Derleme 140:


(30.Aralık.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • E-Birlik gönderiminde yeni uygulamaya giren kalemlerde yer alan "Taşıyıcı Vergi No (Transporter Tax ID)" alanı programa ilave edilmiştir. Bu alan seçimlik bir alan olup ihtiyaç duyulduğunda kullanılacaktır.

 

Derleme 139b:


(15.Aralık.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • 4100 Rejimi için satır kodu girişi açılmıştır.

 

Derleme 139:


(25.Kasım.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Elektronik imzalı beyanname gönderme bölümünde yer alan "Mesaj Gönder & Al" butonunda yaşanan sıkıntılar giderilmiştir. Derleme 139 'un sorunsuz çalışabilmesi için mutlaka WTrans Derleme 9'un yüklü olması gerekir.
 • Gümrük talebi üzerine WTrans'ın otomatik mesaj gönderim ve alım özelliği iptal edilmiştir. Elektronik imzalı beyannamelerde mesajları göndermek ve cevapları almak için Impex içerisindeki "Mesaj Gönder & Al" butonuna basmak gerekmektedir. (1 Defa mesajı göndermek için 1 defa cevabı almak için)

 

Derleme 138:


(17.Kasım.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalem Giriş ekranında "Excel'den Yükle" me özelliği programa ilave edilmiştir. Excel dosyasındaki bilgilerden otomatik olarak dosya kalem bilgileri oluşturulabilmektedir. Bu işlem için:
 • Kalem giriş ekranında "Excel'den Yükle" butonuna basılır.
 • Daha önce yüklemek istediğimiz dosya için eşleştirme şeması oluşturulmamışsa yeni şema oluşturulur. Bu şemada hangi excel kolonunun hangi tablo alanına yükleneceği seçilir.
 • İstenilen şema seçildikten sonra "Şema Seç" butonuna basılarak eşleştirme şeması seçilir.
 • Yüklenecek excel dosyası seçilir.
 • "Excel'den Yükle" butonuna basılarak seçilen şemaya uygun olarak ekrandaki grid içerisine excel dosyası bilgileri getirilir.
 • Gerekli kontroller yapıldıktan sonra "Kalemlere Aktar" butonuna basılarak kalemlerin excel dosyasından oluşturulması tamamlanmış olur.
 • Dikkat edilecek husular: G.T.İ.P alanı zorunlu alandır. Excel kolonlarında G.T.İ.P alanı yoksa yada eşleştirme şemasında G.T.İ.P kolonu belirtilmemişse yükleme işlemi yapılamaz.

Derleme 137b:


(14.Kasım.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • 4171 rejiminde satır kodu girişi açılmıştır.

 

Derleme 137:


(23.Eylül.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Programa "Beyanname Export Extra" menüsü ilave edilmiştir. Bu özellik sayesinde;
 • Beyanname dosya yada kalem alanlarından aynı anda 8 farklı koşula kadar sorgulama özelliği getirilmiştir.
 • Sorgulama sonucu hangi alanların getirilebileceği seçilebilmektedir.
 • Sorgulama sonucu getirilen kayıtlar .xls , .htm , .txt formatlarında kaydedilebilir.
 • Sorgulama koşulları ve alan seçimleri daha sonra tekrar kullanmak üzere kaydedilebilmekte ve tekrar çağırılabilmektedir.

 

Derleme 136:

(26.Ağustos.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yerel hesaplama rutinini kullanarak hesaplama yapılıp buradan beyanname dökümü yapılmak istendiğinde "Beyanname Dökümü" 1. sayfa üzerinde yer alan FATURA,NAVLUN,SİGORTA,YURTİÇİ ve YURTDIŞI alanlanlarında yaşanan döküm problemi giderilmiştir.

 

Derleme 135:


(25.Ağustos.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Web Service kullanarak e-imzalı tescil edilen beyannamelerde, beynname dökümleri ve ekli liste dökümlerinde vergi oranlarının bastırılmasıyla ilgili sorun giderilmiştir.

 

Derleme 134:


(12.Ağustos.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • WTransfer'i demo modunda kullananlar Tescil gönderimi yaptığında eğer beyanname tescil edilmez ve hata dönerse mesajı silip yeniden tescil beyannamesi gönderememekteydiler. Tescil sonucu hata cevabı gelirse mesajın silinebilmesi ve böylece yeniden tescil mesajı gönderilebilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 133:


(11.Ağustos.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Özellikle VPN üzerinden bağlantı yapanların yaşamış olduğu açılıştaki yavaşlık sorunu giderilmiştir. Derleme 133 ilk çalıştırmada yine eski performansla çalışacak olup daha sonraki kullanımlarda çok daha hızlı açılmaya başlayacaktır.

 

Derleme 132:


(4.Ağustos.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Web service dönen cevap mesaj da toplam vergilerle ilgili problem giderilmiştir.

 

Derleme 131b:


(24.Temmuz.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Programa dosya bakımı özelliği ilave edilmiştir.

 

Derleme 131:


(22.Temmuz.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname silme ile ilgili sorunlar giderilmiştir.

 

Derleme 130,130b:


(17.Temmuz.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • E-Birlik mesajlarının elektronik imzalı olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır. E-Birlik mesaj gönderimi ekranında <Mesaj Gönder> butonu altındaki <İmzalı Gönder> butonuna basıldığında mesajın statüsü "imza için bekliyor" durumuna gelir. Ekranın üst kısmındaki <İmza> butonuna basarak mesaj Web Service mesajındaki gibi imzalanır. İmza atıldıktan sonra mesaj ETransfer tarafından otomatik olarak gönderilir.

