede kullanılırsa Akıl Hocası uyarı vermektedir.
 • İthalatlarda kaleme uluslararası anlaşma kodu AT girilirse belgelerde 0301 belgesi yoksa Akıl hocası uyarı vermektedir.
 • İthalatlarda kalem belgelere 0301 belgesi girilmiş ve kalem uluslararası anlaşma koduna AT girilmemiş ise Akıl hocası uyarı vermektedir.

Derleme 470b


(04.12.2023)

 • Kalem giriş ekranında DIIB Belge Kontrol ekranına "Madde Adı" bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

Derleme 470


(25.11.2023)

 • WhatsApp gruba katılım butonu eklenmiştir.
 • TBFID Sorgulama özeliği dosya ana ekranada eklenmiştir.
 • Kalem <Alan Kopyala> ekranına "Kalem Yurt Dışı Döviz" alanı eklenmiştir.
 • Sabitlerden seçilmesi koşuluyla KKDF'den bir kalemin muaf olmaması durumunda KKDF girilmemiş ise beyannamenin tarife ve tescile gönderilmesinin  kesin olarak engellenebilmesi sağlanmıştır.

Derleme 469


(15.11.2023)

 • Vergi export raporuna tescil no bilgisi olmayan beyannamelerin dahil edilebilmesi sağlanmıştır.

Derleme 467


(31.08.2023)

 • Tarife sorusu mesajları cevap ekranında <EVET> <HAYIR> değişikliğinde otomatik belge silme işlemi ilave onaya bağlanmıştır.
 • Ödeme şekilleri girişlerinde <Yeni Kayıt> <Güncelle> butonuna basıldığında karşılaşılan sorunlar giderilmiştir.

Derleme 466


(14.08.2023)

 • Kalem giriş ekranında satır kodu değiştirildiğinde eğer BIIB belgesi var ise ilgili kalem tanımının ticari tanıma otomatik gelmesi sağlanmıştır.

Derleme 465


(24.07.2023)

 • Faaliyet Rapor Ek sayfasında "Vergi Makbuz No" alanına yazılan numara başka bir beyannamede kullanılmışsa uyarı verilerek onay alınması sağlanmıştır.

Derleme 464c


(18.07.2023)

 • Beyanname ve Ekli Liste dökümlerinde bakdodlu döküm seçeneğinin standart olarak seçili olup olmayacağı durumunun sabitlerden ayarlanabilmesi sağlanmıştır.

Derleme 464b


(14.07.2023)

 • Barkod font hatası sorunu giderilmiştir.

Derleme 464


(13.07.2023)

 • Beyanname ön yüz barkod dökümü ile ilgili karşılaşılan sorunlar giderilmiştir.

 

 • Kalem alanları <Alam Kopyala> bölümüne "eBirlik GTİP Ek" alanı eklenmiştir.

Derleme 463, Derleme 463c


(08.05.2023)

 • e-Birlik ile ilgili e-Ticaret ve Sipariş Türü Kodu alanlarının eBirlik mesajında gönderilebilmesi sağlanmıştır. Sadece 1. kalemdeki bilgiler gönderilir.
 • e-Ticaret alanı kalemlerdeki alan kopyalama içerisine eklenmiştir.

Derleme 462


(28.04.2023)

 • Adres tablosuna [X] Gerçek Kisi, Adı ve Soyadı alanları eklendi. ImpexFatura'da kullanılmaktadır.

Derleme 461


(19.04.2023)

 • Tarife ve tescil gönderimlerinden sonra gelen cevap işlenmeden yeni mesaj gönderilebilmesi engellenmiştir.
 • Kalem giriş ekranında muafiyet açıklaması alanında sabit bilgilerden seçim yapılabilmesi özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 460c


(28.02.2023)

 • e-Birlik tablo güncellemesi ve impex birlik kodları düzenlemesi yapılmıştır.

Derleme 460


(21.02.2023)

 • MARS Sigorta Poliçe yapımı ile ilgili sorunlar giderilmiştir.

Derleme 459


(18.02.2023)

 • Dosya sorguya yeni alanlar eklenmiştir. WTrans Derleme 125 gerekir.

Derleme 458c


(03.02.2023)

 • Alan kopyala ekranında ticari tanım ön bilgi kendi sütununda alt satıra alınmıştır.
 • eBirlik gönderiminde açıklama 44 bilgisi belgelerin önüne alınmıştır.

Derleme 458b


(28.01.2023)

 • Mars Sigorta poliçe paket gönderim sorunu giderilmiştir.

Derleme 458


(24.01.2023)

 • DİİB Belgeleri XML dosyasından yükleme sırasında bazı birim türleri yüklemesi dönüşümlerinde hata olmaktaydı. Düzeltildi.

Derleme 457


(10.01.2023)

 • GTİP 2023 Güncellemeleri yapılmıştır.

Derleme 456d


(05.01.2023)

 • Alan Kopyala ekranında işaret kutucukları kaydedildiğinde "Sipariş Türü" kutucuğununda kaydedilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname kopyalama ekranında Basit Usül Kodu kopyalanmasın dendiğinde Asıl Sorumlu alanının da kopyalanmaması sağlanmıştır.

Derleme 456,b,c


(04.01.2023)

 • EBirlik kripto dönüşünde kalemlere 1086 nolu belge işlendiğinde, gümrüğe tescil gönderiminde mesaj içerisinde kripto kodunun gönderilmesi engellenmiştir.

Derleme 455c,d


(02.01.2023)

 • Kalemler-> Alan Kopyalama bölümüne "Sipariş Türü" alanı eklenmiştir.
 • Sipariş türü alanı girilmeyen kalemlerin "Akıl Hocası" ekranında kırmızı ile uyarılması sağlanmıştır.

 

Derleme 455


(26.12.2022)

 • Kalemler ekranına sipariş türü alanı eklenmiştir. Zorunlu bir alandır.
 • Kalem yurt içi giderler ekranına "KDV Matrahına Dahil Yurt İçi Giderler Toplamı" alanı eklenmiştir. İhtiyari bir alandır.
 • TCMB döviz kuru getirme bölümündeki hata giderilmiştir.
 • Adresler tablosunda vekalet bitim tarihi girilmiş firmaların vekalet bitimlerine 1 hafta kala kayan yazı barında görüntülenmeleri sağlanmıştır.
 • Beyanname tekrar tescil (redrese) özelliği 060299 ve 061600 gümrüklerinde EX beyannameleri için açılmıştır.

Derleme 454


(13.12.2022)

 • 1000 Rejim kodlu beyannamelerde kalem menşei ülke kodu 052'den farklı ise kontrol uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

Derleme 453,453b


(25.11.2022)

 • Kalemler ekranında excel'den satırkodu yükleme özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 452b


(20.10.2022)

 • Mesaj.xml export bölümünde çıkan sorgu dosyasına <Beyanname_no> ve <Beyanname_Tarihi> alanları eklenmiştir.

Derleme 452


(20.10.2022)

 • Derleme 451b deki düzenleme geri alınmıştır.
 • Kalemler Ödeme Şekilleri dağıtım ekranı silme yapılabilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 • Kalemler Ödeme Şekilleri dağıtım işlemi sırasında dağıtımı yapılan ödeme şekli kalemde mevcut fakat TBFID'si yoksa ilgili Ö.Ş'nin belirtilen TBFID ile güncellenebilmesi sağlanmıştır.

Derleme 451b


(20.10.2022)

 

 • Beyanname kalemi kaydedilirken otomatik ödeme şekli oluşturulması engellenmiştir.

Derleme 451


(05.10.2022)

 • Beyanname kalem <Alan Kopyala> bölümüne "Eşyanın Geri Gelme Sebebi" ve "Eşyanın Geri Gelme Sebebi" açıklaması alanları da eklenmiştir.
 • Kalem Ödeme Şekli Dağıtım ekranında üzerine yazma kriterlerine TBFID bilgisine eklenmiştir. Yani farklı TBFID ler aynı ödeme şekli olsa bile ayrıca dağıtım yapılabilmektedir.

Derleme 450


(16.09.2022)

 • Muhtelif teknik düzenlemeler
 • Gümrük dosya sorgulama sonucunda "Beyanname Kapanma Tarihi" bilgisi döndüğünde beyannameye otomatik işlenmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname Export raporuna beyanname kapanma tarihi alanı eklenmiştir.

Derleme 449


(16.08.2022)

 • Tescil maili gönderirken gönderilen e-posta içerisinde fatura numaralarının da gösterilmesi sağlanmıştır.
 • DIIB Belge sorgu ekranında hatalı çıkan mesaj sorunu giderilmiştir.

 

Derleme 448


(22.07.2022)

 • Beyanname liste ekranında impexfatura üzerinden kesilen hizmet faturalarının görüntülenmesi sağlanmıştır.

Derleme 447b,447c


(01.07.2022)

 • Yurt içi ve yurt dışı detay diğer ekranında sabit açıklama bilgilerinin seçilebilmesi özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 447b,447c


(01.07.2022)

 • Yurt içi ve yurt dışı detay diğer ekranında sabit açıklama bilgilerinin seçilebilmesi özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 447


(27.06.2022)

 • Dosya->Beyanname Sorgu ekranına ihracat beyannameleri için <Beyanname Doğrulama> özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 446,446b


(22.06.2022)

 • Dosya Yurt İçi ve Dosya Yurtdışı bilgileri içerisine "Yurt Dışı Diğer Açıklama" alanı eklenmiş ve istenilen kalemlere kopayalanabilmesi sağlanmıştır.
 • Dosya için girilen bilgiler gümrüğe beyan edilmez.
 • eBirlik mesajında kalem ek bilgiler alanında beyanname kalemi Açıklama 44 alanının gönderilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname ön yüz dökümünde eğer Tarife Tanımı bilgisi kullanılmayacak ise bu boşluğun Kap/Konteyner bilgisi tarafından kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Derleme 445


(15.06.2022)

 • Program lisans dosyalarının sisteme Impex üzerinden yüklenebilmesi özelliği programa eklenmiştir.
 • Adres girişi sırasında vergi no tipi alanı girişi sırasında yaşanan bazı sorunlar giderilmiştir.
 • Kalem veri giriş ekranında [F7] [F8] ile kalemler arasında geçiş yaparken yapılan değişikliklerin otomatik kaydedilmesi özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 444g


(13.06.2022)

 • Excel kalem yükleme alanlarına kalem "Muafiyet Açıklaması" alanı eklenmiştir.

Derleme 444


(28.05.2022)

 • Gümrük beyanname bilgileri sorgulama (Hat Durumu vs.) özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 443c


(25.05.2022)

 • Teminat ekranında <Vergi Özeti Tablosu ve Oran Hesaplama> bölümündeki genel teminat oranı hesaplama ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Derleme 443


(17.05.2022)

 • Kalem <Alan Kopyala> bölümüne "Ticari Tanım" alanının kopyalanabilmesi özelliği eklenmiştir.
 • Kalemler ekranında çok kalemli beyannamelerde <Kalem Kopyala> işlemi yapıldığında yaşanan yavaşlama sorunu giderilmiştir.

Derleme 442


(16.05.2022)

 • Programa GTİP'e bağlı belgeler listesi özelliği eklenmiştir. Özellikle TAREKS KAPSAMDIŞI belgelerin hızlı bir şekilde işlenebilmesi sağlanmıştır.

Derleme 441


(06.05.2022)

 • Basit Usül Kodları tablosunda kod alanı 3 basamağa çıkartılmıştır ve basit usul kodları tablosu güncellemesi yapılmıştır.

Derleme 440


(20.04.2022)

 • Yeni beyanname oluşturma kısmında dosya no otomatik verilmesi ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Derleme 439


(11.04.2022)

 • Hassas GTİP'ler ekranına Menşei ülke Kodu, Tarife Menşei Ülke Kodu bağı bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır.  Örneğin bir GTİP için 958 (Bilinmeyen) ülke kodu girildiğinde Tarife Menşei Ülke Kodu'nun 400 (USA) olması zorunlu kılınmak isteniyorsa bu alana giriş yapılmalıdır. Mesaj gönderimi sırasında bu koşul sağlanmıyorsa mesaj gönderilmesi engellenir. Eğer farklı bir tarife menşei ülke kodu girilmişse sadece BayBilgin akıl hocasında uyarı verilir fakat mesaj gönderilmesi engellenmez.

Derleme 438f


(06.04.2022)

 • Kalemler ekranında "Kalem Diğer" bilgileri excelden yüklemele yaparken Parça Kodu ve Talimat No alanlarına göre parça diğer bilgisinin yüklenmesi sağlanmıştır.

Derleme 438e


(30.03.2022)

 • Kalemler liste ekranına Ödeme Şekli Tab'ı eklenmiştir.
 • Kalem ödeme şekilleri ekranında TBF Tarih alanının görüntülenmesi sağlanmıştır.

Derleme 438


(02.03.2022)

 • KKDFM kontrolleri mesaj gönderim sırasında yapılacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 • Dosya sorgulama kriterlerine Teslim Şekli eklenmiştir.
 • Dosya sorgulama işlemindeki konumlanma sorunu giderilmiştir.

Derleme 437


(24.02.2022)

 • Beyanname Export Extra seçimlerine Kalem eBirlik üretici firmaları eklenmiştir.

Derleme 436


(22.02.2022)

 • Giden teminata bağlanacak vergilerden "Genel Teminat Oranı" belirleme özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 435


(11.02.2022)

 • Impex beyanname dosya log işlemleri programa eklenmiştir.

Derleme 434c


(26.01.2022)

 • Fazla Mesai işlem tipleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
 • Beyanname kopyalama yapıldığında "Beyanname İlk Kilit Kaldıran" bilgiside eski beyannameden kopyalanarak gelmekteydi. Sorun giderilmiştir.

Derleme 434b


(25.01.2022)

 • Beyanname ön yüzde vergi dairesi adları görüntülenmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Derleme 434


(24.01.2022)

 • Ekli listede hem miktar 31 hemde istatistiki miktar görüntülenmesi istendiğinde istatistiki miktar ve biriminin bilgiler kısmında görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Adres tablosu veri giriş listeleme ekranında vergi numarasınında görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
 • İmpex kullanıcılarının "Beyan Türü" bazında yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır. Verilen yetkiler beyanname oluşturma, silme, düzenleme ve kopyalama işlemlerinde geçerlidir.
 • Beyanname dosyaları ana ekranında iken F9 tuşuna basarak İmpex Arşive ilgili beyanname için doğrudan erişebilme imkanı sağlanmıştır.

Derleme 433


(19.01.2022)

 • Kullanıcının tescil edilmemiş beyanname silme yetkisini kaldırabilme özelliği programa eklenmiştir.
 • Geçici ihracat ve geçici ithalat takibine 5100 rejimide eklenmiştir.

Derleme 432


(13.01.2022)

 • Beyanname süreçlerinin girişinin yapılabilmesi özelliği "Beyanname Dosya" ekranına eklenmiştir.
 • Burada girilen süreç adımları ve bilgilerin e-Arşiv uygulaması üzerinden müşteriye gösterilmesi imkanı getirilmiştir.
 • Impex kullanıcı giriş ekranında tek hatalı girişte uygulama kapatılmaktaydı. Sorun giderilmiştir.

Derleme 431


(11.01.2022)

 • Fazla Mesai servis yenilemeleri yapılmıştır. (Fazla Mesai Eşleştir özelliği programa eklenmiştir.)

Derleme 430,430b


(09.01.2022)

 • GTIP2022 güncellemeleri yapılmıştır.

Derleme 429


(28.12.2021)

 • Hassas GTIP ekranında girilen bilgilerin "Tarife Tespiti" ekranında görüntülenebilmesi özelliği programa eklenmştir.
 • Beyanname tescili sonrası "Beyanname Kiliti" ni kaldıran kullanıcı adı ile tarih ve zaman bilgisinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Derleme 428


(27.12.2021)

 • Kalemler ekranında "Fatura Kıymet Dağıt" ekranına iskonto dağıtım özelliği eklenmiştir.
 • Kalemler ekranı "Yüklemeler" menüsüne TAREKS bilgileri excel den yükleme özelliği eklenmiştir.
 • Mevzuat.NET ekranı doğrudan Tarife Tespiti ekranında görüntülenebilir hale getirilmiştir.

Derleme 427


(14.12.2021)

 • Beyanname KDV/CIF Vergiler Raporu'nun vergiler dökülmeden alınabilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname KDV/CIF Vergiler Raporu üzerine firma logosunun basılabilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname KDV/CIF Vergiler Raporu'nun eğer tescil cevabı yok ise en son vergileri işlenmiş tarife mesajına göre alınabilmesi sağlanmıştır.
 • Kalemler "Alan Kopyala" ekranına Muafiyet Açıklaması alanı eklenmiştr.

Derleme 426b


(04.12.2021)

 • Beyanname "Tescil No" bilgisi 18 karaktere çıkartıldığında cevap işleme sırasındaki beyanname no nun 16 karakter gelmesi ile ilgili sorun giderilmiştir.

Derleme 426


(03.12.2021)

 • 51XX ve XX51 dışındaki rejimlerde D1A muafiyet kodu girildiğinde BayBilgin Akıl Hocası'nda uyarı verilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname rejim kodu değişikliğinde ve beyanname kopyala sırasında 51XX rejiminden farklı bir rejime gidildiğinde SATIRKODU alanının boşaltılması garanti altına alınmıştır.
 • Kalemlerde yer alan gtip kodu KKDF muafiyet listesinde yok ise ve kalemde KKDFM muafiyet kodu girilmiş ise Akıl Hocası'nda kontrol ediniz uyarısının gelmesi sağlanmıştır.
 • Alan Kopyala seçim kriterlerinin terminal bazlı kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
 • Kalem liste ekranında ana menü -> Yüklemeler altına Kalem Diğer bilgilerinin excelden yükleme özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Beyanname sorgulama ekrenına Kap Adetine göre sorgulama yapılabilmesi özelliği eklenmiştir. Çoklu sorgulama yapılabilir. Örnek: Brüt KG + Kap
 • Beyanname Export Extra listeleme alanlarına "Dosya No" alanı eklenmiştir.

Derleme 425


(01.12.2021)

 • 8100 Rejimlerinde istatistiki kıymet alanı açılmıştır.

Derleme 424


(30.11.2021)

 • Beyanname "Tescil No" alanı 16 basamaktan 18 basamağa çıkartılmıştır.
 • Beyanname içerisinde müşteri tescil mesajı gönderimi sırasında mesaja eklenen beyanname pdf'inin oluşturulması ile ilgili sorun giderilmiştir.

Derleme 423d


(02.11.2021)

 • Kalem giriş ekranında GTIP girildiğinde GTIP Muafiyet kodu var ise otomatik getirilmesi ile ilgili sorun giderilmiştir.

Derleme 423c


(01.11.2021)

 • Kalem Diğer bilgileri ekranına "Tedarikçi Beyan No" bilgisi eklenmiştir.

Derleme 423b


(27.10.2021)

 • Kalemler otomatik dağıtım bölümlerindeki bzaı sorunlar giderilmiştir.

Derleme 423


(11.10.2021)

 • Dahilde işleme izin bakiye raporlarında kıymete göre bakiye hesaplamaları programa eklenmiştir.

Derleme 422


(01.10.2021)

 • Global Garanti takibi programa eklenmiştir.
 • Beyanname maili gönderirken adres tablosunda yer alan mailin mail üzerine getirilmesi ile ilgili sorun giderilmiştir.

Derleme 421


(27.09.2021)

 • Impex beyanname dosyası silinmek istendiğinde eğer Impex Arşiv PDF ekleri varsa beyanname dosyasının silinmesi engellenmiştir.

Derleme 420


(16.09.2021)

 • Beyanname ekranına <PDF> kaydetme butonu konulmuştur.
 • Tescil ve kapanışlarda müşteriye otomatik eposta gönderiminde beyan türüne göre (IM,EX,AN) seçim yapılabilmesi özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 419


(16.09.2021)

 • Beyanname export raporlarına "Hizmet Faturası" ve "Dekont" tarih, sayı ve tutar bilgilerinin de eklenmesi sağlanmıştır.

Derleme 418


(03.09.2021)

 • Tescil alımı ve kapanış alındığında otomatik mail gönderme özelliği programa ilave edilmiştir.

Derleme 417


(01.09.2021)

 • Program ana ekran üzerine Eğitim başlığı altında eğitim videolarına erişebilme özelliği programa ilave edilmiştir.

Derleme 416b


(31.08.2021)

 • PDF Birleştirme ile ilgili karşılaşılan sorunlar giderilmiştir.

Derleme 416


(30.08.2021)

 • Beyanname mail gönderilirken eklerinin tek pdf olarak oluşturulabilmesi özelliği programa eklenmiştir. Sabitlerden seçilmelidir.

Derleme 415


(12.08.2021)

 • Beyanname Kapanma alanı yanındaki butona basarak gümrük "Beyanname Sorgulama" sayfasından otomatik beyanname kapanış tarihi alma özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 414c,d


(10.08.2021)

 • Ekli listede bazı alanlar genişletilmiştir.
 • TCGB Açmalardaki miktar kısmı virgül sonrası duyarlılık 4 basamağa çıkarılmıştır.

Derleme 414b


(06.08.2021)

 • Ana ekran beyanname listesinde tescil alan kullanıcı adınında görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname sorgulama kısmında bazı alanlardan sorgulama yapıldığında hata alınmaktaydı. Düzeltilmiştir.

Derleme 414


(06.08.2021)

 • Beyanname sorgulama kriterlerinde Gönderici ve Alıcı Firma sorgu alanları birbirinden ayrılmıştır.
 • Beyanname sorgulama kriterlerine Gideceği Ülke ve Ticaret Yapılan Ülke alanlarıda ilave edilmiştir.
 • Beyanname sorgulama ekranında GTIP alanı çoklu arama kriterlerine dahil edilmiştir.
 • Beyanname sorgulama ekranında sorgu sonucu gelen listeye tescil alan kullanıcı adı eklenmiştir.
 • BayBilgin Akıl Hocası ekranında ihracatcılar için gideceği ülke ile ticaret yapılan ülke farklı ise uyarı vermesi sağlanılmıştır.
 • Kalemler -> Kalem Getir işleminde kalem bilgisi yeni beyannameye getirilirken istatistiki kıymetin kopyalanmadan getirilmesi sağlanmıştır.

Derleme 413


(29.07.2021)

 • Antrepo çekimlerinde antrepo tescil gümrüğü çekim gümrüğünden farklı ise mesaj gönderimi engellenmiştir. (Antrepo beyanının Impex üzerinden yapılmaış olması gerekir)
 • Kalemlerde KITH muafiyeti ve D1A muafiyeti aynı anda var ve kalemlere Damga Vergisi girilmemiş ise mesaj gönderimi engellenmiştir.

Derleme 412


(13.07.2021)

 • İşlemler menüsüne "MEDOS Belge Raporu" eklenmiştir.
 • Dökümlerde Devam Formları yeniden aktif edilmiştir.
 • Beyanname KDV/CIF Vergiler Raporu tüm rejimler için aktif jhale getirilmiştir.
 • Ekli liste dökümlerinde TEDARİKÇİ FİRMA dökümü isteğe bağlı hale getirilmiştir. Sabitlerden ayarlanmalıdır.
 • Derleme 411 de Ekli Liste'ye eklenen Kalem Diğer Bilgilerin dökümü tercihli hale getirilmiştir.

Derleme 411


(29.06.2021)

 • Ekli liste dökümünde miktar toplamlarının gruplanarak gelmesi sağlanmıştır.
 • Ekli listede tedarikçi firmaların TDR= kodu ile görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname Export Extra'da Muafiyet 4 ve Muafiyet 5 alanlarının seçilebilmesi ve listelenebilmesi sağlanmıştır.
 • Ekli liste başlangıç numarasının her koşulda 2 olarak gelmesi sağlanmıştır.
 • Ekli liste açklamalar bölümüne Eşyanın Giriş Çıkış Amacı, Geri Gelme Sebebli, İşlemin Niteliği, Kullanılmış Eşya Belirteci ve Muafiyet kodları eklenmiştir.
 • Sabitler -> Çalışma yılı belgelerine 0842 belgesininde gelmesi sağlanmıştır.

Derleme 410d


(28.06.2021)

 • Henüz tescile gönderilmemiş beyannamelerde Tarife Tespiti'nden sonra alınan beyanname ve ekli liste dökümlerinde Ek Damga vergisinin ilgili kalemdeki 089 nolu vergi üzerine eklenerek dökülmesi sağlanmıştır.

Derleme 410


(20.06.2021)

 • Hassas GTIP'ler listesinin Excel ortamına çıkarılabilmesi ve Excel'den geri yüklenebilmesi özellikleri programa eklenmiştir.
 • Hassas GTIP satırlarının kopyalanabilmesi özelliği programa eklenmiştir.
 • Impex->Kalemler ekranında Excel'den yükleme dosyalarının boş olarak örnek formatlarının diske kaydedilebilmesi özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 409,409b


(15.06.2021)

 • Gün içinde gönderilen tescil mesajlarının gümrükteki son durumlarını topluca sorgulama özelliği programa eklenmiştir. Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için WTrans Derleme 118'in yüklenmiş olması gerekir.

Derleme 408,408b


(23.05.2021)

 • Kalemler->Alan Kopyalama bölümünde Açıklama 44 alanının yanına [*] Ekle checkbox'ı eklendi. Bu kutucuk işaretlenirse kopyalama yapılan kalemlerdeki Açıklama 44 alanı silinmeden dağıtılarak kalemdeki bilgi arka kısma eklenmektedir. Ekleme yapılırken hedef kalem açıklama 44 alanında bu bilgi mevcutsa bilgi aktarımı tekrarlı olarak yapılmamaktadır.
 • Uzaktan Yardım 11 versiyonuna güncellendi.

Derleme 407


(12.05.2021)

 • Ana ekranda Dosya liste excel export ve Kalemler ekranında Kalem Liste Excel Export programa ilave edildi.
 • Beyanname Export Extra dönüş alanları içerisine Kalem Marka Adı ve Marka Kıymeti bilgilerinin eklenebilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname Export Extra dönüş alanları içerisine ATR,EUR1,MENŞE ve FormA belgeleri Belge No ve Vize Tarihi bilgilerinin eklenebilmesi sağlanmıştır. Belgelerden farklı olarak bu bilgiler yanyana kolonlar olarak listelenir.

Derleme 406


(07.05.2021)

 • DPU Teslim şekli girişi zorunlu alan olarak görünmekteydi. Zorunluluk kaldırılmış, girişi opsiyonel hale getirilmiştir.

Derleme 405


(05.05.2021)

 • Beyanname -> Beyanname Export bölümüne yeni daha geniş kapsamlı bir format eklenmiştir.(Eski format ayrıca kullanılabilmektedir).  Bu formatta tüm kalem vergileri yan yana kolonlar şeklinde alınabilmektedir. YYS Firmalarına gönderme amaçlı kullanılabilecek bir excel dosya formatıdır.

Derleme 404


(03.05.2021)

 • Dosya -> Beyanname Özeti seçim opsiyonlarının terminal bazlı kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname menüsüne -> Beyanname süreç raporu bölümü eklenmiştir.

Derleme 403


(21.04.2021)

 • Ofis dışı bağlantı (uzak bağlantı) ayarları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Derleme 402


(19.04.2021)

 • İthalat Beyannamesi KDV/CIF Raporu dökümü ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Derleme 401


(04.04.2021)

 • E-Birlik mesaj cevap alımlarında TPS Kripto Belge kodunun alınabilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.

Derleme 400b,c


(02.04.2021)

 • MARS Poliçe listesinin excel olarak kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
 • BS Kodu 12 olduğunda "Asıl Sorumlu" bilgisinin beyan edilebilmesi sağlanmıştır.

Derleme 400


(31.03.2021)

 • Kalemler ekranında kalem bazında ayrım olmaksızın dosya bazında tüm kalemlerin tarife soru ve cevaplarını toplu görüp güncelleyebilme özelliği programa ilave edilmiştir.

Derleme 399


(29.03.2021)

 • Beyanname Export Extra'da tarih alanı seçildiğinde ilk değer olarak günün tarihi gelmesi sağlanmıştır.
 • Kalemler Brüt Ağırlık dağıtımı hem kıymete göre hemde Net Ağırlık oranına göre dağıtılabilir hale getirilmiştir.
 • Kalemler Net Ağırlık dağıtımı hem kıymete göre hemde Brüt Ağırlık oranına göre dağıtılabilir hale getirilmiştir.
 • Programa "Depo ÇıkışıTeslim Tesellüm Belgesi" düzenleme özelliği eklenmiştir. İşlemler menüsünden erişilebilir.

Derleme 398


(26.03.2021)

 • Beyanname menüsü üzerine 51XX beyannamelerden 4051 (KATİ) dönüşümü yapabilmek için sorgulama ekranı programa ilave edilmiştir. Parça Kodu bazında (Kalem Diğer) sorgulama yapılarak geriye dönük açma yapılabileek beyannamelerin tespiti amacıyla kullanılabilir.
 • Bazı index ve kod düzenlemeleri yapılarak programda performans iyileştirmeleri yapılmıştır.

Derleme 397f


(04.03.2021)

 • Beyanname üzerine tescil edilmeden ön yüzde SATIRKODU dökülmesi ile ilgili sorun giderilmiştir.

Derleme 397


(20.01.2021)

 • Kalemler->Alan Kopyalama ekranına "İşlemin Niteliği" ve "Eşyanın Giriş/Çıkış Amacı" alanlarıda eklenmiştir.

Derleme 396


(10.01.2021)

 • GTIP 2021 Düzenlemeleri yapılmıştır.

Derleme 395


(04.01.2021)

 • GTRANT-1,GTRANT-2 Teminat türleriyle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Derleme 394b


(29.12.2020)

 • Beyanname dökümlerinde kalemlerde 40 -> 42 rejim kodu dönüşümlerde sadece Muafiyet1 ve Muafiyet2 alanına girilen muafiyetler dikkate alınmaktaydı.  Bütün Muafiyet kodlarının dikkate alınması sağlanmıştır.

Derleme 394


(29.12.2020)

 • KDV/CIF Vergi Raporu üzerine Ordino,Nakliye,Kültür Fonu ve Bakiye alanları eklenmiştir.

Derleme 393b


(25.12.2020)

 • Sabitler ekranında düzenleme yapılmıştır.

Derleme 393


(24.12.2020)

 • Beyanname üzerinden "İthalat Beyannamesi KDV/CIF Vergiler Raporu" alınabilmesi sağlanmıştır.

Derleme 392f


(21.12.2020)

 • Kullanıcılar ekranına "arşiv direk erişim izni" yetkisi eklendi.

Derleme 392,392b


(02.12.2020)

 • 6323 Rejimlerinde kalemlerde işlemin niteliği alanının açılması sağlanmıştır.

Derleme 391


(23.11.2020)

 • Hassas GTİP'lere GENEL BİLGİ alanı eklenmiştir. Gümrüğe kontrol ve tescil gönderimi sırasında bu ek bilgi ile ilgili kullanıcının bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname Export Extra'ya beyanname TEMİNAT alanlarının eklenebilmesi sağlanmıştır.
 • Impex dosya arama ekranında DIIB Satır Kodu'ndan arama imkanı sağlanmıştır.
 • Kalemde iken DIIB kontrol butonuna basılınca gelen ekranda izin sahibi firmanın adı ve vergi numarasınında görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Kalemler ekranına <İFK Dağıt> = İlave Fatura Kıymet Dağıt butonu eklenmiştir. Bu özellik ile kalem fatura tutarlarına mevcut kıymet oranlarına göre ilave bir tutarın dağıtılabilmesi özelliği sağlanmıştır.

Derleme 390


(15.11.2020)

 • Kalemler -> Alan Kopyalama bölümünde Muafiyet alanlarının ayrı ayrı seçilebilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname Export Extra'ya Gümrük Kıymet-> Royalti ve Gümrük Kıymet->Alıcı Satıcı İlişkisi alanlarının eklenebilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname Export Extra'ya Faaliyet Rapor-> Vergi Makbuz No, Taşıyıcı Firma ve Hat Durumu alanlarının eklenebilmesi sağlanmıştır.

Derleme 389


(10.11.2020)

 • MARS Sigorta online poliçe düzenleme özelliği (beyanname bilgileri kullanarak) programa eklenmiştir.
 • e-Birlik cevap mesajındaki TTG bilgisinin görüntülenmesi sağlanmıştır.

Derleme 388c


(19.10.2020)

 • Ödeme saymanlık bilgisi gönderimi alanı açılmıştır.

Derleme 388,388b


(15.10.2020)

 • İhracat beyannamelerinde eFatura'dan beyanname satırları oluşturma bölümünde eArşiv faturaları yüklenirken "List Index out of Bound" hatası alınmaktaydı. Hata giderilmiştir.
 • Banka seçiminde önceki beyanname banka bilgileri getirme kısmında geçmiş beyanname bakma sayıları 10,100,1000 ve tümü olarak yeniden düzenlenmiştir.

Derleme 387


(09.10.2020)

 • TOBB MEDOS 0324 - Menşei Şahadetnamesi taslak öngörüntüsü programa eklenmiştir.
 • TOBB MEDOS 0323 Belgelerinde gözlemler 2 alanı yeniden düzenlenmiştir.
 • Acenta Sevk Bildirim No gönderimi zorunlu yapılmıştır.
 • Kalemlerde Kap Cinsi "KN" seçilmiş ve beyanname ön yüzde "Konteyner" alanı işaretlenmemişse "BayBilgin Akıl Hocası" nın uyarı vermesi sağlanmıştır.
 • Banka seçiminde benzer beyannamelerdeki bankalardan seçim yaparken geçmiş beyanname tarama aralıklarının seçimlik hale gelmesi sağlanmıştır.

Derleme 386


(30.09.2020)

 • 2100 ve XX21 Rejimlerinde Kalemler->DIIB Satır Kodu alanı aktif hale getirilmiştir.

Derleme 385b


(17.09.2020)

 • DIIB Belgesi xml den dosya yükleme bölümünde MTK ve KGM birimlerinin düzgün olarak yüklenmesi sağlanmıştır.

Derleme 385


(09.09.2020)

 • Beyanname üzerine "Ödeme Saymanlık Bilgisi" alanı eklenmiştir. Bu özelliğin devreye alınabilmesi için Sabitler ekranında ilgili seçenek seçilmelidir.  Bu özellik WTrans Derleme 105 gerektirir. WTrans Derleme 105'in yüklü olduğundan emin olunuz.
 • Ekli liste ekranında yapılan seçimlerin kaydedilebilmesi özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 384f


(04.09.2020)

 • Dosya araştır listesinde "Ticaret Yapılan Ülke" bilgisininde listelenmesi sağlanmıştır.

Derleme 384


(01.09.2020)

 • Beyanname arama ekranına "Belgeler.Referansı" alanından arama yapabilme özelliği eklenmiştir.
 • Beyanname Export Extra ekranında "Ödeme Şekli Kodu" seçildiğinde "Ödeme Şekli Adı" nında gelmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname Export Extra ekranında "Banka Kodu" seçildiğinde "Banka ve Şube Adı" nında gelmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname Export Extra ekranında "Menşei Ülke Kodu" seçildiğinde "Menşei Ülke Adı" nında gelmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname Export Extra ekranında Faaliyet Rapor ekranındaki iş emri numarasınında getirilebilmesi özelliği eklenmiştir.

Derleme 383


(11.08.2020)

 • Xml dosyalardan format tipine göre Impex Beyanname yükleyebilme özelliği programa ilave edilmiştir.

Derleme 382c


(06.08.2020)

 • Mesaj Export ekranına firma seçimi özelliği eklenmiştir.

Derleme 382


(10.07.2020)

 • TOBB MEDOS Belgelerinin tamamında Taahhütname gönderim özelliği programa eklenmiştir. WTRANS D104 gerekir.

Derleme 381


(09.07.2020)

 • Belge Varlığı yok seçilse bile 0100-Fatura belgesinin beyanname formu üzerine dökülebilmesi imkanı programa eklenmiştir. Dökümde bu durumdaki belgeyi döktürebilmek için Sabit Ayarlar -> Döküm Ayarları ekranında "Gümrük Beyanname dökümlerinde Belge Varlığı "YOK" olsa bile 0100-Fatura belgesi mutlaka dökülsün" seçilmelidir.
 • İstenildiği takdirde mesaj gönderimi sırasında "Gümrük Kıymet Bildirim Formu" zorunluluk uyarsının kaldırılabilmesi sağlanmıştır. Program -> Sabit Ayarlar bölümünden ilgili kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Derleme 380


(29.06.2020)

 • Bakanlıktan alınan DİİB xml dosyasının DİİB belgelere belge olarak otomatik yüklenebilme özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 379


(13.06.2020)

 • Eğer kalemde TCGB açma yapılmışsa TCGB açma toplam tutarının kalem miktarı ile eşit olup olmadığının kontrol edilerek "Akıl Hocası" kısmında uyarı verilmesi sağlanmıştır.

Derleme 378


(12.06.2020)

 • Beyanname dökümünde "Referans Tarihi" ne göre döviz kurları dökümünde yeniden düzenleme yapılmıştır.
 • Kalem ödeme şekli 1- Mal Mukabili ve kalem GTİP'i KKDF Muafiyet Tablosu nda var ve muafiyetler içerisine "KKDFM" girilmemişse Akıl Hocası'nda uyarı verilmesi sağlanmıştır.

Derleme 377


(01.06.2020)

 • Belge dağıtımında belge no ardına kalem sıra no yazılacak belgelere 1014 nolu belgede eklenmiştir.
 • Muafiyet kodu alanlarına boşluk karekteri girilmesi engellenmiştir.


Derleme 376


(29.05.2020)

 • Beyanname ana sayfa ekranına "Acenta Sevk Bildirim No" alanı eklenmiştir. Bu alan ihracat beyannamelerinde taşıma şekli 40 ise zorunludur.
 • Bu alanın aktif edilebilmesi için sabitler ekranında seçim yapılmalıdır. Wtrans Derleme 103 gerektirir.
 • Beyanname ödeme şekli 7 ve sözleme türü 99 dan farklı ise "Akıl Hocası" bölümünde uyarı gelmesi sağlanmıştır.

Derleme 375


(15.05.2020)

 • Gümrüğe beyan edilen tescil sorgu mesajları ve dönen cevap mesajlarının xml formatında istenilen klasöre toplu olarak çıkartılabilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.

 

Derleme 374


(13.05.2020)

 • Beyanname önyüz, devam formları ve ekli liste dökümlerinin beyan edilen vergilerle (gümrükten dönenler değil) alınabilmesi sağlanmıştır.
 • Eğer mesaj gönderim alımı yapılmamışsa beyanname kalem sıra numaralarının yeniden sıralatılabilmesi özelliği programa eklenmiştir. <İşlemler> menüsünden yapılabilir.

Derleme 373


(29.03.2020)

 • TAREX.xml oluşturabilme özelliği programa eklenmiştir.
 • Kalemler ekranında menüye <Döviz Hesapla> butonu eklenmiştir. Bu özellik ile kalemlerde istenildiği takdirde kalemlerdeki dövizlerin TL karşılıkları ve kalem CIF$ yeniden hesaplatılabilmektedir.

Derleme 372


(18.03.2020)

 • Ekli listede CIF TL bilgisinin yazdırılması sağlanmıştır.

Derleme 371b


(09.03.2020)

 • Beyanname dökümünde kalemlerde 4000 -> 4200 dönüşümen KDV17M muafiyet koduda eklenmiştir.

Derleme 371


(04.03.2020)

 • Beyanname ön yüz dökümü siyah beyaz olarak alınabilmektedir.
 • BayBilgin Akıl Hocası içerisine tarife mesajından dönen A>Dikkat ile başlayan mesajların görüntülenmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 370


(03.02.2020)

 • Kalemlerde "Ticari Tanım" alanı boş olursa BayBilgin Akıl Hocası'nın uyarı vermesi sağlanmıştır. Ayrıca mesaj gönderimi engellenmiştir.

Derleme 369b,c


(28.01.2020)

 • Gümrük Kıymet Bildirimi formunda ön yüzde Royalti hayır seçilirse "Koşullar" alanının gümrüğe gönderilmemesi sağlanmıştır.  Aynı durum "Satıcıya İntikal" alanı içinde yapılmıştır.

Derleme 369


(22.01.2020)

 • Beyanname öngörüntü zeminli döküm renklendirilmiştir.

Derleme 368


(10.01.2020)

 • GTİP 2020 düzenlemeleri yapılmıştır.

Derleme 367


(04.01.2020)

 • GTİP 2020 düzenlemeleri yapılmıştır.

Derleme 366b


(26.12.2019)

 • MEDOS ATR Belgeleri girişinde yeni belge açma kısmında yaşanan takılma sorunu giderilmiştir.

Derleme 366


(21.12.2019)

 • Özet Beyan Raporu programa eklenmiştir. "Beyanname" menüsünden erişilebilir.

Derleme 365


(25.11.2019)

 • Adres bilgilerinde yer alan e-Posta adresi alan uzunlukları 255 karaktere çıkarılmıştır.
 • Kalem Yurtiçi ve kalem Yurtdışı diğer tutarları girildiği zaman açıklama alanı girilmez ise BayBilgin "Akıl Hocası" bölümünde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

Derleme 364


(21.11.2019)

 • Kalem giriş ekranına <Önceki Kalem> <Sonraki Kalem> butonları konulmuştur. Kalemler arasında geçiş yapılabilir.
 • Alıcı firma YFKS ifadesi gönderimi ile ilgili bazı düzenlemelr yapılmıştır.

Derleme 363


(08.11.2019)

 • QAR Katar Riyali T.C.M.B döviz kurları sayfasına eklenmiştir.
 • Impex clientlar üzerinden Merkez Bankasından kur güncellemesi yapılmak istendiğinde karşılaşılan sorunlar düzeltilmiştir.
 • Impex Dosya hızlı banka seçiminde sadece son 100 beyannameye bakılarak tahmin yapılması sağlanmıştır.

Derleme 362


(02.11.2019)

 • T.C. Merkez Bankası web sitesi güvenli SSL bağlantısına geçmiştir. Bu sebeple TCMB'den döviz çekerken karşılaşılan hata giderilmiştir.


Derleme 360c,360d


(27.10.2019)

 • IGV Teminata dönüştürüldüğünde KDV Kodu'nun 40 yerine 46 olarak gelmesi sağlanmıştır.

Derleme 360,360b


(21.10.2019)

 • Teminat ekranında "Kalem Giden Vergilerde" teminata bağlanmış toplam vergi tutarını gösteren bir alan eklenmiştir. İstenildiği takdirde bu alana göre teminat hesabı yaptırılabilmektedir.
 • Kalem -> Diğer Bilgiler (Parçalar) ekranında adet toplamınınında gösterilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Sabitler ekranına bir opsiyon koyulmuş ve miktar ve adet alanlarının tutarlılık kontrolünün yaptırılabilmesi sağlanmıştır.
 • Vergi export'ta "Kalem Diğer" bilgiler rapora dahil edildiğinde gelen stok adedt bilgisinin stok parça kodundan hemen sonra görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Impex Dosya arama ekranına stok/parça kodundan firma bağımsız arama özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Impex Dosya arama ekranına "Kalem Diğer" altında yer alan Talimat No bilgisinden arama özelliği programa ilave edilmitir.
 • Sabitlere bir opsiyon eklenmiş ve Evrak no bilgisinin beyanname ön yüz üzerinde "Referans No" alanının yanına yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
 • Eski tip ATR belgesi dökümünde form üzerine TESCİL NO alanının yazdırılması seçimlik hale getirilmiştir.
 • Yeni dosya açıldığında "Evrak No" alanına "Referans No" bilgisinin otomatik aktarılabilme imkanı getirilmiştir. Sabitlerden seçilmelidir.

Derleme 359


(16.10.2019)

 • Kalemler ekranında Yüklemeler menüsüne "Excel'den Marka Bilgileri Yükleme" seçeneği eklenmiştir.
 • Eski tip ATR belgelerine kalemler çekilirken TİCARİ TANIM ve FATURA NO/TARİH bilgilerininde getirilmesi sağlanmıştır.
 • Hassas GTİP'lerde liste ekranında Gözetim bilgileri ile ilgili yer düzenlemeleri yapılmıştır.
 • Hassas GTİP'lerde GTİP / GTİP grubu bazlı toplu silme özelliği programa eklenmiştir.
 • Açıklama alanına çekilebilen "sabit ifadelerin" yanına "Kullanım Amacı" bölümü eklenmiştir. Bu alana sabit ifadenin kullanım amacı yazılarak seçim sırasında kolay seçim sağlanabilir.

Derleme 358


(07.10.2019)

 • Kalemler ekranına "Ödeme Şekilleri İcmali"alabilme özelliği eklenmiştir.
 • MEDOS ATR Mallar kalemini eklerken otomatik kalemlerden bilgilerin otomatik doldurulabilmesi özelliği programa eklenmiştir.
 • MEDOS ATR ve EUR.1 belgeleri için taslak görüntüleme özelliği programa eklenmiştir.
 • Beyanname kalemler ekranında tüm kalemlerin tek seferde silinebilmesi özelliği programa eklenmiştir.
 • Kalem-> Giden vergiler ekranında <EMY-Teminata Çevir> ve <İGV-Teminata Çevir> özeliği ile bu işlemlerin KDV hesaplamaları dahil otomatik tek tuşla yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • "Eşyanın Bulunduğu Yer" alanının sonuna boşluk bırakıldıldığında tescil işlemi sırasında hata oluşabilmekteydi. Bu sorun kalıcı olarak giderilmiştir.
 • Impex-> Kalemler-> Kalem Getir ekranında Yurt İçi ve Yurt Dışı bilgilerinin sorunsuz bir şekilde detaylı olarak getirilebilmesi sağlanmıştır.
 • Excel'den kalem yükleme sırasında istatistiki ölçü birimi yüklemesiyle ilgili sorun giderilmiştir.

Derleme 357


(11.09.2019)

 • 4010 ve 4210 Rejimleri için kalem bilgileri içerisine "Eşya Geri Geliş Sebebi" ve "Eşya Geri Geliş Sebebi Açıklama" alanları eklenmiştir.
 • Yazılıma "Eşya Geri Geliş Nedenleri" tablosu eklenmiştir.
 • Dereleme 357 ve üzeri için en az WTrans Derleme 96 yada üzeri gereklidir.

Derleme 356


(05.09.2019)

 • Beyanname ön yüz dökümlerinin alt kısmına kullanıcı isteğine bağlı olarak [e-İMZALIDIR] ibaresinin yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname ön yüz girişinde Gideceği / Sevk Ülkesi ifadesinin başına "10." ibaresi yerleştirilmiştir.

Derleme 355


(20.08.2019)

 • İhracat beyannamelerinde kalan kontor gösterimi özelliği programa ilave edilmiştir.

Derleme 354


(19.08.2019)

 • IIKS -> YFKS dönüşümü yapılmıştır.

Derleme 353


(16.08.2019)

 • Beyanname "BANKA SEÇİMİ" önceki beyannamelerde seçilen benzer bankalar listesini getirecek şekilde akıllı hale getirilmiştir.
 • İhracat beyannamelerinde "BANKA KODU" ve "ÖDEME ŞEKLİ" dökümü opsiyonel hale getirilmiştir. Sabitlerden seçilebilir.
 • Sabitler ekranında kullanım dışı kalmış seçenekler ekrandan kaldırılmıştır.

Derleme 352


(31.07.2019)

 • Beyanname Export Extra raporlamaya Kalem Yurt İçi Detay ve Kalem Yurt Dışı Detay bilgilerinin eklenebilmesi sağlanmıştır.
 • Ö.Ş. Dağıtım işlemi kalem seçimli hale getirilmiştir.

Derleme 351b


(12.07.2019)

 • MEDOS - FormA Belgesi Menşei Kriterlerine "P - Türk Menşei'li" seçeneği eklenmiştir.

Derleme 351


(08.07.2019)

 • Marka bilgilerine IMEI No alanı eklenmiştir.