Uyarı:

 • Elektronik imza edinmiş olmanız,
 • E-Birlik mesaj gönderimi için mutlaka ETransfer Derleme 5'e geçmeniz,
 • SignaX.Net imza programını imza atacağınız bilgisayara yüklemiş olmanız,
 • Impex Derleme 130b derlemesine geçmiş olmanız gerekir.

Detaylı bilgi için firmayı arayınız.

 

Derleme 129:


(02.Temmuz.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Web service gönderimine dönen mesaj içerisindeki "İstatistiki Kıymet" ve "Gümrük Kıymeti" bilgilerinin cevap dosyasına işlenmesi sağlanmıştır. Dökümlerde yaşanan problem giderilmiştir.
 • Kopyalanan beyannamelerde Gümrük Kıymet Bildirimi (Arka Sayfa) dökümünde yer alan alanlardaki Döviz Hesap problemi giderilmiştir. Döviz hesap butonuna basıldığında TL karşılıkları sorunsuz bir şekilde düzeltilmektedir.

 

Derleme 128:


(30.Haziran.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Web service gönderimine "müşavir referansı" alanı eklenmiştir. Gönderim için;
 • Impex Derleme 128 e geçilmesi
 • WTrans Derleme 7 ' nin mutlaka yüklenmesi gerekmektedir.Aksi halde bu yeni alan göderimi yapılamaz! Yüklemek için WTransZip.exe
 • Not: WtransZip.exe yi çalıştırmadan önce mutlaka açık Wtrans programı varsa kapatılmalıdır!
 • Web Service Tescil gönderiminde aynı beyannamede her tescil gönderimi için aynı RefID ile beyannamenin gitmesi sağlanmıştır. Bu sayede sistem hatalarından dolayı mükerrer tescil alınması engellenmiştir. Not: Kontrol gönderimleri her zaman farklı RefID ile yapılmaktadır.

 

Derleme 127:


(20.Haziran.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Web Service tescil gönderimlerindeki sorun giderilmiştir. Gümrük web service lerindeki sayısal alanların
 • Kontrol gönderimlerinde , (virgül)
 • Tescil gönderimlerinde . (nokta)

olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu gönderimlerin nasıl yapılacağı "Sabitler -> Genel Ayarlar" ekranından belirlenebilmektedir. İleride bu gönderimlerde bir değişiklik olursa bu düzeltmeler Sabitler ekranından yapılabilecektir. Derleme 127 de bu alanlar Kontrol gönderimi için , (virgül) Tescil gönderimi için . (nokta) olarak ayarlanmıştır.

 

Derleme 126g:


(12.Haziran.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • 3151 rejim kodlu beyannamelerin 1. muafiyet alanına GIHR muafiyeti girilmesi halinde söz konusu kalemin rejim kodunun 2300 olarak yazdırılması sağlanmıştır.
 • Elektronik imza ile ilgili rutinler programa eklenmiştir. Elektronik imzanın kullanılabilmesi için SignaX.Net ve WTrans programlarının ayrıca yüklenmesi gerekmektedir. Bu uygulamalar için firmaya başvurunuz.
 • Elektronik imzalı beyanname gonderiminde sayısal alanların ondalık kısımlarının nokta (.) yerine virgül (,) ile gönderilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 125b:


(07.Nisan.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • 1072 rejim kodlu beyannamelerin 1. muafiyet alanına KIHR muafiyeti girilmesi halinde söz konusu kalemin rejim kodunun 1000 olarak yazdırılması sağlanmıştır.
 • 1040 ve 1042 rejimli beyannamelerde ‘Mahrece iade’ kutucuğu aktif hale getirilmiştir.

 

Derleme 125:


(17.Mart.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Daha sonra belirtilecek bir tarihte kalemlere ait belgeler bölümünde Belge Tamamlama Tarihi alanı gönderilmeye başlanacaktır.Bu özellik ikinci bir açıklama yapılana kadar açılmamalıdır. Derleme 125 yüklendiğinde Sabitler ekranından "Belge tamamlama tarihi devrede (Mart 2008)" alanı işaretlenirse bu özellik devreye alınmış olur. Bu özellik şu an için devreye alınmayacak olup daha sonra gümrük tarafından devereye alınma tarihinin duyrusu yapılacaktır.
 • Önemli!: Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için mutlaka TransX Derleme 18 in yüklenmesi gerekmektedir.

 

Derleme 124e,124f:


(6.Şubat.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • FORMA belge dökümü ile ilgili sorun giderilmiştir.
 • OZBY gönderimi ile ilgili bazı düzeltmeler yapılmıştır.

 

Derleme 124c,124d:

(17.Ocak.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Dökümlerde yer alan marjinleme sorunları giderilmiştir.

 

Derleme 124b:

(15.Ocak.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalemler ekranında girilen "Algılama Birimi 1", "Algılama Birimi 2" ve "Algılama Birimi 3" alanlarına noktadan sonra 3 hane girilebilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 124:


(08.Ocak.2008)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP2008 Tablosu için gerekli güncelleme yapılmıştır. GTIP2008 Tablosunun düzgün çalışabilmesi için mutlaka Derleme 124 yada üzerinin yüklenmesi gerekir. Aksi takdirde GTIP bilgileri kesinlikle hatali goruntulenir!
 • Ayrıca GTIP2008.EXE yüklenmeden Derleme 124'e geçilmemelidir.