Derleme 350,350b,350c


(05.07.2019)

 • Beyanname gönderiminde Brüt ve Net KG tutarlılık kontrolleri ve tarife gönderiminden sonraki tescil gönderimleri sırasında fatura, navlun, sigorta, yurt içi ve yurt dışı alanlarının  kontrolleri yapılırken değerler aynı görünmesine rağmen uyarı vererek işlemin kesilmesi konusunda iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Sabitler -> e-Birlik sayfasında Kalem üretici firma seçildiğinde firmayı 9999 belgesi olarak gönder seçeneği kapatıldı.  Beyanname kopyalama sırsaında önceki beyannamelerde bu seçenek seçili olsa bile yeni beyannamede bu belgenin seçili olarak gelmesi engellendi.

Derleme 349


(17.05.2019)

 • Beyanname ön yüz ve ekli liste dökümlerinde beyanname tescil no alanı barcode 'lu hale getirilmiştir. Sisteminizin barcode dökebilmesi için  BayBilgin Teknik Destek ekibi ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.
 • Toplu Belge Referansı güncelleyebilme özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Sabitlerden seçilmesi koşuluyla beyanname kalemleri BrütKG, NetKG toplamlarının tutarlılık kontrolü yapılabilmesi özelliği programa ilave edilmiştir. Tutarsız ise tarife ve tescile gönderim engellenmektedir.
 • Kalemler ekranında Brüt ve Net toplamlarda bindelik ayıraçların görüntülenmesi sağlanmıştır.

Derleme 348b,c,d,e,f :


(11.Nisan.2019)

 • Belge dağıt ekranında 0877 belgelerininde 0886'larda olduğu gibi dağıtılabilmesi sağlanmıştır.
 • İhracat beyannamelerinde bir kaleme hem 0100 hemde 0886 belgesi girilmişse "Akıl Hocası" bölününde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

Derleme 348 :


(08.Nisan.2019)

 • Adres vergi no alanı IIKS bilgisinin sığabilmesi için 20 basamağa genişletilmiştir.
 • Fazla Mesai "Beyanname No" alanı 16 basamaktan 26 basamağa genişletilmiştir.
 • TOBB MEDOS 0323 Belgesine Gözlemler2-Ülke2 ve Gözlemler2-Ülke3 alanları eklenmiştir.
 • "Yeni dosya aç" ekranındaki hata giderilmiştir.


Derleme 347 :


(24.Mart.2019)

 • IIKS gönderimi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.
 • Vergi Export raporuna alan ilaveleri yapılmıştır.
 • Beyanname dökümü belgeler alanındaki kaymalar düzeltilmiştir.
 • Kalemlerde Kap Cinsi = KN olduğunda kalemin kap adeti ile konteyner sayısı farklı olduğunda programın uyarı vermesi sağlanmıştır.

Derleme 346,b,c :


(12.Mart.2019)

 • Kalem Diğer ekranında girilen parça kodunun önceki beyannamelerde hangi GTİP ile beyan edildiğini gösteren özellik programa ilave edilmiştir. <?> Butonu.
 • Eğer belirtilmiş olan parça daha önceki beyannamelerde farklı bir GTİP altında beyan edilmişse kayıt sırasında programın uyarı vermesi sağlanmıştır.
 • Beyanname ön yüz, devam formu ve ekli liste dökümlerinde bir kalem içerisinde aynı tps numarasına sahip belgenin farklı satırlarına referans eden belge girişleri varsa
  belge dökümü sırasında bu satırlar tek belge altında dökülür hale getirilmiştir.
 • Vergi Export ekranına Parça No detay seviyesinde listeleme özelliği ilave edilmiştir.

Derleme 345 :


(07.Mart.2019)

 • Adres tablosundan IIKS ve Anti Damping kodu içeren adres seçimleri ile ilgili bazı kontrol düzenlemeleri yapılmıştır.
 • Beyanname Export Extra ekranına TCGB açma bilgilerinin getirilebilmesi sağlanmıştır.
 • Impex ana ekran beyanname listesine "Kapanma Tarihi" alanı eklenmiştir.
 • Kalem getir işleminde getirilen kalemin TESLİM ŞEKLİ koduna mevcut beyannamenin TESLİM ŞEKLİ kodunun aktarılması sağlanmıştır.
 • "Belge Dağıt" ekranında 0961 belgelerindede 0886 belgelerindeki gibi satır numaralarının otomatik verilebilmesi sağlanmıştır.

Derleme 344,344b :


(05.Mart.2019)

 • TOBB MEDOS 0325 Belgesi Mallar kısmına "Paket No" ve "Menşe Kriteri" alanları ilave edilmiştir.

Derleme 343,343b,c,d,e :


(27.Şubat.2019)

 • Sunucu tabanlı e-imza özelliği programa eklenmiştir. Bu özelliklerin çalışabilmesi için ImpexSignXServer kurulu olması gerekir.

Derleme 342e :


(20.Şubat.2019)

 • MEDOS ImpexSignX imzalamada dizin oluşturma hatası giderilmiştir.

Derleme 342,342b :


(18.Şubat.2019)

 • ImpexSignX e-imza entegrasyonu yapılmıştır.

Derleme 341c,d,e :


(14.Şubat.2019)

 • Web servis mesaj gönderiminde en son seçilen "Web Servis Kullanıcı" (Müşavir Kodu) nun  sonraki mesaj gönderimlerinde ve beyanname dökümlerinde de otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.

Derleme 341b :


(07.Şubat.2019)

 • Excelden kalem yükleme şemalarına Tarife Menşei Ülke alanı eklenmiştir.

Derleme 341 :


(07.Şubat.2019)

 • Kullanıcılar ekranında yer alan Web Service Kullanıcı Kodları'nın kullanımının istenilen gümrüklerle limitlenebilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.

Derleme 340c,d:


(05.Şubat.2019)

 • Programa WsMesaj ekranında "Kontrolsüz Mesaj Cevap İşle" me özelliği eklenmiştir. Bu seçenek ile cevap işlenirken diğer terminallerde bekleme olmaz.
  Kullanımı dikkat gerektirmektedir.
 • Dosya -> Yurt İçi Detay ekranına <Ardiye Hesap> butonu ve F3 ile döviz hesaplama özelliği ilave edilmiştir.

Derleme 340 :


(04.Şubat.2019)

 • Mevzuat.NET entegrasyonu sağlanmıştır. Kullanıcı ayarlarından Mevzuat.NET kullanıcı adı ve şifresini programa giren kullanıcılar Kalem ve Tarife ekranlarından ilgili GTİP mevzuatına [F3] tuşuna basarak Mevzuat.NET üzerinden doğrudan erişebilirler. (Internet erişimi gerekir) Açılan ekranda kapat butonuna basıldığında yada köşeden X tuşu ile kapatıldığında otomatik olarak "Güvenli Çıkış" yapılarak Mevzuat.NET kullanımı sonalndırılır.
 • Adresler tablosuna e-Birlik Genel Sekreterlik kodlarının seçilebilmesi sağlanmıştır. Eğer ilgili adres bilgisinde genel sekreterlik kodu varsa e-Birlik gönderiminde otomatik seçili olarak gelecektir.
 • Yurt İçi Detay->Ardiye alanı yanına "Ardiye Hesaplama Tarihi" alanı eklenmiştir. Bu alana giriş yapılır ve farklı bir günde tescil alınmak istenirse program tarife ve tescil gönderimini engeller,ardiye hesabınızı ve hesap tarihinizi güncellemeniz ister.
  Sabitlerden ilgili seçimi yaparak ardiye hesap tarihininin otomatik doldurulmasını ve güncellenmesini sağlayabilirsiniz.
 • Impex içerisinde "Ardiye Hesap Link" tablosu eklenmiştir. Yurt İçi Detay-> Ardiye alanının yanında <Ardiye Hesap> butonu konulmuştur. Bu butona basıldığında "Ardiye Hesap Link" tablosunda belirlenmiş olan ardiye linlkleri (Web yada Excel) görüntülenir ve istediğiniz sayfaya hızlı erişim sağlar.
 • Kalem Yurt İçi Tutar Detay ekranında [F3] tuşuna basarak http://www.xe.com adresindeki döviz kuru hesaplama sayfasının otomatik açılması sağlanmıştır. Herhangi bir alan üzerindeyken bu tuşa basıldığında ilgili alandaki değer hesaplanacak tutar alanına  aktarılır. Ayrıca hesaplanacak döviz kuru alanına "USD" olarak otomatik seçilir. Hesaplama yapıldıktan sonra sonuç bilgisi mouse ile seçilip <Seçileni Aktar> butonuna basıldığında hesaplanmış döviz tutar bilgisi ilgili alana otomatik olarak aktarılır.
 • Kısayollar menüsünün Dosya,Kalemler, Kalem Giriş ve tarife ekranlarından da erişilebilmesi sağlanmıştır.
 • Sabitler'den ilgili seçenek seçildiğinde, beyanname yazımı sırasında gönderilen gümrük seçildiğinde "Yükleme Boşaltma Gümrük İdaresi" ve "Yükleme Boşaltma Yeri" nin otomatik olarak doldurulabilmesi sağlanmıştır.
 • 4071 Hariç 40XX rejimlerinde beyannameye özet beyan girişi yapılamışsa "Baybilgin Akıl Hocası" kısmına uyarı gelmesi sağlanmıştır.
 • 4071 rejimlerinde TCGB açması yoksa "BayBilgin Akıl Hocası" kısmına uyarı gelmesi sağlanmıştır.
 • Kalemler "Kap Konteyner Numarası" alanın yanına yeni bir buton eklenmiştir. Bu buton ile 4000 rejimlerinde bu butona basıldığında beynname ön yüzünde girilmiş olan "Navlun->Ara Konşimento No" bilgilerinin bu alana otomatik gelmesi sağlanmıştır. Bu buton ile 4071 rejimlerinde bu alana beyanname ön yüzde yer alan "Antrepo Beyanname No" bilgilerinin otomatik doldurulması sağlanmıştır.
 • Impex ana formda beyanname listesi ekranında "Dosya Yılı" combo alanının yönünün değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Sabitlerden "Dosya Yılı Sıralama Yönü" değiştirilerek istenilen yönün kullanılması sağlanmış olacaktır.
 • Teslim şekillerinde DAT ve DDP alanlarında sigorta alanının beyaz olarak açılması sağlanmıştır. Bu alanlar doldurulursa gümrüğe beyan edilir.
 • Beyanname ön yüz fatura girişinde döviz kuru ve teslim şekli, navlunda döviz kuru, sigorta da döviz kuru hatalı girilirse kırmızı ile gösterilmesi sağlanmıştır.
 • Navlun "Ara Konşimento No" alanı 30 karaktere çıkarılmıştır.
 • Beyanname ön yüzde tarife sorusu sorulmuş ve cevap verilmemişse tescil mesajının gönderilmesi engellenmiştir.
 • Beynname Dosya ve Kalem Girişi ekranlarında renk teması seçebilme özelliği programa ilave edilmiştir. Her kullanıcı kendi renk temasını ayrı ayrı seçebilir.

Derleme 339,339b :


(25.Ocak.2019)

 • Bankalar tablosu seçimine banka adres ve telefon bilgilerin eklenmesi sağlanmıştır.
 • Ölçü birimleri kod alanı 4 karaktere çıkartılmıştır.
 • Ödeme Şekilleri ekranında TBF Tarih alanı eklenmiştir. Bu alan gümrüğe beya edilmez. Sadece belge oluşturma işleminde 0887 belgesine otomatik tarih aktarma işleminde kullanılır.

Derleme 338,338b,338c :


(16.Ocak.2019)

 • "Ödeme Şekli Giriş Ekranı" ve "Belge Giriş Ekranı" nda 0887 belgesinde Ticaret Bakanlığı'ndan hızlı "Transfer Bildirim Form Sorgu" özelliği programa eklenmiştir.
 • Tarife Tespiti ekranında konumlanılan GTİP'in otomatik olarak istatistiki pozisyon cetvelinde görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Tarife Tespiti ekranında "Ticaret Bakanlığı Bağlayıcı Tarife İşlemleri" ekranına hızlı erişim sağlanmıştır.

Derleme 337 :


(14.Ocak.2019)

 • GTIP2019 Tablo güncellemeleri yapılmıştır.

Derleme 336h :


(14.Ocak.2019)

 • TOBB MEDOS 0322 - EUR1 Belgesine GTS Seçim alanı eklenmiştir. Wtrans Derleme 88 gerekir.

Derleme 336g :


(28.Aralık.2018)

 • Kalem alan kopyala kısmında yurt dışı ve yurt içi diğer açıklama alanlarının her koşulda kopyalanabilmesi sağlanmıştır.

Derleme 336f :


(25.Aralık.2018)

 • Kalem Tahakkuk ekranında kalem vergi matrahının görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Beyyanname ön yüz 1. kalem vergi matrahlarının her koşulda dökülmesi sağlanmıştır.

Derleme 336b :


(20.Aralık.2018)

 • Beyanname Export Extra'da Belgeler çıktıya eklendiğinde belgenin varlığı'nın da görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • TOBB evraklarında 0321 ATR belgesine fazladan getirilen menşe ülke id'nin gelmesi engellenmiştir.

Derleme 336 :


(18.Aralık.2018)

 • TOBB Belgelere 0324 - MENŞE Şahadetnamesi, 0325 - FormA Belgesi eklenmiştir.
 • Kalem alan kopyalamaya Tarife Menşei alanı eklenmiştir.

Derleme 335 :


(14.Aralık.2018)

 • Kalemlere "Tarife İçin Menşei Ülke" alanı eklenmiştir. Tarife vergili menşei ülke üzerinden hesaplatılmak isteniyorsa bu alan kullanılmalıdır.
 • Kalemlerde <Kalem Getir> ekranında ödeme şekillerininde getirilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname ön yüz dökümünde vergi rakamlarının dökülmesindeki kayma sorunu giderilmiştir.
 •  "Vergi Düzenle" ekranında Matrah ve Tutar alanlarında ondalık değerlerin girilmesi ile ilgili sorun giderilmiştir.

Derleme 334 :


(13.Aralık.2018)

 • Kalemlerde "Kalem Getir" fonksiyonunda Yurt içi ve yurt dışı diğer alanlarının açıklama kısımlarının getirilmesi ile ilgili sorun giderilmiştir.

Derleme 333 :


(12.Aralık.2018)

 • Impex Beyanname ön yüz dökümünde vergilerin olduğu kısımda istenildiği takdirde beyanname yurt içi ve yurt dışı detay bilgilerinin detaylı olarak dötürülebilmesi sağlanmıştır.  Bu özelliği aktif edebilmek için "Sabitler" ekranında Ek Damga Vergisi döküm tipinin değiştirilmesi gerekmektedir.
 • Ekli Liste dökümlerinde kaleme ait çoklu konteyner dökümündeki sorun giderilmiştir.
 • Ekli Liste dökümünde liste sonundaki vergi toplamlarında vergi tutarı 0 olanların dökümü engellenmiştir. İstenirse beyanname döküm ekranında alt tarafta yer alan checkbox ile 0 olan vergi toplamları döktürülebilir.

Derleme 332 :


(07.Aralık.2018)

 • Impex de mesaj gönderim sırasında ödeme şekilleri tutarlılığı kontrolü yapılmakta ve tutarsızlık varsa kullanıcı onayı alınması sağlanmıştır
 • Kalemler ekranında başka beyannameden "Kalem Getir" de açma kaynak beyanname kalemlerinin hedef beyannameye açma olarak tanımlanabilmesi özelliği programa eklenmiştir.
 • Açmalarda antrepo beyanname numarası 16 haneden küçükse "Akıl Hocası" bölümünde kırmızı ile gösterilmektedir. Açma Beyanname no da küçük harf girilmesi engellenmiştir.
 • Ödeme şekillerinde TBFID girililince belge girişi otomatik yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Kalem alan kopyalamaya "Satır Kodu" ve "İkincil İşlem Görmüş" alanlarınında kopyalanabilmesi özelliği eklenmiştir.

Derleme 331 :


(04.Aralık.2018)

Derleme 330 :


(26.Kasım.2018)

 • Global Hesap Başvuru İşlemleri yazılıma eklenmiştir.
 • Fazla Mesai ekranında Global Hesap ID alanı eklenmiş ve seçimi sağlanmıştır.
 • e-Birlik ÜRETİCİ kopyalamada İMALATÇI TEDARİKÇİ alanlarındaki kopyalama eksikliği giderilmiştir.
 • DIIB Belgelerinde MADDEADI alanı 80 karakterden 210 karaktere çıkarılmıştır.
 • Belge Dağıt'ta 0886 belgesinde TPS kodundan sonraki / 'lı kısmın kalem sıra numarasına uygun olarak kopyalanabilmesi sağlanmıştır.
 • Kalemler ekranında Excel'den "Kalem Belgeleri" yüklenmesi özelliği programa ilave edilmiştir. (Örnek excel dosyasını indirmek için tıklayınız)

Derleme 329g :


(08.Kasım.2018) 

 • Kalem ödeme şekli girişi ekranında ve ödeme şekli dağıtım ekranında TBFID alanı 23 karakter girişiyle sınırlandırılmıştır.

Derleme 329f :


(07.Kasım.2018)

 • 4010 için TBFID zorunlu hale getirildi.

Derleme 329.329b,c,d,e :


(06.Kasım.2018)

 • TBFID gönderimi ile ilgili REJİM KODU düzenlemeleri yapılmıştır. Bazı rejimlerde gönderim zorunlu hale getirilmiştir.

Derleme 328d :


(25.Ekim.2018)

 • Beyanname kopyalamada "Beyanname Iptal" ve "Beyanname Iptal Açıklama" alanlarının kopyalanması engellenmiştir.
 • Beyanname kopyalamada "Referans Tarihi" alanı kopyalanması seçimlik hale getirilmiştir.
 • Kalem birleştirmede Yurt İçi Detay ve Yurt Dışı Detay bilgilerinin detaylı birleştirmesi sağlanmıştır.

Derleme 328c :


(18.Ekim.2018)

 • Kalem Ödeme Şekli Dağıt ekranına TBFID bilgisi eklenmiştir.

Derleme 328 :


(11.Ekim.2018)

 • Kalem Ödeme Şekilleri'ne TBFID (Transfer Bildirim Form No) alanı eklenmiştir. WTrabs Derleme 85 gerekir.Sabitlerden devreye alınmalıdır.
 • KWD - Küveyt Dinarı ile ilgili hesaplama sorunu giderilmiştir.

Derleme 327 :


(05.Ekim.2018)

 • Hassas Gtip'ler "Gözetim Grubu" alanı eklendi. Bu alan kullanılarak aynı GTİP'e farklı gözetim formülleri uygulanabilmektedir.
 • MEDOS ATR tablolarında gümrüklerin bağlı olduğu müdürlüklerin otomatik getirilebilmesi ve görüntülenebilmesi özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 325,326 :


(04.Ekim.2018)

 • Beyanname üzerine Fazla Mesai ID ve Liman Kodu alanları eklenmiştir.

Derleme 324 :


(03.Eylül.2018)

 • Kalem Giden Vergiler -> Vergi düzenle ekranında iyileştirici düzenlemeler yapılmıştır.
 • Fazla Mesai yeni düzenlemeler programa ilave edilmiştir.
 • Ekli listede kalem bilgilerinde kap konteyner marka bilgilerinin dökümde çıkması sağlanmıştır.

Derleme 323,b,c...i :


(06.Ağustos.2018)

 • TOBB Belgelere İRAN Menşe Belgesi eklenmiştir. WTrans D75 gerekir.
 • TOBB Belgelere MALEZYA Menşe Belgesi eklenmiştir. WTrans D75 gerekir.
 • Fazla Mesai servisine tahakkuk firması alanı eklenmiştir. FIRMA yada MUSAVIR seçilebilir.

Derleme 322 :


(30.Temmuz.2018)

 • TOBB Belgelerine EUR.1 ve EUR.MED belgeleri eklenmiştir.
 • Vergi Export -> Kalem Bazında raporuna Miktar 31, Miktar 31 Ölçü Birimi, İstatistiki Miktar ve İstatistiki Miktar Ölçü Birimi alanları eklenmiştir.

Derleme 321,321b :


(15.Temmuz.2018)

 • FaaliyetRaporEk ekranına "Vergi Makbuzları No" alanı eklenmiştir.
 • Adres bilgilerini excel dosyasından yükleme özelliği programa ilave edilmiştir.

Derleme 320 :


(13.Temmuz.2018)

 • Beyanname Döküm ekranına "Konteyner Listesi" dökümü ilave edilmiştir.

Derleme 319 :


(21.Haziran.2018)

 • Konteyner Listesi excel'den yükleme özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Kalemlerde kıymete göre Ödeme Şekli otomatik dağıtım özelliği programa ilave edilmiştir.

Derleme 318,318b :


(1.Haziran.2018)

 • Fazla Meszai web sersiv bildirimi düzenlemeleri yapılmıştır.
 • Vergi Export ekranında kalem bazında listelemede "Fatura Tutarı" ve "Fatura Dövizi" nin listelenmesi sağlanmıştır.

Derleme 317 :


(1.Haziran.2018)

 • Hassas GTIP Açıklama alanının mesaj gönderimi sırasında verilen uyarılarda görüntülenmesi saülanmıştır.
 • TOBB MEDOS ATR Gönderimi ile ilgili iyileştirmeler yapılmıştır.

Derleme 316,316b,c,d :


(21.Mayıs.2018)

 • TOBB MEDOS A.TR Belge düzenlemeleri yapılmıştır. (Ek lisansa tabidir)
 • Beyanname->Kalemler->Marka Bölümüne MotorTipi,MotorGucu,Motor Seri No ve Vites alanları eklenmiştir. WTrans güncellemesi gerektririr.

Derleme 315,315b :


(18.Nisan.2018)

 • Kalem yurt içi tutar detay açıklama, yurt dışı tutar detay açıklama alanlarının "Alan Kopyala" bölümünde kopyalanabilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname Export Extra'da kalem ödeme şekillerinin listelenebilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname yeni kalem girişinde kalem ödeme şeklinin beyanname ödeme şekline göre otomatik oluşturulması sağlanmıştır.
 • Kalem yurt içi tutar detay diğer açıklamalar ve yurt dışı tutar detay diğer açıklamalar alanının tablodan hızlı bir şekilde seçilebilmesi sağlanmıştır.

Derleme 314 :


(13.Nisan.2018)

 • Adres tablosunda vergi no tipi normal adres, AEO yada İİKS seçilebilmesi sağlanmıştır.

Derleme 313 :


(2.Nisan.2018)

 • Hassas GTİP tablosuna "İlave Gümrük Vergisi Oranı" alanı eklenmiştir.
 • Kalem giden vergi giriş ekranına "<Vergi Düzenle>" butonu eklenmiştir. Açılan ekran sayesinde vergiler yeniden düzenlenirken KDV Matrahı ve KDV tutarı otomatik olarak yeniden hesaplatılabilir.

Derleme 312,b..h :


(20.Mart.2018)

 • Dahilde İşleme İzin Belgeleri listelerinde liste kalemi değer hesaplamasının Birim Değer * Miktar çarpımına göre otomatik hesaplatılabilmesi sağlandı.
 • Dahilde İşleme İzin Belgelerinin kopyalanabilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat ve ithalat listelerinin yeniden sıralanabilme özelliği programa ilave edilmiştir.
 • GTP-Muafiyet tablosunun oluşturulabilmesi özelliği programa eklenmiştir. Belirlenen GTİP'lerde ilgili kaleme otomatik olarak ilgili muafiyet kodlarının aktarılabilmesi sağlanmıştır.
 • Ekli Listede miktar ve istatistiki miktar alanlarının aynı anda döktürülebilmesi sağlanmıştır.
 • Vergi export ekranında kalem bazında listeleme seçeneğinde vergi kodu seçilebilmesi ve Kalem Diğer altında yer alan Fatura No bilgisinin getirilebilmesi programa eklenmiştir.

Derleme 311..x :


(05.Mart.2018)

 • Kalemlerde ödeme şeklinin çoklu hale getirilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Derleme 310,310b,310c,310d :


(23.Şubat.2018)

 • IGHB Bildirimleri açılmıştır.
 • Aynı kalem içerisinde aynı belgenin kopyalanbilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.
 • BayBilgin Akıl Hocası bölümüne beyanname tarife sorusu cevaplanmadığında uyarı gelmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname -> Kalem -> Kalem Diğer bilgiler ekranına fatura GTIP bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır. (Tescile gitmez. Bilgi amaçlıdır)

Derleme 309c :


(31.Ocak.2018)

 • Kalemlerde "Havacılık Yakıt Türleri" ekranına "Ticari Ünvan" alanı eklenmiştir.

Derleme 309 :


(25.Ocak.2018)

 • Aylık Faaliyet Raporu'una Alıcı Satıcı İlişkisi alanından sonra gelmek üzere "GKB 9a ROYALTİ KOŞULLAR" alanı eklenmiştir.

Derleme 309 :


(18.Ocak.2018)

 • Windows Active Directory (LDAP) entegrasyonu yapılmıştır. Impex kullanıcı şifre doğrulaması windows yetkilendirmesi üzerinden yapılabilir.

Derleme 308a,b,c :


(08.Ocak.2018)

 • GTIP2018 güncellemeleri yapılmıştır.
 • Kalemlerde Ödeme Şekli'nin dizi şeklinde gönderilebilmesi sağlanmıştır.
 • Vergi Export ekranında Beyanname Referansı alanından sorgulama özelliği programa ilave edilmiştir. (Eğer beyanname tescil edilmemişse tarih aralığı Evrak Tarihi olacak şekilde ayarlanmalıdır.)

Derleme 307f,g :


(30.Kasım.2017)

 • Dosya bakımında tek bir gün için yapılabilen seçim, iki tarih aralığında olabilecek şekle dönüştürülmüştür.

Derleme 307e :


(16.Kasım.2017)

 • KKDF dağıtım ekranında dağıtılacak tutarların elle değiştirilebilme imkanı getirilmiştir.

Derleme 307d :


(15.Kasım.2017)

 • KKDF dağıtım işlemine kalemde girilen KKDFM muafiyet kontrolüde eklenmiştir.

Derleme 307c :


(07.Kasım.2017)

 • Kalem GTİP birleştirme kriterlerine kalem ödeme şekli kriteri ilave edilmiştir. Ödeme şekli farklı ise birleştirme yapılmaz.

Derleme 307b :


(07.Kasım.2017)

 • Kalem ödeme şekli alanı "Alan Kopyala" bölümüne eklenmiştir.
 • KKDF Dağıt butonu IM,AN rejimlerinin tümünde aktif hale getirilmiştir.
 • Muafiyet alanlarında KKDFM muafiyeti seçilmişse "Akıl Hocası" uyarısının bu duruma göre de kontrol edilerek yapılması sağlanmıştır.
 • Beyanname girişinde beyan türüne göre yurt dışı firma seçimi yapıldığında yurt dışı firma ülke kodunun ticaret yapılan ülke koduna otomatik aktarılması sağlanmıştır.

Derleme 307 :


(06.Kasım.2017)

 • Kalemlere Muafiyet 5 alanı eklenmiştir.
 • İhracatlarda da yeni tip ödeme şekli gönderimi devreye alınmıştır.

Derleme 306,306b,306c :


(02.Kasım.2017)

 • Yeni tip Ödeme Şekli gönderimi devreye alınmıştır.

Derleme 305d :


(27.Ekim.2017)

 • İhracat fatura yüklemede kalem tutarları yuvarlama sorunu giderilmiştir.

Derleme 305c :


(11.Ekim.2017)

 • EBirlik Genel Sekreterlik ve Birlik Kodu alanları ilişkili hale getirildi.

Derleme 305b :


(11.Ekim.2017)

 • EBirlik "Birlik Kodları" tablosu ve tablodan seçim özellikleri programa ilave edilmiştir.

Derleme 305 :


(10.Ekim.2017)

 • EBirlik mesaj gönderimine "EBirlik Sekreterlik Alt Kodu" UnionCode alanı eklendi.

Derleme 304d :


(06.Ekim.2017)

 • Hassas GTİP'lerde girilmiş olan KDVKodu'nun sadece ihracat dışı beyannamelerde otomatik gelmesi sağlanmıştır.

Derleme 304 :


(26.Eylül.2017)

 • Serbest dökümlere beyanname yurt içi tutar bilgilerinin dökülebilmesi sağlanmıştır.

Derleme 303b :


(23.Eylül.2017)

 • Kalemlerde gözetim hesaplama bölümünde parametrelerin değiştirilebilmesi imkanı programa eklenmiştir.
 • Vergi export ekranında Beyan Türü ve Rejim Koduna göre sorgulama imkanı getirilmiştir.

Derleme 303 :


(21.Eylül.2017)

 • Ekli liste altında yer alan vergi toplamları maximum 12 adete çıkartılmıştır.
 • Tarife sorusu cevaplarında aynı cevabın diğer kalemlere işlenmesinde kalemlerin seçilebilmesi özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 302b :


(07.Eylül.2017)

 • BayBilgin akıl hocasında Teminat ile ilgili verilen hatalı uyarı düzeltildi.

Derleme 301,302 :


(8.Ağustos.2017-06.Eylül.2017)

 • İhracat fatura yüklemede fatura sıra nolar belgelere aktarılırken baş sonundaki boşlukların silinerek aktarılması sağlanmıştır.
 • Teminat bilgileri array(çoklu) hale getirilmiştir.

Derleme 300d :


(28.Temmuz.2017)

 • Dökümlerde belge sıralaması seçimlik hale getirilmiştir.

Derleme 300 b,c :


(27.Temmuz.2017)

 • Dosya kilit yönetiminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Dosya->Kalem->Belgelerin belge koduna göre sıralanması sağlanmıştır.

Derleme 300 :


(19.Temmuz.2017)

 • İhracat beyannamelerinde eFatura kullanarak beyanname kalemlerinin otomatik oluşturulması sağlanmıştır.
 • Oluşturulan beyanname kalemlerine 0886 kodlu belgenin otomatik işlenmesi sağlanmıştır.
 • Aynı bölümde ETTN numarası kullanılarak Gümrük Web Sitesinden TPS Onay Kodu'nun otomatik getirtilebilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname kalem birleştirme bölümünde 0886,0100 ve 9999 nolu belgelerin birleştirilebilmesi özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 299,a-g :


(06-14.Temmuz.2017)

 • Vergi Export Excel çıktılarında iyileştirme yapılmıştır.
 • Kalemler AÇIKLAMA_44 alanına açıklama sabitlerinin getirilebilmesi sağlanmıştır.
 • 71XX beyannamelerde beyanname kap adeti ile kalemlerin kap adet toplamlarının tutarlılık kontrolünün yapılabilmesi özelliği programa eklenmiştir. Sabitlerden açılmalıdır.
 • Beyanname Export alan seçimi ekranında Navlun seçilince Sigorta bilgilerinin ilaveten gelmesi sorunu giderilmiştir.
 • Beyanname Export ekranında MUUAYENE memurundan sorgulama ve bu alanın listelenebilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Alan Kopyalama ekranına ÖLÇÜ BİRİMİ 31 ve ÖLÇÜ BİRİMİ İSTATİSTİKİ alanları eklenmiştir.
 • Impex ana ekran kayan yazıda notu giren kullanıcının görüntülenmesi sağlanmıştır.

Derleme 298 :


(04.Temmuz.2017)

 • Kalemler Alan Kopyala bölümüne "Mahrece İade" alanının kopyalanması özelliği ilave edilmiştir.

 

Derleme 297 :


(16.Haziran.2017)

 • MUAYENE MEMURU alanının beyanname dökümlerinde döktürülmesi seçimlik hale getirilmiştir. Standart olarak hangi durumun seçileceği sabitlerden belirlenebilmektedir.

Derleme 296 :


(15.Haziran.2017)

 • Kalemler ekranı -> Kalem Belgeler bölümünde seçilen bir belge tüm kalemlerden sildirilerek ilgili kalemlere ekli liste refearansı ile yeniden yazdırılması sağlanmıştır.
 • Kalemler ekranı -> Kalem Belgeler bölümünde seçilen bir belgenin tüm kalemlerden hızlı silinebilmesi sağlanmıştır.

Derleme 295 :


(17.Mayıs.2017)

 • Ana ekrana kısayollar menüsü eklenmiştir.
 • Programda Dosya->Ana ekranda açıklama kısmına istenilen sabit bilginin otomatik aktarılabilmesi özelliği programa eklenmiştir.
 • Impex Dosya ekranından BayBilgin Arşiv uygulamasına otomatik geçiş özelliği programa eklenmiştir.
 • Adres bilgilerindeki vekalet bilgilerinin ön yüzdeki açıklama alanına ANTREPO beyannamelerinde de otomatik gelmesi sağlanmıştır.

Derleme 293...,294 :


(09.Mayıs.2017)

 • Dosya Araştır bölümüne TCGB Açma beyanname numarasından arama özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Impex ana ekrana Kap Adet'inden sonra "Brüt Ağırlık" alanının görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Kalemler ekranında belgeler kısmına xml den fatura belge yükleme özelliği programa ilave edilmiştir.

Derleme 292 :


(10.Nisan.2017)

 • FaaliyetRaporEK ekranına Yeşil hat bilgisi eklenmiştir

Derleme 291 :


(27.Mart.2017)

 • Dosya bakımının sadece belirtilen gün için çalıştırılabilmesi sağlanmıştır. (Evrak Tarihi/Tescil Tarihi)

Derleme 290d :


(24.Şubat.2017)

 • Beyanname Export içerisinde XML Export'ta <IstatistikiKiymet> alanı ile ilgili geliştirme yapılmıştır.

Derleme 290c :


(01.Şubat.2017) 

 • Vergi oranı %1000 yada üzeri engellemesi kaldırılmıştır.

Derleme 290b :


(19.Ocak.2017)

 • Adres tablosuna "Muhasebe Cari Kodu" alanı eklenmiştir. Bu alan e-Fatura işleminde kesilen faturanın muhasebeye aktarılırken cari karta işlenmesi sırasında kullanılacaktır.
 • Teminat uyarılarında "BANKA","BANAKIT","NAKIT" ve "DIGER" dışında kalan teminat türlerinde değer girilmemişse uyarı verilmesi programdan kaldırılmıştır.

Derleme 290 :


(16.Ocak.2017)

 • KKMDF Muafiyet listesinin yeni formatı programa ilave edilmiştir.

Derleme 289 :


(04.Ocak.2017)

 • GTIP2017 Güncellemeleri yapılmıştır.

Derleme 288c :


(03.Ocak.2017)

 • Tarife sonucu dönen vergilerde vergi oranı 1000 ve üzeri gelip işlenmişse tescil mesajının uyarı vererek gönderilmesi engellenmiştir.

Derleme 288b :


(02.Ocak.2017)

 • Vergi Export ekranında "Tescil Numarası" alanından sorgulama imkanı gelmiştir.
 • Basit Usul kodlarına "16 - TAMAMLAYICI BEYAN" alanı ilave edilmiş ve 16 seçili ise beyannamelerde "Referans Tarihi" alanının açık olması sağlanmıştır.

Derleme 288 :


(26.Aralık.2016)

 • GTIP Birleştirmede istenilen kalemlerin birleştirme dışında bırakılabilmesi sağlanmıştır.

Derleme 287 :


(22.Aralık.2016)

 • Beyanname dökümlerinde Muayene memuru alanının dökülmesi sağlanmıştır.

Derleme 286c :


(20.Aralık.2016)

 • Beyanname kopyalamada B.S.Kodu alanının seçimlik olması sağlanmıştır.

Derleme 286b :


(13.Aralık.2016)

 • Beyanname kopyalamada Kalem Diğer -> TALİMAT NO alanının da kopyalanması sağlanmıştır.
 • Beyanname kopyalamada Kalem Yurt Dışı -> Gözetim Tutarı'nında kopyalanması sağlanmıştır.

Derleme 286 :


(05.Aralık.2016)

 • Tescil cevap mesajına "Muayene Memuru" alanı eklenmiştir.İlgili ekranlarda bu bilginin görüntülenmesi sağlanmıştır.

Derleme 285,285b :


(15.Ekim.2016)

 • xml Dosyadan fatura yükleme özelliği programa ilave edilmiştir.

Derleme 284,284b :


(24.Ekim.2016)

 • Beyanname ana ekranına TCGB soruları ve cevaplama ekranı eklenmiştir.
 • Derleme 284 de ortaya çıkan vergilerin işlenmesiyle ilgili sorun giderilmiştir.

Derleme 283 :


(01.Ekim.2016)

 • Yurt dışı detay ekranında detay tutarların kalemlere kıymete otomatik olarak dağıtılabilmesi özelliği programa eklenmiştir.
 • Tescil alındı mesajını mail ile gönder bölümünde ekli listede Brut,Net ve Ist. Kıymet alanlarınında yer alması sağlanmıştır.

Derleme 282 :


(29.Eylül.2016)

 • e-Birlik ekranında ödeme sayfasının otomatik açılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır.

Derleme 281 :


(22.Eylül.2016)

Beyanname Export bölümüne XML Export özelliği eklenmiştir.

Derleme 280 :


(20.Eylül.2016)

 • Web servis çağrıları credentials destekli hale getirilmiştir. Sabitlerden seçilmesi gerekir.
 • Hat Bildir servisine 2 adet alan eklenmiştir.(Eşya gümrük sahasında, Mesai ücreti işlemleri tamam). Bu özelliklerin devreye alınabilmesi için sabitlerden seçilmesi gerekir.
 • Uygulama ana ekranında beyannamelerin oluşturan kullanıcıya veya tescil alan kullanıcıya göre seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 279,279b :


(18.Ağustos.2016)

 • Kalemlerde yurt içi ve yurt dışı detay bilgileri girildiğinde kalem giriş ekranında yeşil ışık yakılarak bilgi girişinin yapıldığından emin olunması sağlanmıştır.
 • 4010 Rejimlerinde antrepo kodunun görüntülenmesi ve beyanname dökümünde yazdırılması sağlanmıştır.
 • Marka kıymeti otomatik hesabında ithalat rejimlerinde CIF$ TL karşılığının aktarılması sağlanmıştır.

Derleme 278e :


(04.Ağustos.2016)

 • Beyanname Export extrada Evrak No'dan sorgulama ve listeleme özelliği programa eklenmiştir.

Derleme 278d :


(03.Ağustos.2016)

Merkez Bankası düzenlemesi yeniden yapılmıştır.


Derleme 278c :


(03.Ağustos.2016)

 • Merkez Bankası döviz kurları getirme sorunu giderilmiştir. KeyManager Derleme 35 de de aynı sorun giderilmiştir.

Derleme 278b :


(21.Temmuz.2016)

 • Uygulamaya Nijerya Nairası döviz kuru ile işlem yapabilme özelliği eklenmiştir.

Derleme 278 :


(15.Temmuz.2016)

 • Serbet dökümlerde Evrak No bilgisinin serbest döküm alanı olarak dökülebilmesi programa ilave edilmiştir.
 • Eğer kalemdeki miktar birimi ve istatistiki miktar birimi aynı ise ve miktar tutarları farklı ise <BayBilgin> butonuna basıldığında uyarı verilmesi sağlanmıştır.

Derleme 277d :


(29.Haziran.2016)

 • Kalem yurt içi detay ekranında ve dosya yurt içi detay ekranında kültür fonu hesabı hem fatura tutarına göre hemde CIF$ tutarına göre hesaplatılabilmesi sağlanmıştır.

Derleme 277c :


(27.Haziran.2016)

 • Kalem yurt içi detay ekranında Kültür fonu hesabı CIF$ tutarının döviz satışına göre hesaplanması sağlanmıştır.

Derleme 277b :


(24.Haziran.2016)

 • Kalem yurt dışı detay ekranında ilgili kalemlere kıymete göre verilen tutarı hesaplayıp aktaran butonlar eklenmiştir.

Impex Derleme 277 :


(22.Haziran.2016)

 • BayBilgin butonuna basıldığında KKDF Muafiyet listesinde yer almayan GTIP ler için verilen uyarı mesajları düzenlenmiş ve girilmesi gereken tutarların uyarı mesajında görünmesi sağlanmıştır.
 • KKDF Muafiyet tablosu güncellenmiştir.

Impex Derleme 276:


(14.Haziran.2016)

 • 7200 rejiminde Kalemlerde İstatistiki Kıymet alanının açık olması sağlanmıştır.

Impex Derleme 275e,f,g:


(13.Nisan.2016)

 • Stok Kodu GTIP referansları bölümüne İzinler bölümü eklenmiştir.
 • Stok Kodu GTIP referansları bölümündeki verilerin XML olarak çıkarılması ve SFTP ile gönderimi sağlanmıştır.

Impex Derleme 275b,275c :


(11.Nisan.2016)

 • Beyanname export extrada verilerin geç gelmesi sorunu düzeltilmiştir.
 • Vergilerin işlendiği tarife mesajının silinmesi engellenmiştir.
 • Yeni kullanıcı giriş ekranında Bilge Kullanıcı adı kaldırılmıştır.
 • Bilge Tam adı alanı Müşavir/Temsilci tam adı olarak değiştirilmiştir.

Impex Derleme 275 :


(05.Nisan.2016)

 • İstenilen bir kalemin kopyalanarakaynı kalemden yeni bir tane oluşturulabilmesi sağlanmıştır.
 • Aylık Faaliyet raporuna kalem sayısı eklenmiştir.

Impex Derleme 274c,274d :


(19.Nisan.2016)

 • Kalem diğer bilgileri silmeden Kalemin kendisi ve beyanname silinemiyor idi. Bu sorun düzeltilmiştir.
 • Kalemler listesinin bulunduğu bölümde Kalem Diğer Bilgilerinin hızlı bir şekilde girilebilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname Export Extra sorgulamasında Ebirlik Kripto Kodu, GB Numarası ve Ödeme tutarının da raporlanabilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 274 :


(31.Mart.2016)

 • Kalem giriş liste ekranına Düzenle ve Kontrol sekmeleri eklenmiştir. Bu ekranlar sayesinde veri girişinde kolaylık ve gümrüğe gönderilen Vergi,Belge ve Tarife sorularının kontrol edilebilmesi imaknı getirilmiştir.
 • Kalem Diğer Bilgiler ekranındaki "Stok Parça Adeti" bilgisinin ondalıklı olarak girilebilmesi sağlanmıştır.
 • Kalem Diğer Bilgiler ekranında stok kodlarının kopyalanabilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Adres seçim ekranında "[x] içerisinde aranan kelime geçen tüm kayıtlar" bilgisinin seçilmeden gelmesi sağlanmıştır.
 • EUR1 Belgesi dökümünde FATURALAR kolonundaki sığmama sorunu aşağı kayması sağlanarak giderilmiştir.

 

Derleme 273b,273c :


(24.Mart.2016)

 • Kalem Getir ekranında oluşan hata giderilmiştir.
 • Beyanname kopyalama ekranında satır kodu bilgisinin kopyalanıp kopyalanmayacağı seçimlik hale getirilmiştir.
 • 4000 - 4200 rejim dönüşümlerinde sadece AltRejimKodu1 (Muafiyet1) alanındaki değere bakılmaktaydı. Muafiyet2 alanınada bakılması sağlanmıştır.
 • Beyanname kopyalamada istenirse Antrepo Kodu, Antrepo Tescil Tarihi ve No alanlarının kopyalatılmaması sağlanmıştır.
 • Tarife sorusu cevaplarında tarife sorusu üzerinde iken (Q>) mouse ile çift tıklama yapıldığında cevaplama ekranının otomatik açılması sağlanmıştır.

 

Derleme 273 :


(22.Mart.2016)

 • Beyanname kopyalama ekranında rejim kodu değiştirerek kopyalama özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Beyanname kopyalama ekranında hedef beyanname kalemlerine kaynak beyanname kalemlerinin TCGB açma olarak otomatik işletilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Beyanname kopyalamada Antrepo beyannamesi kopyalanıyorsa kaynak beyannamenin "Tescil No" ve "Tescil Tarihi" alanlarının hedef beyannamede "Antrepo Beyanname No" ve "Antrepo Beyanname Tarihi" alanlarına otomatik kopyalanabilmesi özelliği eklenmiştir.
 • StokKodu-GTIP Rerfeansları ekranında parçalara hangi izinlerin gerektiği bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır.
 • StokKodu-GTIP Referansları ekranında verilerin XML formatında dosyaya çıkartılabilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.

 

Derleme 272 :


(07.Mart.2016)

 • Kısayol düzenlemeleri yapılmıştır.
 • Duyruların sağ alt köşede balon tipinde de görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
 • Alan kopyalama bölümüne KDV Kodu ve Ek Kod ilave edilmiştir.
 • Gümrükten dönen hata kodlarının görüntüleme sorunu giderilmiştir.
 • Kalemler ekranına (Diğer Bilgiler) butonu eklenmiş olup bu ekranda gümrüğe beyan edilmeyen sadece raporlama amaçlı bazı bilgilerin girişi sağlanmıştır.

 

Derleme 270,271a,b,c :


(03.Mart.2016)

 • Kalemlerde beyanname düzeltmede çoklu konteyner bölümünün açık olması sağlanmıştır.
 • Ambar kodları 6 basamaktan 12 basamağa çıkartılmıştır.
 • Görsel düzenlemeler yapılmıştır.
 • Müşteri talimatları sayfası hazırlanmıştır. Web servis üzerinden talimat gönderimi özelliği programa eklenmiştir. (Lütfen detaylar için firmamızla bağlantıya geçiniz)
 • Programa “Uzaktan Yardım” özelliği eklenmiştir.

 

Derleme 269 :


(05.Şubat.2016)

Yapılan Düzenlemeler

 • Muafiyet alanları 7 karakterden 10 karakter uzunluğuna çıkartılmıştır. (Muafiyetler tablosunu güncellemeyi unutmayınız.)
 • Kalem -> Alan Kopyala bölümüne Kap/Konteyner numarası ilave edilmiştir.
 • Beyanname Export Extra raporlarında beyanname kalem sayısından sorgulama ve kalem sayısının raporlarda döktürülebilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Kalemler listeleme ekranı alt kısmında kalem GTIP açıklama ve kalemin tabi olduğu özel izinlerin online gösterilmesi sağlanmıştır.
 • 7200 Rejimli beyannamelerde 052 “Gideceği Ülke” kodu gümrüğe gönderilir hale getirildi. (Hata alınmaktaydı)

 

Derleme 268 :


(08.Ocak.2016)

Yapılan Düzenlemeler

 • Uygulama GTIP2016 düzenlemelerine uygun hale getirildi.
 • “Belge Dağıt” bölümünde Vize Tarihi bilgisininde kopyalanması sağlanmıştır.
 • Önemli Not: GTIP2016 güncellemeleri ile birlikte mutlaka Impex Derleme 268 yada daha üzeri kullanılmalıdır. Aksi takdirde uygulama hatalı çalışacaktır.

 

Derleme 267 :


 (28.Aralık.2015)

Yapılan Düzenlemer

 • Tekrar tescil için beyanname güncellenmeye açıldığında konteyner alanınında güncellenebilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname->Kıymet Bildirimi->Kıymet Kalemleri->Dolaylı İntikal alanına otomatik değer aktarmada kullanılan <Detaylı> butonuna basılarak girilen ekranda “Yurt Dışı Detay Diğer Tutarlar” seçeneğininde otomatik olarak seçili gelmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname tescile gönderiminde yurtdışı detay değerlerinin değişip değişmediği ile ilgili kontrollere ilaveler yapılmıştır. Gerekli uyarılar artırılmıştır.

 

Derleme 266b :


 (27.Kasım.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalemlerde alan kopyalama bölümüne kap cinsi eklenmiştir.
 • Hassas GTIP lere KDV Kodu eklenmiştir. Eğer hassas gtiplere KDV Kodu girilmişse ve kalemde farklı bir KDV Kodu kullanılmışsa programın uyarı vermesi sağlanmıştır. Ayrıca GTIP seçilince hassas GTIP lerde tanımlanan KDV Kodu kaleme otomatik aktarılır.

 

Derleme 266 :


(24.Kasım.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Geçici İthalat/İhracat takipleri ile ilgili ek düzenlemeler yapılmıştır.
 • Marka Kıymeti bilgisinin <Döviz Hesap> bölümünde yeniden döviz hesabı yaparken kalem fatura tutarına göre yeniden hesaplanabilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.