 

Derleme 123,123b:


(30.Ekim.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname kalem sayısı 255 i geçtiğinde oluşan sorun giderilmiştir. Bir beyanname 999 kaleme kadar sorunsuzca oluşturulabilir. Aynı zamanda TransX Derleme 16'ya geçilmesi gerekir.
 • TREX rejimlerinde Ozet Beyan Açma alanına girilen OZBY No larının 40. alana dokulmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 122c:


(24.Eylül.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Derleme 122 de yer alan noter bilgisi'nin firma seçimi yapıldığında doğrudan beyan sahibi açıklamaları alanına aktarılması sağlanmıştır.(Önceki derlemede bu alana bilgi aktarılmadan beyanname dökümüne yazdırılmaktaydı).

 

Derleme 122b:


(24.Eylül.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yurt içi gider dökümü sorunu düzeltilmiştir.
 • Derleme 122 de ilave edilen noter bilgisinin bitişik belge dökümünde de çıkması sağlanmıştır.

 

Derleme 122:


(24.Eylül.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümünde yer alan tahakkukların sıralaması gümrükteki yeni düzenlemeyle uyumlu hale getirilmiştir. FOB$ çıkarılıp GVM nin dökülebilmesi sağlanmıştır.
 • Eşya belirtecinin (Kullanılmış, kullanılmamış vs.) Kap Eşya Tanımı ile 44. alan arasına dökülmesi sağlanmıştır.
 • Eğer Yurt içi firma vekaleti var ise beyannameye 44. alanına noter ismi,tarih ve sayının dökülebilmesi sağlanmıştır. Adres alanında vekalet kontrolü seçili olmalı ve Noter kısmına noter adı, tarih ve sayı girilmelidir.

 

Derleme 121b:


(20.Eylül.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • 12 Eylül 2007 tarihinde yürürlüğe giren değişiklerle ilgili beyanname dökümünde meydana gelen sorunlar giderilmiştir.

 

Derleme 121:

(11.Eylül.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • 12 Eylül 2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan Gümrük'ten dönen Fatura Tutarı,Navlun,Sigorta,Yurt Dışı Giderler alanlarının beyanname üzerine dökülmesi sağlanmıştır.Daha önceden bu alanlar Gümrükten dönen değerlere göre değil programa girilen verilere göre dökülmekteydi.
 • Önemli Not: Bu değişikliklerin devreye girebilmesi için "Sabitler" ekranında "Eylül 2007 değişiklikleri devreye alınacak" seçeneği işaretlenmelidir. Bu işlemi 12.Eylül.2007 tarihi itibariyle yapınız. Derleme 121 bu tarihten önce yüklenebilir.

 

Derleme 120:


(26.Temmuz.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • 02 Ağustos 2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Kullanılmış Eşya Belirteci" alanı gönderimi ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bu değişikliğin devreye girebilmesi için sırasıyla:
 • TransX Derleme 14 yüklenir. TransXZip.exe Derleme 14 e geçilmezse çevrimciden bu alan geçmeyecektir!
 • Impex Derleme 120 yada üzeri yüklenir. ImpexZip.exe
 • TabloGuncelle 6.1y indirilir, açılır ve "Kullanılmış Eşya Belirteçleri" tablosu güncelenir. ("Son Değişen Tabloları Güncelle" butonuda aynı işlemi yapacaktır.) Tablo güncellemesi yapılmazsa program içerisinde kod tablosu boş gelecektir!
 • 02 Ağustos 2007 Tarihi geldiğinde "Program\Sabitler" ekranında yer alan "Kullanılmış Eşya Belirteci gönderilecek (Ağustos 2007)" alanı işaretlenir, kaydedilir. Programın yeni derlemeleri yüklense bile bu alan işaretlenmeden bu özellik devreye girmeyecektir. Programın 02 Ağustos 2007 den önce güncellenmesinde herhangi bir mahsur yoktur! Bu alan 02 Ağustos 2007 den önce işaretlenirse beyanname gönderimlerinde Gümrükten hata kodu dönecektir!
 • Bu işlemler yapıldığında Kalem Girişi ekranındaki "Kullanılmış Eşya Belirteci" alanı aktif hale gelecektir. Buradan ilgili kod seçilerek gerekli işlem yapılır.

 

Derleme 119:


(16.Temmuz.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Windows Vista için bazı kozmetik düzeltmeler yapılmıştır.
 • Alt lisans süresi dolacağı zaman programın uyarı vermesi sağlanmıştır. (Son 7 gün kala başlar)

 

Derleme 118:


(14.Haziran.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümünde "Sevk Ülkesi" alanının dökülmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 117:


(11.Haziran.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Dökümler ekranına FORMA belge dökümü eklenmiştir.

 

Derleme 116:


(4.Haziran.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Serbest dökümlerde Gümrükten dönen vergilerin de döktürülebilmesi sağlanmıştır.
 • Beyanname üzerinde 41. alandaki döküm sorunu giderilmiştir.

 

Derleme 115:


(14.Mayıs.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümünde "Transit Güzergahı" alanının düzgün dökülebilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 114b:


(7.Mayıs.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • "7153" Rejim kodunda "Referans Tarihi" alanının açık olması sağlanmıştır.