 

Derleme 265f :


(06.Kasım.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • 8000 Rejiminde “Alıcı Satıcı İlişkisi” kodunun mesaj içerisinde gönderilmesi engellenmiştir. 8000’larda bu bilgi sadece Gümrük Kıymet bildiriminde gönderilmektedir.
 • 265c,d,e versiyonlarında Yurt Dışı detaylarının ayrınlı gönderimi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

 

Derleme 265b :


(03.Eylül.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname gümrük değişikliği için güncellemeye açıldığında Diğer Gönderici ve Diğer Alıcı alanlarının da güncellenebilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname dökümünde Ticari Tanımı alanı fontu “Tahoma“ fontu ile değiştirilmiştir.

 

Derleme 265 :


 (02.Eylül.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • KKDF % 6 kontrolünde kalemin muafiyet listesinde olup olmadığı kontrolü eklendi. Listede ise uyarı vermemesi sağlandı.
 • Ekli listede belgelerin alt satırda uzun olarak yazdırılabilmesi sağlanmıştır. İstenirse eski formattada döküm alınabilmektedir.
 • Kalemlerde "Satır Kodu" alanının üstüne <A butonu eklenmiştir. Kalemde girilen satır kodu bilgisi Impex içerisinde girilmiş "Dahilde İşleme İzin Belgeleri" içerisinde var ise "Satır Kodu" alanının üstüne eklenen <A butonuna basıldığında "Madde Adı" bilgisinin "Ticari Tanımı" alanına otomatik getirilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 264 :


 (31.Temmuz.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalemlerde yurt dışı detay bilgilerinde 1 Ağustos 2015 tarihi itibariyle devreye girecek bazı düzenlemeler yapılmıştır. Depolama alanı mesaj yapısında “Demuraj”, Banka alanı da “Faiz” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca Gözetim ve Referans alanları kaldırılmıştır. Programda Gözetim alanı yine muhafaza edilmiş olup bu alan gümrüğe ayrıca beyan edilmeyecek olup Yurt Dışı Detay Diğer alanına eklenerek gönderilecektir.
 • Kalemlere STM İl Kodu alanı eklenmiştir. Programa STM İl Kodları Tablosu eklenmiştir. Kullanım kuralları için kalem giriş ekranında yer alan STM İl Kodu girişinin yanında bulunan <?> butonuna basarak bilgi alabilirsiniz.
 • BayBilgin Akıl Hocası kısmına STM İL Kodu ile ilgili gerekli uyarılar ilave edilmiştir.

 

Derleme 263e :


 (13.Temmuz.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Muafiyet kodu uzunluğu TRTBNDT için 6 karakterden 7 karaktere çıkartılmıştır.

 

Derleme 263d :


 (11.Temmuz.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • “60” TRT Bandrolü Ticari vergi koduyla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

 

Derleme 263c :


 (29.Haziran.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname kopyalama bölümündeki “Navlun,sigorta farkı koyalansın” seçeneğinin seçili gelip gelmeyeceğinin sabitlerde belirlenebilmesi imkanı getirilmiştir.

 

Derleme 263b :


(23.Haziran.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname yurt içi harcamalar tutarı kalemler yurt içi harcamalar tutarından büyük ise beyannamenin hem tarifeye hemde tescile gönderilmesi engellenmiştir. Eşit olduğu yada kalem toplamlarının daha büyük olduğu durumlarda herhangi bir engelleme yapılmaz.
 • KKDF uyarısının sadece “Alıcı Satıcı Arasındaki Ödeme Şekli”nin 2 ve 7 harici durumlarında verilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 263 :


(21.Haziran.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümlerinde “Geçici İthalat Kapatma Yazısı” nda harici işlemlerinde dökülmesi sağlanmıştır.
 • Geçici ithalat bağlamada Miktar, Fatura Tutarı veya Net KG değeri sıfırdan düşük ise (yani yeterli tutar yok ise bağlama yapılmıyordu). Şu an sadece miktar düşük olduğunda bağlama yapılmamakta, diğerlerinde sadece uyarı vermektedir.
 • EEGR dökümlerinde miktar alanındaki kayma düzeltilmiştir.

 

Derleme 262d :


(10.Haziran.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kullanıcı giriş ekranındaki kozmetik sorun giderilmiştir.

 

Derleme 262c :


(04.Haziran.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • 262b deki uyarıların sadece ithalat rejimleri için olması sağlanmıştır.

 

Derleme 262b :


(04.Haziran.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Eğer kalem GTIP’i KKDF muafiyet listesinde yer almıyor ise ve kaleme KKDF tutarı girilmemişse BayBilgin uyarılar bölümünde programın “Kontrol ediniz.” uyarısı vermesi sağlanmıştır.

 

Derleme 262 :


(02.Haziran.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Tescilli beyannameleri güncelleyebilme işleminin sadece yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Tescilli beyanname daha sonraki günlerde yeniden tescil için tekrar tarifeye göndermeye çalışılırsa programın uyarı vermesi sağlanmıştır.
 • Ayrıca tescil sonrası tekrar tarifeye gönderilmek istendiğinde Özet Beyan ve TCGB Açmaları’nın gönderilmemesi sağlanarak gümrük tarafından hata alınması engellenmiştir.
 • Hızlı kalem girişinde bazı alanların güncellenememesi sorunu giderilmiştir.
 • Beyanname kopyalama işleminde Navlun ve Sigorta farkının kopyalanmaması özelliği programa ilave edilmiştir. (Seçimli)
 • Bazen CIF teslim şeklinde ithalatta, mesaj gönderirken alttaki baybilgin bölmünde navlun, sigorta belgesi girilmemiş hatası vermekteydi. Bu sorun giderilmiştir.
 • Beyannamede firma seçimi yapıldığında mali müşavir firmasının otomatik doldurulması sağlanmıştır. (Eskiden de bu şekildeydi fakat mali müşavir alanının boş olması gerekiyordu. Şimdi her koşulda otomatik dolar.)
 • Dosya araştır bölümünde çıkan listeye beyanname kalem sayısı eklenmiştir.
 • Hassas GTIP lerde gözetim için açıklama alanı eklenmiştir.
 • KKDF Muafiyet Listesi programa eklenmiş ve gerekli uyarıların verdirilmesi sağlanmıştır.
 • Ekli listede belgeler 700 karakterle sınırlı idi. 1000 karaktere çıkartılmıştır.

 

Derleme 261 :


(22.Nisan.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalem alan kopyalama bölümüne muafiyetler eklenmiştir.
 • Yurt içi detaylar bölümüne Kültür Fonu’nu kolay hesaplama ekranı eklenmiştir.
 • Belge girişleri sırasında Fatura, Navlun ve Sigorta girişinide hızlı veri aktarma bölümüne çoklu seçim özellikleri ilave edilmiştir.
 • Dosya araştır bölümüne “Ticari Tanım” dan arama özelliği programa eklenmiştir.
 • Excel’den yükleme yapıldığında kalemlerde bazı alanların default değerleri atanmıyordu. Bu sorun giderilmiştir.

 

Derleme 260 :


(15.Nisan.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Export bölümüne tüm firmalar yada istenilen firmalar için belirlenmiş tarih aralığındaki beyannamelerinin vergi bilgilerinin raporlanabilmesi özelliği eklenmiştir. İster beyanname bazında, ister kalem bazında vergi export işlemi yapılabilmektedir. Export edilen veriler excel, hml, text yada xml olarak kaydedilebilmektedir.

 

Derleme 259 :


(08.Nisan.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Stok-Kodu referansı bölümüyle ilgili bazı iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Kalem Ticari Tanımı ile ilgili bazı iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Excel’den kalem yükleme yapıldığında <BayBilgin Akıl Hocası> kısmında Kap Eşya tanımı girilmemiş hatası alınmaktaydı. Bu sorun giderilmiştir.

 

Derleme 258i,j :


(07.Mart.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • 5300 Rejiminde Muafiyet1 KITH Muafiyet2 YTTSV girilirse dökümde kalemin rejim kodunun 4200 olarak dökülmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 258h :


(03.Mart.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalem İşlem Niteliği ve Giriş/Çıkış Amacı Bilgileri kalemlerde alan kopyalama bölümüne ilave edilmiştir.
 • Belge girişinde Belgenin varlığı bölümüğnde yer alan görüntüleme sorunu giderilmiştir.

 

Derleme 258e,f,g :


(02.Mart.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalem İşlem Niteliği,Giriş/Çıkış amacı bilgileri ve gümrükçe önümüzdeki dönemde devereye alınacak bazı düzenlemeler programa ilave edilmiştir.

 

Derleme 257 :


(24.Şubat.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • EU ülkelerinden ithalat yapılırken 0301 ATR belgesi kalemlerde girilmemişse uyarı verdirilmesi sağlanmıştır. (BayBilgin Akıl Hocası)
 • EFTA ülkelerinden ithalat yapılırken 0302 EUR.1 belgesi kalemlerde girilmemişse uyarı verdirilmesi sağlanmıştır. (BayBilgin Akıl Hocası)
 • Aynı vergi numarasına sahip yeni bir adres girişi yapılmak istenirse programın uyarı vermesi sağlanmıştır.
 • Beynname 4 nolu alanda yük belgeleri 0 girildiğinde dökümde alan boş çıkmaktaydı. Şu an 0 girildiğinde 0 döktürülmesi sağlanmıştır.
 • Tanımlı kullanıcıların Impex Gold programını kullanıp kullanmayacağı seçilebilir hale getirildi. Bu işlem özellikle sadece ImpexFatura uygulamasını kullanması gereken kullanıcılar için yapılmıştır.
 • Beyanname Döküm ekranında yer alan ve dökümlerde kullanılan “Temsilci “ alanı eğer beyanname tescile gönderilmişse standart olarak beyannameyi tescile gönderen kullanıcı bilgilerindeki EDI TAM ADI bilgisiyle seçili olarak açılması sağlanmıştır. Daha sonra alınan dökümlerde doğru Temsilci adının kolaylıkla bulunabilmesi amacıyla bu özellik devreye alınmıştır. İstenirse Temsilci bilgisi yinede değiştirilebilmektedir.
 • Daha önceki derlemelerde yapılan düzeltmeyle beyanname dökümlerinde Özet Beyan No/MRN No bilgisinin yerel verilerden dökülebilmesi özelliği programa eklenmişti. Gümrüğe beyan edilmediği için uygulama içerisinde Özet Beyan/MRN Tarihi alanı bulunmamaktaydı. Özet Beyan kısmına Özet Beyan/MRN Tarihi bilgisinin girilebileceği yeni bir alan açılmıştır. Bu alan Web servis gönderiminde gümrüğe gönderilmeyip sadece dökümlerde “40 Özet Beyan” alanında yazdırılmaktadır. Bu işlem dökümlerde MRN Tarihi bilgisinin yazdırılması ihtiyacını karşılamak üzere programa ilave edilmiştir.

 

Derleme 256,256b,256c :


(18.Şubat.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Özellikle İran ile yapılan ticaretlere ait beyannamelerde kullanılmak üzere “Menşe İspat Belgesi” düzenleyebilme özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Kalemlerde Geçici İthalat/İhracat bağlama ekranlarında menşei ülke kodunun listelenmesi sağlanmıştır.
 • Kalemlerde Geçici İthalat/İhracat bağlama ekranlarında Tescil No’dan arama özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Kalemlerde Geçici İthalat/İhracat bağlama ekranlarında bakiye yoksa mesaj verilerek bağlama yapılmaması sağlanmıştır. Ayrıca eksi (-) bakiye durumlarıda kontrol ettirilerek bağlama yapılmaması sağlanmıştır.
 • 21XX ve 23XX rejimlerinde kalemlerdeki Geçici İthalat/İhracat <Harici İşlem> kutucuğunun açılması sağlanmıştır.

 

Derleme 255 :


(11.Şubat.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Baybilgin duyuru ve mesajlarının Impex uygulaması üzerinden alınabilmesi özelliği programa ilave edilmiştir. Mesajın türüne göre mesajlar popup şeklinde yada “Destek” sayfasındaki “Duyrular,mesajlar” bölümünden görülebilmektedir.

 

Derleme 254 :


(28.Ocak.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Tescil edilmiş beyannameleri tekrar güncelleyerek yeniden tescile gönderebilme özelliği programa ilave edilmiştir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için gümrüğün bu özelliği devreye alması gerekmektedir. Bu özellik “Sabitler “ ekranından devreye alınabilmektedir. "İkinci bir bilgilendirme yapılana kadar bu özelliği henüz devereye almayınız".

 

Derleme 253 :


(15.Ocak.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP 2015 güncellemeleri yapılmıştır. GTIP2015 güncellemesiyle birlikte mutlaka Impex Derleme 253 yada üzeri kullanılmalıdır.
 • Ekli liste dökümünde kalemlerdeki “Açıklama 44” alanının dökülebilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 251,252 :


(06.Ocak.2015)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ekonomik etkili gümrük rejimleri izin ve başvuru formu hazırlama bölümü programa eklenmiştir.
 • Beyanname Export Extra’da bazı düzenlemeler yapılmıştır.
 • Gözetim hesaplaması eklendi.
 • Beyanname Fatura Döviz ile Kalem Fatura DÖVİZ arasında farklılık varsa Akıl Hocası uyarısı getirildi.
 • Beyaname export extra sorgulama ekranında REJIMKODU alananından "İÇİNDE GEÇEN" yada "İLE BAŞLAYAN" kriteri ile sorgulama yapıldığında hata alınmaktaydı. Bu sorun giderilmiştir.
 • Teminat ekranında GLOBAL GARANTİ NUMARASI alanına hızlı bilgi getirme özelliği ilave edilmiştir.
 • GLOBAL GARANTİ NUMARASI bilgisi beyanname ön yüzünde teminatlar bölümüne yazdırılması sağlanmıştır.
 • Yeni sisteme uygun "Gümrük Kıymet Bildirimi" dökümü alınmak istendiğinde 24. Toplam alanına bazı durumlarda toplam değeri otomatik aktarılamamakta ve elle girilmesi gerekmekteydi. Bu sorun giderilmiştir.
 • Dosya kilit yönetimindeki (Dosya Araştır'dan dosya açıldığında) ufak bir sorun giderilmiştir.
 • Adres tablosuna yeni kayıt eklendiğinde "İPTAL" alanının tamamen işaretsiz gelmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 250g,250h,250i :


(11.Aralık.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrük Kıymet Dolaylı İntikal hesaplama fonksiyonu detaylı hale getirilmiştir.
 • Gümrük Kıymet bildiriminde 7a VAR, 7b HAYIR seçili ise 7c alanı boş olarak seçilebilir hale getirildi. Bu işlem gümrükten alınan bilgiye göre düzenlenmiştir. Eğer 7a VAR, 7b EVET ise 7c alanı EVET yada HAYIR olarak seçilmek zorundadır.
 • Gümrük kıymet Fatura No ve Sayısı alanına dosya fatura bilgilerinin tekrar getirilebilmesi için yeni buton ilave edilmiştir.
 • Beyanname export extra bölümünde alan seçimi kısmında Dosya- Proje Kodları, Dosya-Dönen Özet Beyan/MRN No ve Tarihleri, Kalem-Konteyner No’lar ilave edilmiştir.

 

Derleme 250e,250f :


(09.Aralık.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Dosya Araştır bölümünde yer alan “Taşıma Senedi No” dan arama yapıldığında hata alınmaktaydı. Bu hata düzeltilmiştir.
 • Teminat hesapla butonuna basıldığında sadece teminat oranı gönderilecek teminatlarda teminat hesaplaması yapılması engellenmiştir.
 • Dosya Araştır bölümüne Beyan Türü’nden arama özelliği eklenmiştir. (Çoklu Sorgulama)

 

Derleme 250,250b,250c,250d :


(08.Aralık.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Toplu “Detaylı İntikal Hesapla” butonu programa eklenmiştir.
 • Gümrük Kıymet Kalemler (Web Sersivi gönderimi) ekranında “Dolaylı intikal” alanına aktarımda hızlı hesaplama işlemi için (Yurt Dışı Harcamalar TL -(Kalem Komisyon TL + Kalem Royalti TL) buton eklenmiştir. “<”
 • Dosya Araştır ekranında geliştirmeler yapılmıştır.
 • TRIM beyannamelerinde ALICI SATICI ilşkisi kodu girilebilmesi sağlanmıştır.
 • Çoklu konteyner no bilgilerinin Beyanname ve Ekli Liste’ye dökülebilmesi sağlanmıştır. Dökülmesi istenmiyorsa Sabit Ayarlar -> Döküm Ayarları bölümünden kapatılabilir.
 • Muhtelif iyileştirmeler yapılmıştır.

 

Derleme 249 :


(02.Aralık.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrük Kıymet Bildirimi web servis ekranları programa ilave edilmiştir. Bu özellik gümrük tarafından 08.12.2014 tarihinde devreye alınacaktır. 08.12.2014 tarihinde Sabitler->Genel Ayarlar bölümünden bu özellik devreye alınabilecektir. Gümrük uygulamayı devreye almadan bu özelliği aktifleştermeniz önerilmez. WTrans Derleme 41 yada daha üzeri gerekir.
 • Kalemler ekranına Muafiyet_Açıklaması alanı eklenmiştir. Bu alan yeni eklenecek bazı muafiyet kodları seçildiğinde doldurulması zorunlu olacaktır. Gümrük tarafından henüz devreye alınmamıştır. Uygulama tarihi ayrıca duyrulacaktır.
 • Geçici ithalat izin takip ekranında bazı tarih kontrolleri yapılması sağlanmıştır.
 • Eksik kalan dökümlerin .pdf kaydetme ve mail atma özellikleri programa ilave edilmiştir.

 

Derleme 248,248b,248c,248d,248e,248f,248g,248h :


(25.Kasım.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalemler ekranına [Hızlı Kalem Girişi] ekranı eklenmiştir. Grid üzerinden hızlı kalem girişi yapılabilmektedir.
 • Kalemlere Ek Damga vergisine tabi bir belge girişi yapıldığında eğer bu belgeye ait ek damga vergisi girişi yapılmamışsa programın hem uyarılar bölümünde hemde tarife ve tescil gönderimi sırasında uyarı vermesi sağlanmıştır. İstenildiği takdirde bu uyarı Sabitler-> Ek Damga Vergisi Sabitleri bölümünden kaldırılabilir.
 • Kalemlerdeki KAP Konteyner Markası alanı 30 karakter uzunluğundan 255 karakter uzunluğuna çıkartılmıştır.

 

Derleme 247,247b,247c :


(19.Kasım.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Impex içerisine beyannameyi mail olarak gönderebilme özelliği ilave edilmiştir.
 • Impex’te bütün dökümleri .pdf olarak kaydedebilme özelliği programa ilave edilmiştir.
 • KKDF hızlı hesaplama tuşunda Fatura Tutarı değiştirebilme özelliği programa eklenmiştir.
 • Sabitler ekranında yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Derleme 246d :


(23.Ekim.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Eski tip güncelleme sistemini kullanarak Impex Derleme 246c versiyonuna geçen kullanıcıların guncelle.exe uygulamasını çalıştıramama durumu oluşmuştur. 246d derlemesinde bu konu düzeltilmiştir. Guncelle.exe programı çalışmayan kullanıcılar bu siteden GuncelleZip.exe programını impexlerin çalıştığı bilgisayarlarda bir defa çalıştırmaları sorunlarını giderecektir.

 

Derleme 246c :


(23.Ekim.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Uygulama açıldığında ekrana çıkan ‘GUCELLEEXESIZE’’ içerikli hata mesajı giderilmiştir.

 

Derleme 246,246b :


(22.Ekim.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Tarife gönderiminden sonra bazı koşullarda tescil gönderimi sırasında Yurt içi tutar Diğer alanı ile ilgili ortaya çıkan mesaj hatası düzeltilmiştir.
 • KKDF hesaplama butonunda Fatura FOB$ döviz satış üzerinden TL karşılığının %6 sı aktarılmaktaydı. Bu hesap döviz alış üzerinden TL karşılığının %6’sı olarak değiştirilmiştir.
 • Yeni derleme üzerinde yer alan bazı özelliklerin çalışması için KeyManager Uyarlama 4.0 Derleme 27 yada üzeri olması gerekmektedir. Bu versiyonun ve yeni güncelleme sisteminin devreye alınması için lütfen firma ile bağlantıya geçiniz. (ACİL DEĞİLDİR!)

 

Derleme 245e :


(08.Ekim.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Sorgulamalarda tarihle ilgili yaşanan sorunların giderilmesi için ek düzenlemeler yapılmıştır.

 

Derleme 245c,245d :


(02.Ekim.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Performans iyileştirmesi için eklenen kodlar SQL Server’ı çok eski olan (SQL 2000 yada SQL 2000 MSDE) veritabanlarında sorun çıkarabilmekteydi. Bu sorun giderilmiştir.
 • Beyanname ana ekranında her beyannamenin KALEM SAYISI’nın görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Raporlarda tarih aralığı sorgusu ile ilgili oluşan bazı sorunlar giderilmiştir.

 

Derleme 245b :


(02.Ekim.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Program ana ekranında beyanname listesini tazelemek için “<[F5] Tazele> butonu programa ilave edilmiştir. Özellikle çok kullanıcılı ortamlarda diğer kullanıcıların ekledikleri yeni beyannameleri hemen görüntülemek için kullanışlı olacaktır.

 

Derleme 245 :


(02.Ekim.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Veritabanı belirli bir büyüklüğe ulaşan müşterilerimizdeki veritabanı yavaşlığı gerekli index düzenlemeleri yapılarak giderilmiştir. Derleme 245 çalıştırılmadan önce diğer tüm terminallerdeki uygulamaların kapatılması tavsiye edilir. Derleme 245 ilk defa çalıştırıldığında Impex veritabanı bakımı yapılacaktır. Lütfen işlem tamamlanıncaya kadar bekleyiniz. Bu işlemler bir defaya mahsus biraz uzun sürebilir. İşlem tamamlandıktan sonra özellikle yavaşlık hissedilen noktalarda ciddi hız artışları olacaktır.
 • Alan kopyalama bölümüne Uluslararası Anlaşmalar ilave edilmiştir.

 

Derleme 244c :


(30.Eylül.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Web Servis mesaj gönderimi ekranında alt kısımda yer alan “BayBilgin Uyarılar” bölümünün kullanıcı bazlı isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabilmesi özelliği programa ilave edilmiştir. WS Mesaj ekranında “Uyarılar” kutucuğu kullanılarak tercih yapılabilir. Bu kutucukta yapılan değişiklik kaydedilir ve sonraki işlemlerde bu tercihe göre işlem yapılır.

 

Derleme 244b :


(29.Eylül.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Web Servis mesaj gönderiminde detaylı onay ekranının açılıp açılmayacağı seçimlik hale getirilmiştir. Bu seçim bilgisayar bazlı yapılmaktadır. Her terminal detaylı onay kutucuğunu açıp açmamayı ayrı ayrı belirleyebilmektedir. WS Mesaj ekranında “Detaylı onay aç” kutucuğu kullanılarak tercih yapılabilir. Bu kutucukta yapılan değişiklik kaydedilir ve sonraki işlemlerde bu tercihe göre işlem yapılır.

Derleme 244 :


(29.Eylül.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Merkez Bankası kur getirme ile ilgili yaşanan sorunlar giderilmiştir.
 • Beyanname özeti alabilme özelliği programa eklenmiştir.İstenilirse bilgiler tek tuş ile Microsoft Word’e aktarılabilmektedir.
 • Tarife ve Tescil mesaj gönderiminde onay ekranı geliştirilmiştir. Onay ekranında “Beyanname Özeti”, “Gümrük Beyan Mesajı” ve “BayBilgin Uyarılar” bilgilerinin aynı anda görüntülenerek mesajın incelenebilmesi imkanı getirilmiştir.

 

Derleme 243 :


(24.Eylül.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • İlave Gümrük Vergisi (59) tahsilat oranı (İndirim) hesaplama özelliği (Ek Mali Yükümlülük gibi) programa ilave edilmiştir. 59 Nolu verginin düzgün çalışması için TabloGuncelle.exe ‘yi kullanarak VERGİLER tablosunu güncelleyiniz. Ayrıca indirimli “İlave Gümrük Vergi”lerini hassas GTIP ler bölümünü kullanarak takip edebilirsiniz.
 • Kalemler ekranında sol alt köşeye [Beyanname Özeti] butonu eklenmiştir. Bu butonu kullanarak açılan ekranda beyanname için girilmiş olan tüm verileri görüntüleyebilirsiniz. Şu an için sadece kalem bilgileri programa eklenmiştir. Daha sonraki derlemelerde tüm dosyaya ait bilgilerin görüntülenmesi sağlanacaktır.

 

Derleme 242b :


(18.Eylül.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname Export Extra’da listelenebilir alanlar arasına “Beyannameyi Oluşturan” ve “Beyannemeyi Tescil Alan” bilgileride ilave edilmiştir.
 • e-Birlik imalatçı firmalarda Tedarikçi olarak girilmiş firma var ve imalatçı firmaları “9999” belge kodu ile beyan et seçeneği seçilmişse bu tür girilen firmaların belgelerde gümrüğe beyan edilmemesi sağlanmıştır.

 

Derleme 241,242 :


(16.Eylül.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ek Damga Vergisi gönderimi ile ilgili özellikler programa ilave edilmiştir.
 • Geçici İthalat / İhracat ile ilgili ek düzenlemeler yapılmıştır.
 • Gümrüğe mesaj gönderimi sırasında BayBilgin Akıl Hocası bölümünün doğrudan görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname Export Extra bölümünde gümrükler ve ülkelerin isimlerininde listeye çıkması sağlanmıştır.
 • Kalemler ekranında veri giriş iyileştirmeleri yapılmıştır.

 

Derleme 239,240..240f :


(22.Ağustos.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Geçici İthalat ve Geçici İhracat ile ilgili takip işlemleri programa ilave edilmiştir.
 • Kalemler ekranında kaleme ait belge, teşvik, TCGB açma, vergiler vs. alanların hızlı girişini kolaylaştıracak özellikler programa ilave edilmiştir.
 • Beyanname kopyalamada Diğer Göndericiler ve Diğer Alıcılar bilgilerininde kopyalanabilmesi sağlanmıştır.
 • Kalem e-Birlik bölümünde yer alan “Üretici Firmalar” bölümünde üretici firmanın “Üretici Firma” veya ”Tedarikçi” olduğu seçilebilir hale gelmiştir. Her iki türdeki firmada e-Birlik gönderiminde üreticiler bölümünde gider fakat “Tedarikçi” diye seçilen firmalar beyanname formu dökümünde döktürülmez.
 • ATR dökümünde model alanının otomatik olarak “EX” gelmesi sağlanmıştır.
 • Alan kopyalama bölümünde “Marka Bilgileri” kopyalamasındaki marka değeri sorunu giderilmiştir.
 • Dosya bazında beyanname kalemlerinde otomatik Navlun dağıtımının “Kıymete Göre” yada “Brüt Ağırlık” a göre mi yapıldığı bilgisinin tutulması sağlanmıştır. Bu sayede sabitler ekranında “Navlun, Sigorta vs” otomatik hesaplansın seçeneği seçili ise uygulama hangi kritere göre dağıtım yapıldığını bilmekte ve Fatura Tutarı yada Brüt KG değiştiğinde Navlun u ona göre yeniden hesaplamaktadır.
 • Beyanname gönderimi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Derleme 238 :


(06.Haziran.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Aylık Faaliyet Rapor da dökülebilir özet beyan no adeti 4 den 15’e çıkartılmıştır.
 • Tescilden sonra kalem belge veriliş şeklinde bir değişiklik olursa tescil dönen cevap içerisindeki değer beyanname üzerine işletilir hale getirilmiştir.Dolayısıyla beyanname dökümü sorunsuz olarak alınabilir.

 

Derleme 237 :


(29.Mayıs.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Merkez Bankası’ndan döviz kurlarını getirme ile ilgili yaşanan sorun giderilmiştir.

 

Derleme 236 :


(28.Mayıs.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyannamede Asıl Sorumlu alanının tescil sonrasında girilebilmesi sağlanmıştır.
 • Asıl Sorumlu bilgisinin beyannamede dökülmesi sağlanmıştır. (Sadece TR beyannamelerinde döktürülmekteydi.Şu anda “Asıl Sorumlu” bilgisi doldurulduğunda mutlak beyannamede dökülür)

 

Derleme 235 :


(12.Mayıs.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname kopyalama özelliği kullanıcı bazında yetkilendirilebilir hale getirilmiştir. Yönetici yetkisine sahip bir kullanıcı Kullanıcılar ekranından kullanıcı bazında bu yetkilendirmeleri yapabilir.
 • Aylık Faaliyet Rapor’unda 4 adete kadar beyannameye ait özey beyan numarasının listelenebilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.

 

Derleme 234,234a,234b,234c,234d :


(02.Mayıs.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Impex uygulaması üzerine A.TR Formlarının takip edilebilmesi için gerekli modüller eklenmiştir. Impex->İşlemler-> ATR Takip menüsünden özelliklere erişilebilir. Hangi beyannamelerde kullanıldığı bilgisi beyanname üzerindeki dökümler bölümünde yer alan ATR Dökümü üzerinden işlenmelidir.

 

Derleme 233 :


(07.Nisan.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Dosya Araştır bölümüne Konteyner No’dan arama özelliği eklenmiştir.
 • Navlun No ve Sigorta No alanları 15 karakter uzunluğundan 20 karakter uzunluğuna çıkarılmıştır.

 

Derleme 232b :


(31.Mart.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrüğün yeni web servis adres değişikliğine göre yapılmış olan ufak düzenlemeleri içerir. Gümrük servislerini geriye doğru uyumlu hale getirdiği için bu derlemenin yüklenmesi zorunlu değildir. Eğer tarih formatı ile ilgili sorun çıkan yerler olursa bu derleme nin kullanılması sorunu giderecektir.

 

Derleme 232 :


(24.Mart.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Firma seçim ekranlarında adres bilgilerinin de görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Kalemler “Alan Kopyalama” bölümüne “İmalatçı Firma Var mı?” ve “İmalatçı Firma” alanları da eklenmiştir.
 • Tescil gönderimi sırasında tarife tespiti için gönderilen bilgilerin değişip değişmediği kontrolleri yapılmaktaydı. Bu kontrollere “Yurt İçi Detay” bilgileride eklenmiştir.
 • “Mesaj Takibi” ekranında tam yetkili olmayan kullanıcıların tüm kullanıcılara ait mesajların durumlarını görebilme özelliği programa ilave edilmiştir. Bunu yapabilmeleri için kullanıcıya “Kullanıcı Giriş” ekranında gerekli yetki verilmelidir.
 • Beyanname Dosya ekranının alt kısmında beyannameyi oluşturan kullanıcının bilgileri ve oluşturma zamanı gösterilmiştir.

 

Derleme 231 :


(17.Mart.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Impex’de kullanıcı bazlı geriye doğru çalışma yılı limitleme özelliği programa ilave edilmiştir. Her kullanıcının en fazla geriye dönük hangi yıla kadar çalışabileceği kullanıcılar ekranından düzenlenebilmektedir.
 • Kalem giriş ekranında yer alan CIF$ bilgisi veritabanına yazılır hale getirilmiştir. Dolayısıyla bu alan aynı zamanda beyanname export extra ‘da dökülebilir hale gelmiştir. Ayrıca aylık faaliyet raporunda Istatistiki Kıymet alanı bu bilgiye göre hesaplatılabilir hale (sadece ithalat beyannameleri için) getirilmiştir (opsiyonel). Bu bilginin daha önceden girilen beyannameler için de hesaplanıp veritabanına yazılması isteniyorsa “Dosya Bakımı” bölümü çalıştırılmalıdır.

 

Derleme 230 :


(02.Mart.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümlerinde (Ön yüz ve devam) TESCİL NO bilgisi bir miktar sola çelilerek sığmama sorunu giderilmiştir.
 • Konteyner bilgilerinin diğer kalemlere kopyalanabilmesi sağlanmıştır. (Alan kopyalama)
 • Beyanname kopyalamada konteyner bilgilerinin de kopyalanabilmesi sağlanmıştır.
 • Adres silme kısmında ilave onay verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Derleme 229 :


(18.Şubat.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname ön yüz ve ekli liste dökümlerinde TİCARİ TANIM bilgisinin sığmamasıyla ilgili sorun giderilmiştir.

 

Derleme 228 :


(10.Şubat.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Mesaj gönderim ekranında hangi tarife tespit sonucunun vergileri beyannameye işlenmişse o mesajın RefID sinin görüntülenmesi sağlanmıştır. Böylece tescile giderken hangi tarife tespiti cevabının vergilerinin giden vergilere işlendiği anlaşılmış olacaktır.
 • Beyanname dökümünde Temsilci ve beyan yerinin değiştirilebilme imkanı getirilmiştir.
 • Beyanname silmeyle ilgili sorunlar giderilmiştir.

 

Derleme 227 :


(03.Şubat.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Marka bilgilerinin beyanname dökümleri ve ekli listede dökülüp dökülmeyeceği seçimlik hale getirilmiştir. Eğer bu bilginin dökülmesi istenmiyorsa Sabitler -> Dökümler bölümünden iptal edilebilir.

 

Derleme 226 :


(28.Ocak.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Marka bilgilerinin dökümlerde 31. alanda yazdırılması sağlanmıştır.
 • Web servis mesaj gönderimi ekranında Web Servis kullanıcı kodunun değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
 • Sevk Faturası girişinde fatura no alanı 15 karakterden 20 karaktere genişletilmiştir.
 • Adres ekranında tıpkı vekalet tarihi gibi imza sirkuleri tarihi alanı ilave edilmiştir.

 

Derleme 225 :


(22.Ocak.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • Programda kalemler ekranında çoklu konteyner gönderebilme özelliği devreye alınmıştır. Bu özelliği geçerli kılabilmek için Sabitler ekranında -> “Kalemlerde.çoklu konteyner no gönderilebilir” alanının seçilmesi gerekmektedir.
 • Bilgi: Bir kalemde çoklu konteyner no gönderebilmek için beyanname ana ekranında “Konteyner” alanının işaretli olması ve o kalemde kap cinsi alanının “KN” olarak seçili olması gerekir. Aksi durumda çoklu konteyner bilgileri gümrüğe gönderilmez.
 • Bu derlemenin düzgün çalışabilmesi için mutlaka Wtrans.exe V35D5 versiyonun yüklenmesi gerekmektedir.

 

Derleme 224 :


(06.Ocak.2014)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP 2014 bilgilerinin düzgün görüntülenebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 • Bu derleme ile birlikte mutlaka GTIP2014 güncellemesi yapılmalıdır!

 

Derleme 223b :


(30.Aralık.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • EX beyannamelerinin kopyalanması ile ilgili sorun giderilmiştir.

 

Derleme 223 :


(30.Aralık.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalem birleştirme yapıldığında kalemlere ait tüm giden vergiler bilgilerinin silinmesi sağlanmıştır.
 • Tarife tespitinden sonra kalem sayısında herhangi bir değişiklik olursa yada, herhangi bir sıradaki kalemin GTIP’i değişirse tescile giderken uyarı gelmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname kopyalama işleminde Yurt içi bilgilerinin kopyalanması ile ilgili (eski tipten yeni tipe) sorun giderilmiştir.
 • Beyanname kopyalama ekranında Navlun,Sigorta, Yurt Dışı ve Yurt içi bilgileri kopyalansın seçeneklerinin seçilmeden gelmesi sağlanmıştır.
 • KKDF otomatik hesaplatma ile ilgili sorunlar giderilmiştir.
 • 4000 ve 7123 rejimlerinde kalemlerde navlun ve sigorta bilgilerinin gönderilmesi sağlanmıştır.
 • TCGB kopyalamada Proje İlişkilendirme bilgilerinin kopyalanabilmesi sağlanmıştır.
 • Aylık faaliyet raporuna Teminat bilgileri eklenmiştir.
 • Aylık faaliyet raporunda 10 adete kadar beyanname vergi bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname dökümünde oran girilen teminatlar için “Belirlenen Teminat Miktarı” bilgisi yazdırılmasına GTR10 seçeneği de ilave edilmiştir.

 

Derleme 222,222b :


(17.Aralık.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yeni kurulan bazı windows 7 64 bit makinalarda makina IP’sini alamamak tan dolayı uygulama çalışmamaktaydı. Bu sorun giderilmiştir.
 • Hat Sorgusu sonucu Hata Cevabı geldiğinde cevap silinememekteydi. Bu sorun giderilmiştir.

 

Derleme 221d :


(18.Kasım.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrük Kıymet Bildirimi arka sayfa bilgilerinin tekrardan oluşturulabilmesi için ekrana buton ilave edilmiştir. “F” butonuna basarak GKB arka sayfası beyanname bilgilerinden sıfırdan yeniden oluşturulabilir.

 

Derleme 221c :


(12.Kasım.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yurt içi masraf detaylarının kalemlere dağıtımında sadece seçilen kalemlere dağıtım özelliği programa ilave edilmiştir. (Tüm kalemler seçili olduğunda kural eski yapıda çalışmaya devam eder)

 

Derleme 221b (221,220,219):


(11.Kasım.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Impex beyanname dökümülerinde tescil numarasının puntosu biraz daha büyütüldü ve BOLD yapıldı.
 • Impex Döviz Kurları ekranında geçmişteki kurları daha hızlı görmek için Önceki-Sonraki butonunun olduğu yere doğrudan tarih seçim özelliği eklenmiştir.
 • Belgeler alan kopyalamadan dağıtıldığında ve dağıtılan belge tarihi boş olduğunda kopyalanan kalem belgelerinin tarih kısmında 1899'lu bir değer çıkmaktaydı. Bu sorun giderilmiştir.
 • Beyanname export extra e-Birlik bilgilerinin seçim sorunu giderilmiştir.Firma Referans No ve kalem belgeleri eklenmiştir.
 • Dökümlerde 31. Alan MARKASI ve NUMARASI alanları 1 punto daha büyük yazdırıldı.
 • Gümrük Müsteşarlığı'nın yeni düzenlemesi olan Yurt İçi kalemlerin detaylandırılması özelliği programa ilave edilmiştir. Bu özelliğin gümrük tarafından 13 kasım gibi devreye alınması planlanmaktadır. Devreye alınma tarihi ayrıca açıklanacaktır. Bu özellik açıldığında yurt içi masrafların detaylarıda gümrüğe gönderilecektir. Bu özellik devreye alındığında programda bu özelliği aktif edebilmek için, Sabitler ekranında "Yurt içi bilgileri gümrüğe detaylı gidecek" seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
 • ÖNEMLİ: Bu özelliğin çalışabilmesi için mutlaka Wtrans Derleme 34 yada üzerine geçilmesi gerekmektedir! WTransZip.exe

 

Derleme 218:


(31.Temmuz.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrük İdaresi Notları (Yetkili Yükümlü) bilgilerinin gönderilebilmesi özelliği programa ilave edilmiştir. Hat Sorgu yapıldıktan sonra bu buton aktif hale gelmektedir.
 • ÖNEMLİ: Bu özelliğin çalışabilmesi için mutlaka Wtrans Derleme 33 yada üzerine geçilmesi gerekmektedir! WTransZip.exe
 • Ayrıca mutlaka yeni TabloGuncelle.exe indirilip çalıştırılarak Basit Usul Kodları tablosu güncellenmelidir. 10 ve 11 kodları geldi.
 • Ithalat Beyannamelerinde <Gönderici> alanına seçilen firmanın vergi kodu alanında Antidamping bilgisi varsa programın bir uyarı vermesi sağlanmıştır.

 

Derleme 217d:


(12.Temmuz.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Alıcı-Satıcı arası ödeme şekli TRIM rejiminde açılmıştır.

 

Derleme 217c:


(11.Temmuz.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Alıcı-Satıcı arası ödeme şekli TREX rejiminde açılmıştır.

 

Derleme 217b:


(18.Haziran.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Fax-Fatura sorgu ekranında Fax-Fatura gelenlerinde sorgulanması sağlanmıştır.

 

Derleme 217:


(22.Mayıs.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalemler <Alan Kopyala> bölümüne “Marka bilgileri” kopyalama özelliği ilave edilmiştir.
 • Beyanname sorgulama bölümünde sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir dosya açıldığında arkada kalan sorgulama ekranı kapatılmaktaydı. Yeni bir dosya açılacağı zaman yeniden sorgu yapılması gerekmekteydi. Bu sorun giderilmiştir. (Dosya ekranı açıldığında sorgu sonuç listesi kapatılmıyor)
 • Tarife tespit mesajı işlendiğinde “tarifeden dönen vergiler işlensin mi?” sorusu bazen yanlışlıkla ESC tuşuna basılarak iptal edilmekte ve vergilerin işlenmesi unutulabilmekteydi. Bu soru kısmı yeniden düzenlenmiş ESC tuşu ile çıkış engellenmiş, ancak kullanıcının kesin onayı alındıktan sonra çıkışa izin verilmiştir. Kullanıcının vergileri işlemeden çıkması için “Vergileri işlemek istemiyorum” alanını işretlemesi ve <Kapat> butonuna mouse ile basması gerekmektedir. Bu bölümde ESC tuşu tümüyle kapatılmıştır.
 • Kalemlerdeki üretici firma alanı tüm rejimlerde açılmıştır.

 

Derleme 216b:


(15.Nisan.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Marka girişinde silindir adedi boş geçilmişse kaydedilirken otomatik 0 değeri atılması sağlanmıştır.
 • Beyanname kopyalama, kalem getir, beyanname silme bölümlerinde marka ile ilgili seçenekler ilave edilmiştir.
 • BayBilgin Akıl Hocası bölümüne kalem marka kıymet toplamları ile Kalem Fatura TL toplamının eşit olup olmadığı kontrolü ilave edilmiştir.

 

Derleme 216:


(08.Nisan.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Muafiyet 4 alanı programa eklenmiştir. Bu alanın aktif edilebilmesi için Sabitlerden devreye alınması gerekmektedir. Ayrıca mutlaka Wtrans V5 Derleme 32V5’e geçiniz. WtransZip.exe
 • Kalemler ekranına marka bölümü ilave edilmiştir. Bu alanın aktif edilebilmesi için Sabitlerden devreye alınarak açılması gerekmektedir. Ayrıca mutlaka Wtrans Derleme 32V5’e geçiniz. WTransZip.exe
 • Not: Yukarıda belirtilen özellikler henüz Gümrük tarafında devreye alınmamıştır. Impex ve Wtrans’ın yeni versiyonlarını yüklemenizde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak devreye almak için Gümrük tarafından yapılacak açıklamayı beklemeniz gerekmektedir.

 

Derleme 215b:


(28.Mart.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP Birleştir butonundaki küçük bir sorun giderilmiştir.

 

Derleme 215:


(26.Mart.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ekli liste toplamlarında Brüt,Net ve İstatistiki Kıymet toplamlarına ekli listeye girmeyen kalemlerin toplamlarının da ilave edilmesi sağlanmıştır. İstenirse eskisi gibi dahil edilmeyebilir.
 • 0253 Kodlu belge varsa kalem dökümü sırasında ayrıca dökülen “....... nolu dahilde işleme kapsamındadır” ifadesinin döktürülmesi engellenmiştir.
 • Menşei Şehadetnamesi dökümlerinde adres alanının 6 satıra kadar döktürülebilmesi sağlanmıştır.
 • Not defteri bölümünde “Kaç Gün Kala” “Kaç Gün Geçe” bölümlerinde 1000 gün limiti getirilmiştir.
 • GTIP Birleştirmede SATIR KODU boş olanların SATIR KODU dolu olan GTIP lerle birleştirilmesi engellenmişitir.
 • Derleme 214 de yapılan 5121 ve 6323 ile ilgili yapılan düzenlemeler geri alınmıştır.

 

Derleme 214:


(14.Mart.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalem TCGB açma ekranına yeni bir buton eklenmiştir. Bu buton kullanılarak beyanname ön yüzünde girilen Antrepo Beyanname No ve kalem ekranında girilen miktar bilgileri TCGB açmaya otomatik olarak getirilebilmektedir.
 • 5121 ve 6323 Rejimlerinde teslim şekline göre Sigorta ve Navlun tutarının gümrüğe gönderilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 213:


(07.Mart.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Döviz kurları tablosuna Çin YUANI ‘CNY’ Döviz Kuru eklenmiştir.

 

Derleme 212:


(28.Şubat.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Döviz kurları tablosuna ‘AED’ Döviz Kuru eklenmiştir.

 

Derleme 211:


(25.Şubat.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ekli listede bazı kalemler ait vergilerin dökümüyle ilgili sorun giderilmiştir.
 • Ekli listede Miktar alanı İstatistiki Miktar mı yoksa Miktar (31. Alan) mı olacağı seçimlik hale getirilmiştir.

 

Derleme 210,210b:

(21.Şubat.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname ana form dökümü üzerinde 44 nolu alan genişletilmiştir.
 • Ekli listede belgelerin dökülmesi ve diğer bazı düzeltmeler yapılmıştır.

 

Derleme 209:


(19.Şubat.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Son yönetmeliğe göre 3. FORMLAR alanı düzenlemeleri yapılmıştır.
 • Beyanname ana formda ve devam formlarında Rejim Kodu bilgisi bitişik olarak yazdırılmıştır.
 • 32. Kalem Sıra No alanı tek kalemse boş olarak çıkması sağlanmıştır.
 • Ambalaj kodları güncellemesi yapılmıştır.

 

Derleme 208:


(15.Şubat.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ekli listede sayfa kayması ile ilgili sorun giderilmiştir.
 • Beyanname ön yüzünde 12 nolu alanda yer alan X işareti kaldırılmıştır.
 • Eskiden beyanname ön yüzünde yükl. belgeleri boş olduğunda 0 dökülmekteydi. Boş olduğunda 0 dökülmesi engellenmiştir.

 

Derleme 207b,207c:


(14.Şubat.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ekli listede yer alan İstatistiki kıymet toplamının dökümü ile ilgili sorun giderilmiştir.

 

Derleme 207:


(13.Şubat.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname döküm, Beyanname Devam Formu döküm ve ekli liste dökümlerinde vergi matrahı alanlarının dökülmesi sağlanmıştır. Ayrıca devam formu döküm aralığı 2. kalemden 4. kaleme, ekli liste başlangıç numarasıda 5. kaleme ayarlanmıştır.

 

Derleme 206,206b:


(12.Şubat.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname kalem belge kopyalamada belge referans alanının 30 karakterden fazlası kopyalanmamaktaydı. Bu sorun giderilmiştir.
 • Excelden kayıt yüklemesi yapıldığında “Alan Kopyalama” bölümünde 41. Ölçü Birimi ile ilgili sorun giderilmiştir.

 

Derleme 205,205b:


(07.Şubat.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalemler bölümünde başka bir beyannameye ait kalemlerin getirilmesinde istenildiği takdirde Tutarlarında (Fatura,Navlun,Sigorta,Yurt İçi,Yurt Dışı) getirilebilmesi özelliği ilave edilmiştir.
 • Kalemler alan kopyalama bölümüne 41. İstatistiki Miktar ve Ölçü Birimi alanları ilave edilmiştir.

 

Derleme 204:


(01.Şubat.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beynname ön yüzde bazı durumlarda döviz kurunun 1,0000 dökülmesi ile ilgili sorun giderilmiştir.

 

Derleme 203b,203c,203d:


(22.Ocak.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Özet Beyan açma ekranında tescil edilmiş beyannamelerdeki taşıma senedi satırlarının görüntüleme sorunu giderilmiştir.
 • Teminatların beyaname ön yüz dökümü ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

 

Derleme 203:


(21.Ocak.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gönderici ve Alıcı adres bilgilerinde birden fazla adres girildiğinde beyanname ön yüzüne 2. adres bilgisininde “NOTIFY:” başlığıyla yazdırılması sağlandı.
 • Kalemler liste ekranında “Menşei Ülke” sinin yazdırılması sağlanmıştır.
 • Beyanname “Özet Beyan” giriş ekranında “Kaydet” butonuna basıldığında ekrandan çıkılmakta ve tekrar girildiğinde “Taşıma Senedi” ve Taşıma Senedi Satırları” girilebilmekteydi. Bu sorun giderilmiştir.

 

Derleme 202:


(18.Ocak.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname ön yüz dökümünde sadece taminat matrahı döktürülmekteydi. Bu uyarlamada hem teminat bilgisi hemde Beyan Edilen Teminat Tutarı döktürülmektedir.
 • Bazı ekran düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Derleme 201b:


(11.Ocak.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • Avrupa Birliği etkileşimli ülkeler tablosu (EU Grubu) güncellenmiştir.