 

Derleme 114:


(3.Mayıs.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ekli liste dökümlerinde "Ticari Tanım" bilgilerinin dökülebilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 113b:


(16.Nisan.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname kopyalandığında yada aynı beyanname içerisinde Yurt Dışı gider sıfırlandığında "Döviz Hesap" butonuna basılsa bile YTL karşılığı hesaplanmasındaki sorunlar giderilmiştir.
 • 99 İhrakiye Özellik Kodu için tablo güncellemesi yapılmak zorundadır.

 

Derleme 113:


(6.Nisan.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Impex açılış ekranında standart sorgulama gün sayılarına "Son 7 gün" seçeneği eklenmiştir.Ayrıca "Sabitler" ekranına program açılışında kaç günlük verinin getirileceği seçimi konulmuştur.

 

Derleme 112c:


(25.Mart.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname teminat girişlerinde sadece oran yada tutar girildiğinde teminat bilgisinin kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 112b:


(19.Mart.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalemlerdeki belge girişlerinde "kendi beyanım" alanı eklenmiştir. Belge girişi sırasında bu alan işaretlendiğinde beyanname dökümü alınırken bu belgelerin başına + işareti konacaktır. Bu ise belgenin zorunlu bir belge olmadığını isteğe bağlı olarak verildiğini belirtir.(YENİ UYGULAMA)

 

Derleme 112:


(19.Mart.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Teminat ekranında yer alan gereksiz alanlar (CUSDEC de yer almayan) kaldırılmıştır. Teminat türlerine göre Teminat Tutarı hesaplama rutini düzeltilmiştir.

 

Derleme 111:


(16.Mart.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Teminat ekranında boş kayıt engellenmiştir. Bu yüzden oluşan gönderim hataları giderilmiştir.
 • Kalemlerde "Uluslararası Anlaşmalar" alanı 4 karakterden 5 karektere çıkartılmıştır.

 

Derleme 110:


(08.Mart.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyannamelerde 4051 Rejim kodunda "Referans Tarihi" alanının açık olması sağlanmıştır.

 

Derleme 109:

(27.Şubat.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname ekranına "Diğer Gönderici" ve "Diğer Alıcı" alanları eklenmiştir. Bu bilgileri girebilmek için beyanname ekranında "Diğer Gönderici -> [>>]" yada "Diğer Alıcı -> [>>]" butonlarından birine basılmalıdır. Bu sayede birden fazla Gönderici ve Alıcı girilebilmesi sağlanmıştır. Bu alanların kullanımının serbet bırakılması Gümrük Müsteşarlığı tarafından ayrıca duyrulacaktır! Bu özelliğin çalışması için ayrıca TransX güncellemesine gerek YOKTUR.

 

Derleme 108:


(18.Şubat.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • KDV tamamlayıcı bilgi beyanı, tamamlayıcı bilgi ekranı yerine TCGB kalem ekranında yer alan "KDV Oranı (Kodu)" adlı alana "KDV Kodu" girilerek yapılacaktır. Uygulama başlama tarihi Gümrük Müsteşarlığı tarafından ayrıca duyrulacaktır. Uygulama başlamadan önce gerekli Impex güncellemelerini önceden yapabilirsiniz. Uygulama devreye alındığında "Sabit Ayarlar" ekranında "Kalemlerde KDV Kodu Gönderilecek (Şubat 2007)" alanı işaretlenecektir. Bu alan işaretlenmediği sürece program eski modda çalışacaktır.

Programı güncellemek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

 • TransXZip.exe Derleme 10 (Çevrimci) indirilir ve çalıştırılarak güncelleme yapılır. (Aksi halde KDV kodu gönderilemez!)
 • TabloGuncelle.exe 6.1q 18.Şubat.2007 indirilir ve "Sadece son değişen tabloları güncelle" butonuna basılarak "KDV Kodları" tablosunun yüklenmesi sağlanır. (Aksi halde KDV Kodlarını elle girmek zorunda kalırsınız!)
 • ImpexZip.exe Derleme 108 indirilir ve Impex güncellemesi yapılır.
 • Gümrük Müsteşarlığı uygulamayı devreye aldığında "Sabit Ayarlar" ekranındaki "Kalemlerde KDV Kodu Gönderilecek (Şubat 2007)" alanı işaretlenir. İşlemler tamamlanmıştır. UYARI: Son adım mutlaka Gümrük Müsteşarlığı'nın KDV Kodu gönderme özelliğini devreye aldığında uygulanmalıdır. Aksi halde Gümrüğe gönderilen mesajlarda hata kodu alınacaktır.

 

Derleme 107:


(13.Şubat.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • 5371 Rejim Kodunda muafiyet KITH yada KIHR seçildiğinde dökümlerde oluşan sorun giderilmiştir. (5371 4071 1071)

 

Derleme 106c:


(04.Şubat.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • Programı demo modda kullanmak isteyenler için demo kullanım süresi 01.01.2009'a uzatılmıştır. KeyManager Derleme 21 yada üzeriyle birlikte kullanılmalıdır.

 

Derleme 106,106b:


(24.Ocak.2007.II)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümlerindeki kap/eşya tanımı bilgileri alanı 100 karaktere çıkarıldıktan sonra bilgilerin alan dışına taşma sorunu vardı. Gerekli font değişikliği yapılarak bilgilerin taşmadan dökülebilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 105:


(16.Ocak.2007)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP2007 Tablosunun düzgün çalışabilmesi için mutlaka Derleme 105 yada üzerinin yüklenmesi gerekir. Aksi takdirde GTIP bilgileri kesinlikle hatali goruntulenir! Ayrıca GTIP2007.EXE yüklenmeden Derleme 105'e geçilmemelidir.

 

Derleme 104:


(24.Aralık.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümlerinde Kap/Eşya Tanımı bilgilerinin Gümrük'teki dökümlerle aynı karakter sayısıyla dökülmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 103b:


(12.Aralık.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • Çıktı kontrol kodu bazı yazıcılarda dökülememekteydi. Bu kod un basıldığı satır iki satır daha yukarı alınmıştır.

 

Derleme 103:


(29.Kasım.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • 9 Aralık 2006 Tarihinde uygulamaya konulacak "TCGB Çıktı Kontrol Kodu" uygulaması ile ilgili gerekli düzenlemeler programa ilave edilmiştir.Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için mutlaka TransX Derleme 8 yada üzerine geçilmelidir. 9 Aralık 2006 dan sonra Gümrük tarafından tescil edilmiş beyannameler için "TCGB Çıktı Kontrol Kodu" alanı geri döndürülecek ve döndürülen bu kod beyanname altının orta kısmına yazdırılacaktır. Impex Derleme 103 ve TransX Derleme 8, 9 Aralık 2006 tarihi gelmeden önce yüklenebilir ve kullanılmaya başlanabilir.

 

Derleme 102:


(23.Kasım.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • 22 Kasım 2006 tarihi itibariyle e-Birlik gönderiminde kalemlere "Ekolojik ürün" alanı ilave edilmiştir.Gümrükle ilgisi olmayıp sadece e-Birlik gönderimini ilgilendirir. Kalemlerde "Ekolojik ürün" alanı işaretlendiğinde e-Birlik gönderiminde "E" işaretlenmediğinde ise "H" kodu gönderilir. Bu özelliğin devreye girmesi için ETransfer programının güncellenmesine gerek yoktur.Sadece Impex Derleme 102 yada üzerine geçmek yeterlidir.
 • Kalem giriş ekranında yeralan ÖZEL DOSYA bölümünde <ENTER> tuşuna basılarak kaydedilen açıklamalar seçildiğinde TransX de çevrim sorunu yaşanmaktaydı. Bu sorun giderilmiştir. Bu tip sorun alınan beyanname dosyalarında yeniden <Özel Dosyadan Getir> butonuna basılarak kalem yeniden kaydedilmeli ve mesaj yenien oluşturulmalıdır.

 

Derleme 101:


(21.Kasım.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • Adres alanı girişlerinde posta kodu alanına alfanümerik alan girişi engellenmiştir.

 

Derleme 100d:


(08.Kasım.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • e-Birlik gönderimi sırasında <AdditionalInformation> alanına yazılan kalemlere ait Belgeler bilgilerinin toplam karakter sayısı 512 ile sınırlandırıldı. Bir kaleme ait Belge bilgilerinin toplam uzunluğu 512 karakteri aşsa dahi sadece ilk 512 karakter e-Birlik göneriminde kullanılmaktadır.
 • Beyanname gönderimi sırasında bir Özet Beyan alanının Taşıma Senedi Satırlarına 10 adet satırdan fazla girildiğinde oluşan gönderim problemleri düzeltilmiştir.

 

Derleme 100c:


(27.Ekim.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname gönderimi sırasında adres alanlarında bilgi olmadığında boş olan alanlar için nokta (.) karakteri gönderilmekteydi. Sabitler ekranına konulan bir ayarla bu özelliğin devre dışı bırakılabilmesi sağlanmıştır. --> "Adreslerde boş alanlarda nokta karakteri (.) gönderilmesin." Beyanname gönderiminde bir problem yoksa bu özelliği kullanmayın! Standart olarak devre dışıdır.

 

Derleme 100b:


(17.Ekim.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • 17 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemelerde 31. alanda dökülen KAP CİNSİ alanının tablodan seçilebilmesi sağlanmıştır. Tablo elemanlarının veritabanına aktarılabilmesi icin TabloGuncelle.exe 6.1J versiyonu indirilip tablo güncellemesi yapılmak zorundadır.

 

Derleme 100:


(16.Ekim.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • 17 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe girecek kalemlere ait 31. alan düzenlemeleri yapılmıştır. Bu özelliğin çalışması için mutlaka TransX Derleme 5'in yüklü olması gerekir. Aksi takdirde çevrimci hatası alınır ve düzenlemeler gümrüğe gönderilemez.

Yapılması gereken işlemler:

 • TransXZip.exe indirilir ve dosyalar "c:\Program Files\BayBilgin\TransX" dizini içerisine açılır.
 • ImpexZip.exe indirlir ve Derleme 100 yüklenir.
 • Daha sonra menü seçeneklerinden sırayla "Program -> Sabit Ayarlar -> Genel Ayarlar -> EKİM 2006 düzenlemeleri geçerli" seçeneği işaretlenir ve kaydedilir. İşlem tamamlanmıştır. Önemli Not: Bu menü seçeneği 17 Ekim 2006 tarihinde devreye alınmalıdır.