 

Derleme 201:


(09.Ocak.2013)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP2013 tablosu için gerekli güncellemeler yapılmıştır. UYARI: GTIP2013.exe yüklendiğinde mutlaka Impex Derleme 201 yada üzerine geçiş yapılmalıdır. Aksi taktirde GTIP bilgileri hatalı görüntülenecektir.
 • Beyanname ana ekranındaki Yük Belgeleri alanı zorunlu alan olmaktan çıkarılmıştır.
 • Kalemlerde yer alan Alan Kopyalama bölümüne Fatura Tutarı’nında kopyalabilmesi özelliği ilave edilmiştir.
 • Impex beyanname sorgulama bölümüne Antrepo Beyanname numarasından sorgulama özelliği ilave edilmiştir.
 • BayBilgin Akıl Hocası bölümüne kalem Kap Adeti toplamları ile beyanname kap adeti tutarının uyumluluk kontrolü ilave edilmiştir.

 

Derleme 200:


(22.Ekim.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ekli listede aşağıdaki alanların görüntülenebilmesi isteğe bağlı olarak sağlanmıştır. Bu bilgilerin ekli listede görüntülenmesi için sabitlerden bu alanların açılması gerekir.
 • İmalatçı Firmalar
 • Fatura numarası
 • Konteyner numarası
 • İmpex tablodan arama seçeneklerinde GÜMRÜKLER, ÜLKELER, ANTREPOLAR, BELGE KODLARI, AMBARLAR ve BANKALAR tabloları için isimde geçen herhangi bir kelimeyi arayabilme özelliği programa ilave edilmiştir. <Araştır> tuşuna tekrar tekrar basarak bir sonraki kaydın bulunabilmesi özelliği de programa ilave edilmiştir.
 • Beyanname ana for üzerine (Alt kısım) bilgi amaçlı olarak beyanname iptal alanı eklenmiştir. Bu alan bilgi amaçlı olup Aylık faaliyet raporda görüntülenmektedir. Yandaki serbest text alanına iptal nedeni girilebilir.
 • Kalemlerde yer alan AÇIKALAM 44 alanının beyanname dökümü ve devam formlarına döktürülmesi (Belgeler alanı devamına) sağlanmıştır. Bu özelliğin devreye girebilmesi için ilgili seçeneğin sabitlerden seçilmesi gerekmektedir.
 • Menşe-i Şehadetnamesi 2 formunun döküm bölümünde 6. ve 7. alanlara daha fazla bilginin döktürülebilmesi (sadece dökümde) sağlanmıştır.
 • Belge Dağıt bölümüne seçilen belgelerin seçilen kalemlerden silinebilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.
 • Belge dağıt yaparken eskiden belgenin yeni belge olarak kopyalanmaması için tüm alanların aynı olması gerekirken şimdi sadece belge kodu, adı ve referansına bakılmakta diğer alanlar dikkate alınmamaktadır.

 

Derleme 199:


(15.Ağustos.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname kalemler ekranına “İmalatçı Firma” seçimi eklenmiştir. EX ve TREX beyannamelerinde girilebilir. Opsiyonel bir alandır. Bu alana imalatçı firma seçilirse gümrüğe imalatçı firma vergi numarası gönderilir.
 • UYARI: Bu özelliğin sorunsuz çalışabilmesi için WTrans Derleme 30 V5’e geçilmesi gerekir.

 

Derleme 198g:


(14.Ağustos.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname ekranı Yurt İçi Detay bilgileri giriş ekranında “Detay Diğer” dışındaki alanlar kilitlenmiştir. Bu bilgileri kalemlerden girilmelidir. Yurt İçi dağıtımda sıkıntılar oluşmaktaydı bu sorun giderilmiştir.
 • Kalem giriş ekranında 41. Ölçü birimi ‘KGM’ olduğunda Akıl Hocası bölümüne net ağırlık ile tutarlı olmaması halinde uyarı konulmuştur.

 

Derleme 198f:


(09.Ağustos.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Dosya Araştır bölümündeki Fatura No’dan, Fatura Tarihinden ve Fatura Tutarından arama yapıldığında liste ekranına Gönderici ve Alıcı firmalarında listelenmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 198e:


(03.Ağustos.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname devam formlarında Belgeler alanı taşması giderilmiştir.

 

Derleme 198d:


(31.Temmuz.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalemler ekranındaki GTIP birleştirme sorunu giderilmiştir.

 

Derleme 198c:


(23.Temmuz.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname araştır bölümüne Firma Referans, Proje Adı ve Proje Kodu alanlarından arama özellikleri ilave edilmiştir.

 

Derleme 198b:


(18.Temmuz.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname sime ile ilgili sorun giderilmiştir.

 

Derleme 198:


(17.Temmuz.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname ekranında <Veri İşlemleri> -> <Proje İlişkilendirme [F8]> bölümüne yeni bir ekran ilave edilmiştir. Bu alanlar gümrüğe beyan edilmeyen, sadece beyanname işlemi yapılan firmanın takip referans numaralarını işlemek için kullanılabilecek bir ekrandır.

 

Derleme 197,197b:


(19.Haziran.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalem “Giden Vergiler” bölümüne “Ek Mali Yükümlülük İndirimi Hesaplama” butonu ilave edilmiştir. Eğer Hassas GTIP tablosuna ilgili GTIP daha önceden “Ek Mali Yükümlülük Var” şeklinde işaretlenmiş ise tescil gönderimi sırasında eğer indirim hesabı yapılmamışsa uyarı verdirilmesi sağlanmıştır. “Ek Mali Yükümlülük Tahsilat Oranı” Hassas GTP tablosuna önceden girilmişse bu oran kullanılır. Eğer girilmemişse bu tahsilat oranının kullanıcıdan girmesi istenir.

 

Derleme 196:


(07.Haziran.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalemler sayfasına “Alan Kopyalama” butonu ilave edilmiştir. Bu buton ile herhangi bir kaleme ait bazı alanların (Kap adedi, Menşei ülke, özellik, Kap/Konteyner Markası, Eşya Belirteci, Teslim Şekli Kodu) beyannameye ait seçilen diğer kalemlere otomatik kopyalanabilmesi özelliği programa ilave edilmiştir.
 • ATR ve EUR 1 belgelerinde bazı kayma sorunları giderilmiştir.
 • Kalemler -> Belge Dağıt butonuna dağıtılacak belgelerin seçilebilmesi özelliği iave edilmiştir.
 • Kalem üreticileri girilirken aynı üreticinin yanlışlıkla birden fazla girilmesi engellenmiştir.

 

Derleme 195b:


(22.Mayıs.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Bazı beyannamelerin silinmesinde yaşanan sorun giderilmiştir.
 • Mali Müşavir bilgisi olmayan göndericilerin olduğu beyannamelerde kopylama yapılırken eski dosyanın Mali Müşavir bilgisinin kopyalanması sağlanmıştır.

 

Derleme 195:


(18.Mayıs.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Fatura giriş ekranına fax-fatura takibi bilgileri eklenmiştir. Ayrıca Impex ana ekran üzerindeki “İşlemler” menüsüne “Fax-Fatura Sorgu...” seçeneği eklenmiştir. Bu ekran üzerinden Fax-Fatura takip işlemleri yapılabilir.
 • Kalemler ekranındaki “Belge Dağıt” butonu detaylandırılmıştır. Bir kaleme ait belgeler diğer kalemlere dağıtılırken hangi belgelerin dağıtılacağı seçilebilir hale getirilmiştir.
 • Programa “Hassas GTP’ler” tablosu ilave edilmiştir. Kullanıcı kendi takip etmek istediği GTIP’leri bu tabloya işlediği takdirde TESCİL gönderimi sırasında bu GTIP’lerden birine rastlanırsa kullanıcının ayrıca uyarılması sağlanmıştır.
 • Hesap gerektiren kutularda (Başlığında * olan kutular) F10 tuşuna basılırsa otomatik olarak hesap makinesi açılmakta ve “Aktar” butonuna basıldığında sonuç ilgili alana döndürülmektedir.
 • Beyanname yazım ekranında FATURA DÖVİZ ALIŞ ve DÖVİZ SATIŞ bilgilerinin (sağ alt köşede) görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Impex Tablolar bölümüne “Stok Kodu - GTIP Referansları” tablosu ilave edilmiştir. Bu ekran ve tablo ile Firma + Proje bazlı stok koduna karşılık gelen GTIP’ler ve ticari tanımlar girilebilmekte ve Beyanname kalem girişi ekranında GTIP yerine bu stok kodlarından seçim yapılabilmektedir. İlgili buton kalem giriş ekranında <Tarife Tespiti> butonunun hemen yanındadır.
 • Eski dosya kopyalaması yapıldığında eğer mali müşavir değişmiş ise yeni beyannameye yeni mali müşavir bilgileri kopyalanmaktadır.
 • “Dosya Araştır” bölümüne “Aracın Kimliği” alanından arama özelliği eklenmiştir.
 • Bazı beyanname dökümlerinde SATIR KODU bilgisinin mükerrer yazdırılması sorunu giderilmiştir.
 • Kayıt sayısı çoğaldığında karşılaşılan aynı dosya numarasının çift beyannameye verilmesi sorunu giderilmiştir.
 • ImpexFatura ‘da bir fatura iptal edildiği halde Impex Aylık Faaliyet Raporunda görüntülenmekteydi. Bu sorun giderilmiştir.
 • Bazı tarife soruları cevaplanmış olmasına rağmen “BayBilgin” butonunda hala cevaplanmamış görünmekteydi. Bu sorun giderilmiştir.
 • ÖNEMLİ NOT: Bu versiyonla birlikte ImpexFatura kullanıcılarının Derleme 63’e geçmeleri önerilir.

 

Derleme 194:


(05.Nisan.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Tarif tespiti ve tescil gönderimi sırasında “Evrak Tarihi” kontrolü programa ilave edilmiştir. Beyannamenin gümrüğe gönderileceği günün, evrak tarihi ile aynı olması gerekmektedir. Eğer evrak tarihi eski ise gönderim için mutlaka evrak tarihi günün tarihi olarak ayarlanmalı ve <Dvz.Hesap> butonuna basılarak döviz hesaplarının yeniden yapılması gerekir. Aksi takdirde mesaj gönderilemez. Bu işlemin otomatik olarak yapılabilmesi özelliği <Dvz.Hesap> bölümüne eklenmiştir.
 • İstenirse bu özellik Sabitler ekranından devre dışı bırakılabilir.
 • Adres bilgileri ekranına “[ ] Adres iptal” alanı eklenmiştir. Bu işaretli olursa adresi silmeden adres girişlerinde seçim listesine gelmesi engellenmiş olur. Adres bilgilerinin silinmeden bu şekilde devre dışı bırakılması daha uygun olacaktır.
 • Adres bilgilerini sadece “YÖNETİCİ” yetkisine sahip kullanıcıların silebilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 193:


(28.Mart.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Sabitlerde “Navlun,Sigorta,Yurt İçi,Yurt Dışı otomatik dağıtılsın” seçilmiş olsa bile eğer kalemde yurt dışı detay veya yurt içi detay girilmişse otomatik dağıtım yapılmaması sağlanmıştır.
 • “Dosya Araştır” bölümüne “Referans No” alanından arama yapma özelliği programa ilave edilmiştir.

 

Derleme 192:


(14.Mart.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalem belgelerde REFERANS alan uzunluğu 30 karakterden 255 karaktere çıkartılmıştır.
 • Kalemlerde e-Birlik bölümüne imalatçı firma girildiğinde imalatçı firmaları “9999” belge kodu ile gümrüğe otomatik gönderme özelliği programa ilave edilmiştir. Belge Kodu: 9999 Belge Tarihi: <Evrak Tarihi> Belgenin Varlığı: V Referansı: “IML=Firma Adı/VN:F.VergiNo” şeklinde gönderilir.Bu bilgiler vergilere işlenmez sadece web servis mesaj oluşumu sırasında belgelerin arkasına eklenir. Program içerisinde alınan beyanname dökümünde ayrıca belge olarak çıkmaz.
 • Bu gönderimin yapılabilmesi için kalemlerde [X] “9999” belge kodu ile üretici firma gönder seçeneğinin işaretli olması gerekir. Herhangi bir imalatçı firma seçildiğinde bu seçenek otomatik olarak işaretlenir. Eğer bu seçeneğin otomatik olarak işaretlenmesi istenmiyorsa Program->Sabit Ayarlar->e-Birlik sayfasından bu özellik kaldırılabilir.

 

Derleme 191:


(13.Mart.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ekli listeye REJİMKODU alanı ilave edilmiştir.
 • Kalemler ekranındaki CIF$ bilgisinin antrepo beyannamelerindede gösterilmesi sağlanmıştır.
 • Impex ana ekranda grid nesnesi üzerinde Referans No alanının gösterilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname ana ekranında filtreleme işleminin beyan türüne göre de yapılabilmesi (IM,EX,TR,AN) sağlanmıştır.
 • Beyanname ekranın sağ alt kısmında eğer beyanname tescil edilmiş ise beyannameyi tescile gönderen ve tescil cevabını işleyen kullanıcılar görüntülenmektedir.
 • ImpexFatura da fatura kesilip iptal edildiğinde Impex Beyanname üzerinde iptal edilen fatura no da gösterilmekteydi. Bu sorun giderilmiştir.
 • Beyanname dosyası üzerine "Dosya Oluşturma Zamanı" alanı ilave edilmiştir. Bu alana sistemin beyannamenin oluşturulduğu yada kopyalandığı andaki zaman bilgisi aktarılır. Değiştirilemez ve silinemez. Aylık faaliyet raporunda gösterilir.

 

Derleme 190c:


(24.Şubat.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname kalem girişlerinde herhangi bir kalemi silip yeniden kalem girildiğinde kalem bilgileri görüntülenememekteydi. Bu sorun giderilmiştir.

 

Derleme 190b:


(22.Şubat.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname export aylık faaliyet raporunda adres bilgilerinde posta kodu ile ilgili karşılaşılan sorun giderilmiştir.

 

Derleme 190:


(20.Şubat.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • e-Birlik de kesin tarihi daha sonra açıklanacak olan Mart 2012 döneminde, ilaveten 3 alanın gönderilmesine başlanacaktır. Bu alanlar kalem bazında Kap Adedi, KapKonteynerMarkası, KonteynerNumarası alanlarıdır. Bununla ilgili yeni düzenlemeler programa ilave edilmiştir.
 • Not: Bu alanların gönderilebilmesi için Program -> Sabit Ayarlar -> e-Birlik sayfasındaki “[ ] e-Birlik Mart 2012 düzenlemeleri devreye alınacak” alanının işaretli olması gerekir. Bu alanın ne zaman işaretleneceği daha sonra uygulama devreye girince ayrıca açıklanacaktır. Programınızı şimdiden güncellemekte herhangi bir mahsur yoktur.

 

Derleme 189b,189c,189d:


(07.Şubat.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Derleme 189 da karşılaşılan SILMEYETKISI bulunamadı hatası, KALEMLER de bulununan OZELLIK bulunamadı hatası, Kalem Getir ekranındaki BIRIMFIYAT hatası giderilmiştir.

 

Derleme 189:


(06.Şubat.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Eğer ImpexFatura kullanılıyor ve fatura kesilmiş ise Impex Beyanname ana ekranı sağ üst köşede kesilen impex fatura numara(lar)ı görüntülenmektedir.
 • Menşe şahadetnamesi Tip-2 nin 4. sayfa dökümü programa ilave edilmiştir.(Marjin ayarlarının ayrıca yapılması gerekir)
 • Kullanıcılar ekranına standart kullanıcılar için “Tescilli beyanname silebilir” alanı ilave edilmiştir. Kullanıcının bu yetkisi yok ise ve “TAM yetkli” kullanıcı değilse tescilli beyannameleri silemez. Kullanıcı silmeye yetkili ve tescilli beyannameyi silmek istiyorsa programın ayrıca uyarı vermesi sağlanmıştır.
 • Eklenen yeni özellikler ile beyanname gönderimi sırasında herhangi bir kalem girişi yapılmamışsa beyanname gönderilmiyor. Herhangi bir kaleme belge girişi yapılmamışsa onay alınıyor. Diğer kalemlere belge girişi yapılmış fakat 1. Kaleme belge girişi yapılmamışsa uyarılıp gönderim onayı alınıyor.
 • Impex beyanname kopyalamada fatura bilgileri kopyalanmasın dendiğinde ana ekrandaki bilgiler kopyalanmamasına rağmen kalemlerdeki bilgiler kopyalanmakta idi. Bu sorun hem Fatura, hemde Navlun ve Sigorta için giderilmiştir.
 • Kalemlerde yer alan e-birlik bilgilerinin tamamının seçimlik olarak diğer kalemlere kopyalanabilmesi özelliği programa ilave edilmiştir. <eBirlik Kopyala> butonu ile.
 • Tarife sorusuna cevap verilirken diğer kalemlerdeki aynı kodlu diğer sorularada blok olarak aynı cevabı verebilme özelliği programa ilave edilmiştir. Ayrıca cevap değişikliğinde cevap türüne göre belgelerin otomatik güncellenmesi özelliğide programa ilave edilmiştir.
 • Beyanname->Kalemler ekranına <Kalem Getir> butonu ilave edilmiştir. Bu butonla girilen ekranda istenilen beyannameden istenilen kalemler mevcut beyanname üzerine aktarılabilmektedir.
 • Beyanname, kalem girişi ve özet beyan ekranları Mouse scroll tuşuna duyarlı hale getirildi. Bu ekranlar scroll tuşu kullanılarak yukarı aşağı kaydırılabilir.
 • Hem beyanname hemde devam formları için beyanname üzerindeyken tek tuşla hızlı görüntüleme özelliği programa ilave edilmiştir. Beyanname ana ekranında iken Ctrl+B ile beyanname önyüzü Ctrl+D ile devam formları görüntülenebilmektedir. Görüntüleme işlemi zeminli beyanname formu kullanılarak yapılmaktadır.
 • Impex raporlama sorgulama kriterlerine (Genel Rapor ve Detaylı rapor için) GÜMRÜK KODU seçeneği ilave edilmiştir.
 • Ithalat beynnameleri kalem giriş ekranında Fatura$,Navlun$,Sigorta$ ve Yurt Dışı$ bilgileri toplanarak CIF$ olarak gösterilmiştir.
 • Excel aktarımı ve Beyanname export sorgulama kriterlerine KALEM->AÇIKLAMA44 alanı e-Birlik ÜRETİM YILI,İPLİK KODU,AMBALAJKODU,TAŞIYICI FİRMA VERGİ NO,ALTIN İŞÇİLİK BEDELİ alanları ilave edilmiştir.

 

Derleme 188b:


(17.Ocak.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • “Dosya Araştır” bölümüne Taşıma Senedi No’dan arama özelliği eklenmiştir.

 

Derleme 188:


(16.Ocak.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname “Referans No” alanı uzunluğu 20 karakterden 32 karakter uzunluğuna çıkartılmıştır.

 

Derleme 187:


(09.Ocak.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP2012 güncellemesi yapılmıştır. GTIP2012 verilerinin düzgün görüntülenebilmesi için Derleme 187 yada üzerine geçilmesi gerekir. GTIP2012.exe
 • Programa duyurular ve mesajlar bölümü ilave edilmiştir. Ana ekran üzerindeki butonlardan ve ana menüden bu özelliğe erişebilirsiniz. Bu bölüm sayesinde BayBilgin tarafından yapılan duyurulara hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

 

Derleme 186b:


(06.Ocak.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname Export Extra (Aylık Faaliyet Raporu) alınması sırasında büyük veritabanlarında kayıt sayısı çok olduğunda oluşan “KeyManager dan Lisans alınamadı. Program 5 dakika içerisinde kapatılacak” mesajıyla gelen programın kapanması sorunu giderilmiştir.

 

Derleme 186:


(04.Ocak.2012)

Yapılan Düzenlemeler

 • Birden fazla şube ile ile çalışan gümrükcülerin e-birlik gönderimlerinde oluşan referans numarası karışıklığı giderilmiştir. Sabitler -> e-Birlik sayfasında yer alan e-Birlik mesajında Şube Kodu gönder seçeneği işaretlenip her şube için farklı bir kod girilirse bu karışıklık giderilmiş olur. Tek şubeli çalışan gümrükcülerin bu özelliği kullanmasına gerek yoktur.

 

Derleme 185,185b:


(29.Aralık.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Eski tip gümrüklerde Hat Sorgu yapılabilmesi özelliği programa ilave edilmiştir. (Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için WTrans Derleme 29 V5 in yüklü olması gerekir) WTransZip.exe
 • OzetBeyan açmalarındaki “Özet Beyan No” alanı 16 basmaktan 20 basamağa çıkartılmıştır.

 

Derleme 184:


(29.Kasım.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Aylık faaliyet raporundaki “Mal Bedeli Transfer Zamanı” ve “Beyanname Tescil Tarihi” bilgileri yer değiştirilmiştir.
 • Aylık faaliyet raporundaki I.F. ifadeleri kaldırılarak “Hizmet Fatura” “Hizmet Dekont” şekline dönüştürülmüştür.
 • Aylık Faaliyet raporuna “Beyannameyi Hazırlayan Personel” alanı ilave edilmiştir.
 • Ekli Listeye “Kalem Kap Adedi” alanı ilave edilmiştir.
 • Ekli Listeye “Satır Kodu” alanı ilave edilmiştir. Opsiyoneldir. Dökülmesi için alan işaretlenmelidir.
 • Ekli Listeye “Brüt Ağırlık”,”Net Ağırlık”,”İstatistiki Kıymet” alanlarının toplamı ilave edilmiştir. Opsiyoneldir. Dökülmesi için alan işaretlenmelidir.
 • Beyanname kopyalamada “İmalatçı Firmalar” bilgilerinin de kopyalanması sağlanmıştır.
 • Kalem giriş ekranında Taşıyıcı Firma Vergi No bilgisinin tablodan seçilmesi sağlanmıştır.
 • Kalem giriş ekranında “Özellikler” alanı seçimine 03-Dökme Eşya 88-Mutabakat Zaptı kodları eklenmiştir.
 • Döviz kurları hesabında noktadan (.) sonra 4 yerine 5 hanenin hesaba katılması sağlanmıştır.
 • UYARI: Aylık Faaliyet Raporu’nun düzgün çalışabilmesi için ImpexFatura kullanıcılarının en az ImpexFatura Derleme 54’e geçmesi gerekmektedir! İndirmek için impexfaturasetup.exe

 

Derleme 183,183b:


(06.Kasım.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Aylık Faaliyet raporu programa eklendi.
 • Beyanname giriş ekranındaki <Gümrük Evrak Takibi> Butonu aynı sayfadaki Veri İşlemleri menüsü altına taşınmıştır. Bu buton yerine Faaliyet raporu ek bilgileri giriş sayfası konulmuştur.

 

Derleme 182:


(26.Ekim.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrükte kısa bir süre içerisinde devreye girecek olan Kalem-> Giden Vergilerde “Vergi Matrahı” gönderimi ile ilgili düzenlemeler programa ilave edilmiştir. Bu özelliğin devreye alınabilmesi için Impex->Program->Sabit Ayarlar->EDI Kls.&Diğer sayfasındaki Vergi Matrahı Beyan Durumu “Vergi Matrahı Gümrüğe Beyan Edilsin” olarak seçilmelidir. Program kurulumunda bu seçenek kapalıdır. Bu özelliğin ne zaman devreye alınacağı daha sonra bildirilecektir.

 

Derleme 181:


(18.Ekim.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Zeminli Beyanname Dökümü ve Zeminli Beyanname Devam Formlarının Form Numarasının değiştirilebilmesi imkanı getirilmiştir.
 • Kalem Giriş ekranında miktar ve miktar birimi alanına girilen değerlerin tek tuşa basarak 41. Ölçü Birimi alanına otomatik aktarılabilmesi sağlanmıştır.
 • “BayBilgin” Butonuna basıldığında kalemlerdeki miktar ve istatistiki ölçü bilgileri arasında farklılık olduğunda programın uyarı vermesi sağlanmıştır.
 • Kalemler ekranında alt kısımda Kap Adeti bilgisinin karşılaştırma görüntüsü programa ilave edilmiştir.
 • Bazı ekran ebatlarının bilgisayar ekran büyüklüğüne göre otomatik ayarlı açılması sağlanmıştır.

 

Derleme 180:


(06.Ekim.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrük Kıymet Bildirimi Arka Sayfa - Yeni Tip dökümünde 11b - 3. sıradaki kıymet bildirimdeki döküm sorunu giderilmiştir.

 

Derleme 179:


(06.Eylül.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yerel hesaplama yapıldığında Web Servis mesaj ekranında çıkan hata düzeltilmiştir.
 • Menşe Şahadetnamesi Tip 2 formu program dökümler bölümüne ilave edilmiştir.

 

Derleme 178b:


(19.Ağustos.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • 3141 Rejiminde mahrece iade alanının web servisi gönderimindeki sorun giderilmiştir.

 

Derleme 178:


(19.Ağustos.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • 3141 Rejiminde kalemler ekranında Mahrece İade ve Satır kodu alanlarının açılması sağlanmıştır.
 • Hat sorgu sonuçlarının gösterimindeki sıralama hatası giderilmiştir.
 • Dosya araştır bölümüne yerel girilen (gümrüğe gönderilen (Giden)) Özet Beyan No alanından sorgu imkanı getirilmiştir.
 • Brüt ve Net Ağırlık bilgilerinin bindelik ayıraçlı olması sağlanmıştır.

 

Derleme 177:


(20.Haziran.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Tarife tespitine 2. kez gönderimde; bir kaleme ait vergi dönmediğinde ve tekrar gümrükten dönen vergilerin “Giden Vergiler” e aktarılması istendiğinde o kaleme ait Giden Vergiler” in silinmesinde oluşan problem giderilmiştir.

 

Derleme 176,176b:


(07.Haziran.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • 5171 Rejiminde muafiyete KITH girilirse Rejim Kodunun 4071 e dönüşmesi sağlanmıştır.
 • Kalemlerde 0253 kodlu belge var ve bu kaleme SATIR KODU girilmişse dökümlerde yerel belgeler ekranındaki referans kodu yerine gümrükten dönen belge referans kodunun yazdırılması sağlanmıştır.

 

Derleme 175:


(12.Mayıs.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • 40XX den 42XX (Muafiyet türüne göre) dönüşümü yeniden düzenlenmiştir.

 

Derleme 174d (174,174a,174b,174c):


(26.Nisan.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Baskılı beyanname ve beyanname devam formları dökümü programa ilave edilmiştir.

 

Derleme 173:


(07.Mart.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Program Sabit Ayarları -> Dökümler sayfasında -> [ ] “Beyannamelerde "BASİT USÜL KODU" 2- Referans Tarihi İle Basitleştirilmiş Usül ise "Döviz Kuru" gümrükten dönen değer dökülsün” seçeneği seçilirse Beyanname dökümünde Basit Usül kodu 2 olanlarda yerel tablodaki döviz kuru yerine gümrükten mesaja cevap olarak dönen döviz kuru yazdırılır.

 

Derleme 172:


(24.Şubat.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • ‘DAP’ Teslim Şekli tekrar açık ve zorunlu olmayan alan haline getirilmiştir. <BayBilgin> butonuna basıldığında DAP da Navlun Sigorta uyarısı gelmeyecek şekilde düzeltilmiştir. Kalemlerde zorunlu alan görüntüsüde kaldırılmıştır.
 • Kalemlere ‘Açıklama 44’ alanı ilave edilmiştir. Bu alan belgelerde -Y- kodlu alanlar gümrüğe gönderilmemeye başladığında kullanılmaya başlanacaktır.
 • NOT!: Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için mutlaka WTrans Derleme 20 V3 e geçilmelidir..
 • Gümrük Kıymeti Ön Yüz dökümünde Alıcı Satıcı arası ilişki 0 ise 7c alanı tümüyle çarpısız olarak gelmektedir.

 

Derleme 171b:


(22.Şubat.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gelen talep üzerine DAP teslim şeklinde DAT’da olduğu gibi NAVLUN ve SİGORTA girişi kapalı hale getirilmiştir. BayBilgin (Akıl Hocası) butonuna basıldığında ortaya çıkan gereksiz uyarı kaldırılmıştır.

 

Derleme 171:


(18.Şubat.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Tamamlayıcı bilgi gönderiminde oluşan şema hatası giderilmiştir.
 • Belgelerde “Belge Yok” kodu girildiğinde belgenin gümrüğe hiç beyan edilmemesi özelliği programa ilave edilmiştir. Bu özelliğin devreye girmesi için Sabitler ekranında bu özelliğin seçili olması gerekir.
 • NOT!: İkinci bir bilgi verilene kadar bu özellik programda devreye alınmayacaktır.
 • DAP ve DAT Teslim şekilleri ile ilgili program ayarlamaları yapılmıştır.

 

Derleme 170:


(02.Şubat.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümlerinde Referans no alanının 20 basmağa kadar sorunsuzca dökülebilmesi sağlanmıştır.
 • Teminatlarda BANAKIT seçildiğinde hem “Banka Teminat Mektubu Tutarı” hemde “Nakdi Teminat Tutarı” bilgilerinin zorunlu olarak girilmesi sağlanmıştır.
 • WsMesaj web servis mesaj gönderim ekranında mesajı gönderen kullanıcının görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname dökümlerinde “KAP ADETİ” alanının 8 basamağa kadar sorunsuzca dökülebilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname dökümlerinde yerden tasarruf amacıyla istendiği takdirde “Belge Kodu” bilgisinin döktürülmemesi özelliği programa eklenmiştir. Belge kodunun döktürülmesi istenmiyorsa Sabitler->Dökümler->Beyanname dökümlerinde “BELGE KODU” dökülmeyecek alanı işaretlenmelidir.

 

Derleme 169:


(20.Ocak.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname ilk sayfa dökümünde FATURA,NAVLUN,SİGORTA,Y.İÇİ,Y.DIŞI’nın istenildiğinde yerel verilerden dökülebilmesi sağlanmıştır.
 • Kalem Belge girişleri sırasında 20 belge giriş sınırı kaldırılmıştır. Her kaleme istenildiği kadar belge girilebilir.
 • Kalemlerde SATIRKODU alanına 99999999 girildiğinde oluşan hata giderilmiştir.
 • Belgelerde REFERANS alanına bilgi girişi yapılırken yanlışlıkla sağ yada sol tarafa girilen boşluk karakterinden oluşan hata giderilmiştir. REFERANS alanına girilen bilgilierin boşlukları program tarafından otomatik olarak kesilmektedir.

 

Derleme 168:

(14.Ocak.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP2011 Tablosuna uyumlu hale getirilmiştir.
 • Not: Bu versiyonu yüklediğinizde mutlaka GTIP2011 Tablo güncellemesi yapınız! Aksi takdirde programınız hatalı çalışacaktır.

 

Derleme 167:


(05.Ocak.2011)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname gönderimi sırasında Manuel eBirlik Kripto kodu ve eBirlik Kayıt Numarası girişi özelliği programa ilave edilmiştir.

 

Derleme 166g:


(30.Aralık.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • Impex içerisine Dahilde İşleme İzin Belgesi takip özelliği ilave edilmiştir.
 • Yeni Tescil sistemi ile ilgili düzeltmeler yapılmıştır.
 • 8100 Rejiminde referans no alanının boş gitmesi sağlandı. (Web Service)
 • 4010 Rejiminde SATIRKODU alanı açılmıştır. (Kalemlerde)
 • UYARI,: Bu uygulamanın düzgün çalışabilmesi için WTrans Derleme 20 yüklenmelidir.

 

Derleme 165:


(26.Ekim.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalemlerde TCGB açmalarda açıklama alanının gönderilebilmesi sağlanmıştır.Kapatılacak antrepo beyannamesinin kalem numarasında yer alan GTIP ile, TCGB açma işleminin yapıldığı kalemin GTIP’i eşit değil ise açıklama girilmesi mecburi olmuştur. Eğer aynı ise açıklama gönderilmemesi gerekmektedir. Merkezi BİLGE programında bu uygulama başlamıştır.
 • UYARI,: Bu uygulamanın düzgün çalışabilmesi için WTrans Derleme 18 yüklenmelidir.
 • Transit beyannamelerde “Taşıyıcı Bilgisi” gönderilebilmesi için gerekli ekranlar programa ilave edilmiştir. Bu özelliğin çalışabilmesi için ileri bir tarihte yeni bir WTrans güncellemesi çıkacaktır. Şu anda bu özellik devrede değildir. İkinci bir duyuruya kadar sabitler ekranından bu özellik devreye alınmamalıdır.
 • Traife tespiti sonucu ile kontrol amaçlı beyanname dökümü alınmak istendiğinde FATURA TUTARI,NAVLUN,SİGORTA,YURTİÇİ ve YURTDIŞI bilgilerinin beyannameye dökülmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 164:


(18.Ekim.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • Döviz Kurları ekranına RUS RUBLESİ eklenmiştir. Ayrıca BULGAR LEVASI ve RUMEN LEYİ para birimlerinin döviz kodları düzeltilmiştir. Bu döviz cinslerinin günlük kur bilgilerinin Merkez Bankası’ndan otomatik güncellenmesi sağlanmıştır.
 • UYARI: Bu döviz cinslerinin düzgün çalışabilmesi için TabloGuncelle.exe 6.3c indirilerek DÖVİZ CİNSLERİ tablosu güncellenmelidir.
 • Beyannamelerde eğer KITH muafiyet kodu girilmiş ve kalem giden vergilere DAMGA VERGİSİ eklenmemişse programın mesaj gönderimi sırasında uyarı vermesi sağlanmıştır. Aynı uyarı BAYBİLGİN Akıl Hocası bölümünde de görüntülenmektedir.

 

Derleme 162,163:


(26.Temmuz.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • Toplam KDV Matrahı hesaplamalarında düzenleme yapılmıştır.
 • Tescil mesajlarında mesaj iptal edilmeden mesaj silinmeye çalışılırsa ekrana uyarı mesajının gelmesi sağlanmıştır.WTrans Derleme 17 yada daha yeni bir versiyonun yüklü olması gerekir!
 • UYARI: Tescil mesajı gümrüğe gönderildiğinde eğer cevap gelmiyorsa önce “Tescil Sorgula” yapılmalı, eğer cevap yine gelmiyorsa “Sonuçlanmamış Mesajı İptal Et” seçeneği ile gümrüğe iptal mesajı gönderilmeli, daha sonra mesaj silinmelidir.
 • 162: GTIP Açıklamasının gümrüğe gönderilmemesi sağlanmıştır.

 

Derleme 161:


(28.Haziran.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • Temmuz 2010’da mesaj gönderiminde”Kap/Eşya Tanımı” (G.T.I.P Açıklama) bilgisinin gönderimi kaldırılacaktır. Derleme 162 ile bu bilginin gönderimi ve dökümlerde çıkmaması sağlanabilmektedir. Bu özelliği devreye alabilmek için Sabitler ekranından “Web Servis ve EDI’de G.T.I.P Açıklama alanı gönderilecek” seçeneğindeki işaretin kaldırılması gerekir.
 • UYARI!: Uygulama yeni olduğu için programda ilave düzeltmeler olabilir.Lütfen siteyi düzenli olarak kontrol ediniz.

 

Derleme 161:


(28.Haziran.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • Web servislerde Error cevaplarındaki sorun giderilmiştir.
 • Tescil gönderiminde son tarife gönderiminden bu yana vergileri etkileyecek bir değişiklik yapılmışsa mesaj gönderilemiyordu. Artık kullanıcı onayı alındıktan sonra istenirse mesaj yine de gönderilebiliyor.

 

Derleme 160:


(21.Haziran.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • EX beyannamelerinde 44 nolu belgeler alanına imalatçı firmaların dökülmesi özelliği programa ilave edilmiştir. Bu özelliğin devreye girmesi için sabitler ekranındaki Dökümler->”İhracat beyannamelerinde beyanname üzerindeki belgeler alanına imalatçı firma yazılacak” seçeneği işaretli olmalıdır. Bu alana e-Birlik bölümündeki imalatçı firmalar dökülecektir.
 • Satır kodu girilmiş beyannamelerde 44 nolu alanda “<Satır kodu> nolu dahilde işleme kapsamındadır” ifadesinin çıkması sağlanmıştır.
 • İhracat beyannamelerinin ekli liste dökümündeki istatistiki kıymet değeri sorunu giderilmiştir.
 • Beyanname dökümlerinde Teminata bağlanacak tutarın Tutar Değer %sine göre yeniden belirlenmiş halinin dökülmesi sağlanmıştır. Bu özelliğin devreye girebilmesi için sabitler ekranında Dökümler->”Teminata bağlanacak tutar beyannameye Tutar Değer %’si ne göre yeniden hesaplanarak dökülsün” alanının işaretli olması gerekir. Bu alan standart olarak işaretlidir.

 

Derleme 159:


(10.Haziran.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kontrol gönderiminden sonra tescil mesajı gönderilirken bazen hatalı bir şekilde çıkan değişiklik var mesajı ile ilgili sorun giderilmiştir. (Net, Brüt Ağırlık vb.)
 • Performans raporu ile ilgili sorun giderilmiştir. (158c)

 

Derleme 158:

(31.Mayıs.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yeni Gümrük Kıymet Bildirimi formu (Şablon + Data) programa ilave edilmiştir.
 • Kontrol gönderiminden sonra tescil mesajı gönderilirken bazen hatalı bir şekilde çıkan değişiklik var mesajı ile ilgili sorun giderilmiştir.
 • Alt lisans süresi dolduğunda uyarı mesajı çıkmamaktaydı. Sorun giderilmiştir.

 

Derleme 154,155,156,157....

 

Derleme 153:


(19.Ocak.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP2010 Tablosu için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Derleme 153’e geçildiğinde mutlaka GTIP2010 Tablo Güncellemesi yapılmalıdır. GTIP2010.EXE

 

Derleme 152,152b:


(18.Ocak.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • Web Servis gönderiminde Web Servis kullanıcı kodu boş ise mesaj gönderiminin engellenmesi sağlanmıştır.
 • Tescil gönderiminde giden vergiler işlenmemişse mesaj gönderimi engellenmiştir.
 • İhracat işlemlerinde beyanname ekranında 18,21 ve 25 nolu alanların doldurulması zorunlu hale getirilmiştir.
 • Herhangi bir kaleme belge girişi yapıldığında bu kaleme ait belgelerin diğer kalemlere kopyalanabilmesi özelliği tekrar programa ilave edilmiştir. (Dönen belgelerin toplu işlenmesi ve bir referans bilgisinin tüm kalemlere dağıtılması özelliği daha sonra eklenecektir!)
 • 151d de programa ilave edilen özellik ile Belgenin referansı alanına Fatura Navlun ve Sigorta no aktarımı sırasında Belge Tarihi de aktarılmaktaydı. Belge Tarihi alanının Belge Referansı alanına aktarımı tekrar kaldırılmıştır. Dökümlerde Belge Tarihi alanındaki tarih bilgisinin dökülmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 151d:


(15.Ocak.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • Belge Giriş ekranında Fatura,Navlun ve Sigorta aktarımında tarih bilgisinin hem Belge Referansı hemde Belge Tarihi alanlarına aktarılması sağlanmıştır. Dökümlerde sadece Belge Referansı alanına aktarılan tarih bilgisinin dökülmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 151c:


(13.Ocak.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yukleme Boşaltma Yeri Gümrük İdaresi sadece e-Birlik için tekrar açılmıştır. Bu alana girilen değer gümrüğe gönderilmez.
 • Dokumlerde eskiden Belge Tarihi Belge Referansı alanına girildiğinden yeni sistemde Belge Tarihi dökülmüyordu. Bu sorun giderilmiştir.
 • Belge Giriş ekranında Fatura,Navlun ve Sigorta aktarımında Tarih bilgilerinin Belge Tarihi alanına aktarılması sağlanmıştır.

 

Derleme 151b:


(13.Ocak.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • Bazı gümrüklerden dönen vergilerin Kalemler->Giden Veriler’e aktarılması sırasında oluşan hata giderilmiştir.

 

Derleme 151:


(11.Ocak.2010)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ocak 2010 düzenlemeleri ilgili program düzeltmeleri yapılmıştır. Bunlar:
 • Tescilde vergilerin gönderilmesi
 • Kap Adeti integer tipe dönüştürülmüştür.
 • Beyannamede e-Birlik “Kripto_Numarası” ve “Birlik Kayıt Numarası” alanlarının gönderilmesi
 • Yükleme Boşaltma Yeri Gümrük İdaresinin kaldırılması
 • Belgelerdeki “Tamamlama Tarihi” alanının “Belge Tarihi” olarak değiştirilmesi
 • Tarife tespitinden dönen vergilerin Kalem Giden Veriglere otomatik aktarılması.

işlemleri yapılmıştır.

 • Bu özelliklerin devreye girebilmesi için “Sabit Ayarlar” ekranında “Ocak 2010 düzenlemeleri devereye alınsın” seçeneğinin işaretlenmesi ve WTrans Derleme 14’e geçilmesi gerekir! WTRANS Derleme 14 versiyonu yeni düzenlemelerin gümrükçe açılmasından sonra BayBilgin.com sitesinde yayınlanacaktır. O tarihe kadar Impex Derleme 151 güncellemeleri yapılacak fakat Sabitler ekranından OCAK 2010 düzenlemeleri DEVEREYE ALINMAYACAKTIR. Tahmini gümrüğün bu düzenlemeleri devreye alma günü 13.Ocak.2010 olacaktır.
 • Ayrıca Sabitler ekranına EBIRLIK 2010 devreye alınacak seçeneği ilave edilmiştir. Bu seçenek ikinci bir açıklamaya kadar devreye alınmamalıdır. Bu seçenek aktif edildiğinde e-Birlik ten alınan Kripto Kodu ve Birlik Kayıt Numarası Elektronik Beyanname içerisinde gümrüğe gönderilecektir. Bu uygulamanın devreye giriş tarihi www.baybilgin.com sitesinde ayrıca duyrulacaktır.
 • UYARI!: Ocak 2010 düzenlemelerinin 13.Ocak 2010 da devereye alınması planlanmaktadır. Bu kesinleşmeden WTrans Derleme 14’e geçmeyiniz.

 

Derleme 150f, 149a,b, 148:


(28.Aralık.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • Önemli Uyarı: Derleme 150f için KeyManager 26e, WTrans Derleme 13c, TransX Derleme 22’ye geçilmesi gerekmektedir.
 • Not bölümü geliştirilmiştir. Ana ekranın üst kısmına scroll bar ilave edilmiştir. Süreli uyarıların konulabilmesi sağlanmıştır.
 • Teminat oranlarını %120 üzerinden hesaplatabilmek için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 • Algılama Birimleri noktadan sonra 4 basamağa çıkartılmıştır.
 • Tescil Sorgula ve IslemSonucGetir4 servisleri programa ilave edilmiştir.

 

Derleme 147d,e,f:


(21.Haziran.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • 6121 ve 6123 Rejim kodlarında kalemlerde TESLİM ŞEKLİ KODU ve SİGORTA bilgilerinin gönderilmesi engellenmiştir.

 

Derleme 147c:


(7.Nisan.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • Dökümlerde daraltılmış sayfa aralığı seçildiğinde “Access violation” hatası alınmaktaydı. Bu sorun giderilmiştir. Öngörüntü ekranları yeniden düzenlenmiştir.

 

Derleme 147b:


(30.Mart.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • Bazı dökümlerdeki 1000 sayfa baskı sorunu düzeltilmiştir.

 

Derleme 147:


(29.Mart.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • Dökümlerdeki geniş döküm (yazıların sağa doğru sünmesi) sorunu giderilmiştir.

 

Derleme 146d:


(26.Mart.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ekli listede 146b de düzeltme yapılmış iken hatalı listeleme tespit edilmiş ve bu sorun giderilmiştir.

 

Derleme 146c:


(23.Mart.2009)

 • Beyanname içerisinde kontrol amaçlı <BayBilgin> butonuna basıldığında oluşan “ <sayısal değer> + is not a valid floating point value” hatası düzeltilmiştir.

 

Derleme 146,146b:


(22.Mart.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • Web servis mesaj gönderiminde gümrüğün istemiş olduğu mesaj bilgileri sıralama düzeltmesi yapılmıştır. Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için WTrans Derleme 10 yada üzerine geçilmelidir. WTransZip.exe
 • Tarife sorusuna verilen cevaba göre gerekli belgelerin ilgili kaleme otomatik aktarılması sağlanmıştır. Ayrıca <BayBilgin> butonuna basıldığında gerekli belgeler girilmemiş ise gerekli uyarının verilmesi sağlanmıştır.
 • Ekli listede Miktar alanına 41 nolu alanın miktarı ve biriminin dökülmesi sağlanmıştır.
 • GTIP birleştirmede bedelli ve bedelsiz kalemlerin birleştirilmemesi sağlanmıştır.
 • Navlun otomatik dağıtım işlemi yapılırken toplam kilonun kalem kilosuna oranına göre mi yoksa fatura kıymetinin kalem kıymetine oranına göre mi dağıtım yapılacağı seçimlik hale getirildi.
 • İmalatçı firma 1. kalemde seçilirse sonraki girilen kalemlerde de otomatik olarak seçili gelmesi sağlanmıştır.
 • Beyannamede <BayBilgin> butonuna basıldığında Kapatma birimi ile ilgili verilen yanlış uyarı düzeltilmiştir.
 • KKDF Hesaplama Butonu: Ödeme şekli olarak (mal mukabili, vadeli akreditif, kabul kredili akreditif) seçildiğine Yurt İçi Harcamalar bilgisi girişi yanına <KKDF butonu ilave edilmiştir. Bu butona basıldığında Fatura FOB$’ın %3 kadarı TL olarak Yurt İçi Harcamalara ilave edilir. Ayrıca <BayBilgin> butonuna basıldığında ödeme şekli (mal mukabili, vadeli akreditif, kabul kredili akreditif) girilmiş ve Yurt İçi Tutarı, FOB$ tutarının %3’ünden daha küçük bir değer girilmiş ise program uyarı vermektedir.
 • TRANSIT beyannamelerde ödeme şekli ve ödeme aracı gönderimi ile ilgili sorun giderilmiştir.

 

Derleme 145:


(08.Mart.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • Tübitak İmzager elektronik imzalama programı için gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

 

Derleme 144:


(23.Şubat.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • Web service mesaj gönderiminde kalemlerin dönen vergi oranlarının ekranda görüntülenmesinde oluşan sorun giderilmiştir.

 

Derleme 143b:


(21.Şubat.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • Web service ile imzalı beyanname gönderildiğinde birden fazla EDI kodu kullanan yerlerde yaşanan Beyanname Dökümü Sorumlu ismi hatası düzeltilmiştir.

 

Derleme 143:


(15.Ocak.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP 2009 Tablosu için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. GTIP 2009 Tablo güncellemesiyle birlikte mutlaka Derleme 143 yada üzerine geçilmelidir. Aksi takdirde "Tarife Tespiti" ekranınız hatalı çalışacaktır. GTIP2009.exe ImpexZip.exe

 

Derleme 142:


(10.Ocak.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname Silme ve "Geçmiş Kayıt Sil" me bölümlerindeki sorunlar giderilmiştir.

 

Derleme 141c:


(7.Ocak.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • Impex uygulamasını demo modunda kullananlar için demo kullanım süresi 01.01.2011'e kadar uzatılmıştır.
 • UYARI!: Bu değişikliğin devreye girmesi için KeyManager Derleme 26 'nın yüklenmesi gerekir.

 

Derleme 141b:

(2.Ocak.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname ana ekranında "Kap Adeti" alanı basamak sayısı 5 basamaktan 8 basamağa çıkartılmıştır.
 • UYARI!: Bu değişikliğin düzgün çalışabilmesi için TransX Derleme 20 'ye geçilmesi gerekmektedir! TransXZip.exe

 

Derleme 141:


(1.Ocak.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • İlave TRY düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Derleme 140b:


(1.Ocak.2009)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname gönderiminde yurt içi döviz cinsi "YTL" den "TRY" ye dönüştürülmüştür.

2008 Öncesi Derleme Bilgileri İçin Tıklayınız