 

Derleme 99e:


(4.Ekim.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • Belge girişi ekranında "Belge Referansı" alanına tıpkı "Fatura No-Tarih" bilgileri gibi Sigorta ve Navlun bilgilerininde otomatikmen getirilebilmesi sağlanmıştır.Bu konudaki iyileştirmeler devam edecektir.

 

Derleme 99d:


(12.Eylül.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümünde FOB($) ifadesi yerine sadece FOB yazılması sağlandı.
 • Önemli Not: Kopyalanan beyannamelerde döviz kuru tablosu girildikten sonra beyanname ekranında "Dvz.Hesap" butonuna basılmalı ve beyanname YTL değerlerinin yeniden hesaplanması sağlanmalıdır!

 

Derleme 99c:


(09.Ağustos.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • Uluslararası Anlaşma kodu alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 99b:


(07.Ağustos.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • Bazı durumlarda gümrükten tescil cevabı gelmediği yada geciktiği durumlarda elle beyanname üzerine tescil tarihi ve tescil no girilmekteydi.Bundan dolayıda sonradan tescil cevabı gelse bile beyanname kilitlendiğinden cevap işlenememekteydi. 99b Uyarlamasında programa Yönetici yetkisine sahip bir kullanıcı koduyla girildiğinde "<Cevap İşle>" butonu açık gelmektedir. Bu sayede sonradan gelen cevap beyanname üzerine işlenebilmektedir.

 

Derleme 99:


(31.Temmuz.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname export bölümünde çıkarılan dosya içerisine beyanname içerisindeki "Açıklamalar" alanı da ilave edilmiştir.
 • Kalemlerde EX ler hariç Fatura tutarına göre Navlun, Sigorta, Yurt İçi ve Yurt Dışı değerleri otomatik olarak hesaplanıp yazılmaktaydı. Sabitler ekranına ilave edilen seçenekle bu özelliğin devre dışı brakılabilmesi sağlanmıştır. Sabitler ekranında "Genel Ayarlar" bölümünde "Kalemlerde navlun,sigorta,y.içi,y.dışı otomatik paylaştırılsın" seçeneğindeki çarpı kaldırılırsa otomatik dağıtım özelliği iptal edilmiş olur.

 

Derleme 98:


(11.Temmuz.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • "Dosya Araştır" bölümünde dosya araştırıldıktan sonra <Tamam> butonuna basıldığında beyanname açılmaktaydı. <Dosyaya Konumlan> isimli yeni bir buton eklenerek bu tuş ile dosya açılmadan doğrudan dosyaya konumlanabilme özelliği programa eklenmiştir. Bu sayede araştırma sonucu bulunan dosyaya konumlanarak dosyanın daha rahat kopyalanabilmesi sağlanmıştır.
 • Impex Arşiv kullanıcıları için beyanname kopyalama sırasında karşılaşılan sorunlar giderilmiştir.

 

Derleme 97:


(07.Temmuz.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • "Dosya Araştır" bölümüne GTIP, Rejim Kodu ve Antrepo No alanlarından arama imkanı getirilmiştir.

 

Derleme 95,96:


(28.Haziran.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümlerinde vergi % oranı 0 ve vergi tutarı 0 dan büyük ise vergi oranı alanına - işareti dökülmesi sağlanmıştır (D95).
 • Gümrük Kıymet Bildirimi arka sayfa dökümündeki sorunlar giderilmiştir.
 • Beyanname ilk sayfa dökümünde belgelerin alt alta yazılması seçeneği seçildiğinde açıklamalar alanının yazdırılması ile ilgili sorun giderilmiştir.

 

Derleme 94:


(06.Mayıs.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • Adres girişleri ekranına "Vekalet tarihi kontrolü yapılacak" ve "Vekalet Tarihi" alanları eklenmiştir. Eğer bu alanlar doldurulursa beyanname girişi sırasında yurt içi yada yurt dışı firma seçimi yapıldığında vekalet tarihinin geçip geçmediğinin kontrolü yapılır. Eğer vekalet tarihi geçmiş ise bu firmanın seçilmesi engellenir.

 

Derleme 93:


(23.Şubat.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • Bilindiği üzere Gümrük tarafından 1 Eylül 2005 tarihinde yapılan düzenlemeyle kalem bilgileri içerisine satır kodu eklenmiştir. Satır kodu bilgisi 99999999 (sekiz tane dokuz) ise istenen belgeler arasına 0253 kodlu "Dahilde İşleme İzin Belgesi" girilmesi gerekmekte, yeni tip izin belgelerinde ise bu alanın gönderilmemesi istenmektedir. e-Birlik sisteminde henüz gerekli düzenleme yapılmamış olması nedeniyle yeni tip belgelerde de 0253 kodlu belge istenmektedir. Bu tescilden dönen beyannamenin kilitlenmesi nedeniyle sıkıntılara yol açmıştır. Programda beyanname kalem girişi ekranında "Satır Kodu" alanının hemen altına "0253 Belge gönder" isimli bir checkbox kutusu ilave edilmiştir. Bu tip beyannamelerde kalem için 0253 belge kodu girişi yapılmayacak, tescil alınacak, e-Birlik gönderimi yapılmadan önce bu kutu işaretlenecektir. Böylece belge girişi yapılmadığı halde e-Birlik gönderimi yapılırken o kalem için 0253 belge kodu gönderimi yapılacak ve belge referans no alanına da Satır Kodu bilgisi yazılacaktır. E-Birlik sisteminde gerekli düzeltme yapıldıktıktan sonra bu kutunun işaretlenmesine gerek kalmayacaktır.

 

Derleme 92:


(20.Şubat.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • 8100 Rejimlerinde flat file içerisinde DMS satırı (Beyanname Referans Numarası) gönderilmesi engellenmiştir.

 

Derleme 91:


(12.Şubat.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • Detaylı rapor Fatura FOB$ dökümünde bazı kayıtlar çift gelmekteydi.Sorun giderilmiştir.
 • EUR1 belgesinde yer alan açıklama alanı genişletilmiştir.
 • EUR1 belgesi üzerindeki Form - No alanına Beyanname Tescil No bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 90:


(06.Şubat.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • G.T.İ.P tablolarından kalem çekildiğinde ölçü birimi kodunun düzgün gelmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 89:


(30.Ocak.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • ATR belgesinde açıklamalar alanının daha uzun dökülebilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 88:

(23.Ocak.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • D1A, D1B, D1C, D3 ya da D3A muafiyetlerinde ikinci muafiyet alanına DIIB girildiğinde satır kodu alanının açılması sağlanmıştır.
 • Transit beyannamelerinde beyanname dökümünde sorumlu kişi alanı altında dökülen fazla alan kaldırılmıştır.

 

Derleme 87:


(16.Ocak.2006)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP2006 Tablosu ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır! GTIP2006.exe indirilip GTIP 2006 güncellemesi yapıldıktan sonra mutlaka derleme 87' ye geçilmelidir. Aksi halde GTIP tablonuz hatalı çalışacaktır.
 • Beyanname kopyalama sırasıasında beyannameyi hazırlayan kullanıcı kodu beyanname üzerine yazılmamaktaydı. Bu sorun giderilmiştir.

Derleme 86:


(19.Eylül.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümü sırasında e-birlik kripto kodu dökülürken baş tarafına Genel Sekreterlik kodunun dökülmesi sağlanmıştır. Not: Genel Sekreterlik kodu yalnızca Derleme 86 ve sonrasında e-birlik gönderimi yapılan beyannamelerde dökülecektir.

 

Derleme 85d:


(02.Eylül.2005 - 13.30)

Yapılan Düzenlemeler

 • Mahrece iade ve İkincil işlem görmüş ürün ile ilgili son ekran ve flat file düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Derleme 85c:

(02.Eylül.2005 - 07.00)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yerel hesaplara 89 - Damga Vergisi eklenmiştir.Artık yerek hesaplamalarda beyannameye Damga vergisi eklenebilmektedir. Damga vergisi Beyanname bazında verilmekte ve kalemlere otomatik paylaştırılmaktadır. (Bu özellik henüz test aşamasındadır! Sorun olduğu takdirde hemen geri bildirim yapınız.) Bu özelliğin sorunsuz çalışması için öncelikle sabitler ekranındaki --> Yerel Hesaplamalar(1) bölümüne Damga vergisi tutarı girilmeli ve hangi tip beyannamelerde Damga vergisi olacağı seçilmelidir. Standart olarak sadece İthalat beyannameleri seçilidir.

 

Derleme 85b:


(01.Eylül.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Flat File ile ilgili yeni düzeltme yapılmıştır. Gümrükte 1.Eylül.2005 Saat 15.00 da yapılan değişiklik nedeniyle mesaj gönderimi yapılamaz hale gelmiş idi. CST satırındaki yeni düzenlemeye program uyumlu hale getirilmiştir.

 

Derleme 85:


(29.Ağustos.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • 1 Eylül 2005 Tarihinden itibaren geçerli olacak Flat File düzenlemeleri yapılmıştır.
 • Beyanname ekranına Gideceği/sevk ülkesi alanı eklenmiştir.
 • Kalemler ekranına Mahrece iade, İkincil işlem görmüş alanları eklenmiştir.
 • Kalemler ekranına "Satır Kodu" alanı eklenmiştir. (Bazı rejim ve muafiyet kodlarında geçerlidir. Detay için <?> butonuna tıklayınız)

 

Derleme 84b,c:


(05.Ağustos.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname Dağılım Raporu (Genel Rapor) nun firma isim sırasında alınabilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 84:


(29.Temmuz.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Tescil mesajı dönen beyannamenin "Tescil No" alanı 16 karakterden küçük ise "Tescil No" alanının kilitlenmesi engellenmiştir. Bu tip sorunlu beyannamelerde "Tescil No" alanı manuel olarak düzeltilebilecektir.
 • Gümrük kıymet bildirimi 3. satırda gereksiz olarak "Yok" ifadelerinin bulunduğu bir satır dökülmekteydi. Bu sorun giderilmiştir.

 

Derleme 83:


(06.Haziran.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrük Kıymet Bildirimi arka sayfa dökümünde 0 (sıfır) olan alanların "Yok" ifadesiyle dökülmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 82:


(19.Mayıs.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ödeme aracı kodu ve ödeme şekli gönderimi ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yeni bazı rejim kodlarında bu alanın gönderilmesi sağlanmıştır.
 • Merkez Bankası döviz kurları sayfası getirilirken oluşan hata giderilmiştir.

 

Derleme 80,81b:


(16.Mayıs.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yurt içi ve yurt dışı harcamaların beyanname içerisinde gönderimi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.
 • İTKİB E-Birlik gönderiminde iki alan programa eklendi:
  1. Kalemlerde "Altın için işçilik bedeli (USD)" girişi sağlandı. Bilgi girişi yapıldığında bu alan, mesaj içerisinde "LabourCost" alanında gönderilir.
  2. Beyannamede Cari Ödeme şifresinin gönderilebilmesi özelliği eklenmiştir. Bu işlem için önce Sabitler->E-Birlik ekranına "Cari Ödeme Şifresi" girişi yapılır. (Bu alan girilmezse her gönderim sırasında tekrar tekrar girmek gerekir). Daha sonra e-birlik mesaj gönderimi sırasında Cari Ödeme Şifresini Gönder Check i işaretlenir ve gönderim yapılır.

Bu özelliklerin çalışması için mutlaka Etransfer Derleme 4 'ün yüklenmesi gerekir.

 • Kalem girişi sırasında kalan kap brut,net kilo, ve diğer alanların kaleme otomatik aktarılması sağlanmıştır.

 

Derleme 78,79:


(01.Nisan.2005 - 13.Nisan.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Birden fazla EDI kodu kullananların karşılaşmış oldukları sorunlar giderilmiştir. Sorunun giderilmesi için mutlaka Impex derleme 78 yada yukarısı ve KeyManager Derleme 19 yada yukarısının birlikte kullanılması gerekmektedir.
 • E-Birlik mesaj gönderimi sırasında eğer mesaj oluşturulduktan sonra silinip tekrar oluşturulursa tek kalemli beyannamelerde kalem bilgileri e-birlik mesajı içerisinde birden fazla oluşabilmekteydi. Bu sorun giderilmiştir.
 • Teminat girişi sırasında otomatik oluşturulan değer kaydedildiğinde 0,01 eksik bir değerle kayıt oluşmakta ve beyanname gonderildiğinde hata mesajı alınmaktaydı. Bu sorun giderilmiştir.
 • Beyanname kalemlerine ait belge girişi sırasında gelen listede referans alanının görüntülenmesi sağlanmıştır. Bu özellikle 9999 Diğer belge tipini kullanan ve ayırıcı unsuru belge referansı alanına girenler için kolaylık getirmek amacıyla yapılmıştır.

 

Derleme 77:


(24.Mart.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ödeme aracı kod kısmı 1 basamaktan 3 basamağa çıkartılmıştır. Ayrıca TabloGuncelle.exe ' yi indirerek Ödeme Aracı tablosunu güncelleyiniz.

 

Derleme 76b:


(22.Mart.2005)

 • EX de istatistiki kiymet devam formlarında dökülmüyordu. Bu sorun giderilmiştir.
 • Beyanname dökümünde vergilerde 0 olan alanların hiç dökülmemesi sağlanmıştır (Sadece vergi tutarı alanı).
 • Tescil sonrası imalatçı firması girişi kapanmaktaydı. Sorun düzeltilmiştir. (e-Birlik kullanıcıları için)
 • 4053 rejim kodunda referans tarihi alanı zorunlu alan haline getirilmiştir.

 

Derleme 76:


(21.Şubat.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP2005 tablosunun düzgün çalışabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 • UYARI: GTIP2005 güncellemesi yapılır ve Derleme 76'ya geçilmezse Tarife tespiti ekranınız hatalı çalışacaktır!

 

Derleme 75c:


(08.Şubat.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrük Kıymet Bildirimi Formu arka sayfa (yeni) da kuruş alanı basılmamaktaydı. Bu sorun giderilmiştir.

 

Derleme 75b:


(09.Ocak.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Derleme 75b, lisans bitim tarihi 31.12.2004'e kadar olan tüm kullanıcılarda çalışacaktır.
 • Döviz Kurları ekranından döviz kur tablosu dökümü alındığında alanlar düzgün görüntülenememekteydi. Bu sorun giderilmiştir

 

Derleme 75:


(06.Ocak.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrük kıymet dökümü arka sayfasında kuruş haneleri görüntülenememekteydi. Bu sorun giderilmiştir.

 

Derleme 74:


(04.Ocak.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • YTL Dönüşümü yapıldıktan sonra tescil cevabı işlenmeye çalışıldığında gümrükten dönen döviz kurlarının tablodaki kurlar ile farklı olduğunu gosteren bir hata mesajı alınmaktaydı. Bu sorun düzeltilmiştir.
 • Rejim kodu 1040 olan beyannamelerde herhangi bir kalemin muafiyet kodu KIHR seçildiğinde beyanname dökülürken o kalemin rejim kodunun 1000 olarak dökülmesi sağlandı.
 • 5300, 5341, 5351, 5352, 5371, 5391, 7100, 7121, 7123, 7141, 7151, 7153, 7158, 7171, 7191, 7200, 7241, 7252, 7272, 7300, 7352, 7373, 9100, 9171, TRIM, TREX Rejim kodlu beyannamelerde "Vergi Ödeme Aracı" ve "Vergi Ödeme Şekli" alanlarının gönderimi zorunlu hale getirilmiştir. (Yeni uygulama). Bununla ilgili hatalar giderilmiştir.

 

Derleme 73d:

(03.Ocak.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Impex Gold'u demo modunda kullananlar için demo kullanım süresi 01.01.2005 tarihinde son ermişti. 73d derlemesiyle demo kullanım süresi 01.01.2007' ye kadar uzatılmıştır. Uzatımın sağlanması için aynı zamanda KeyManager Derleme 16'ya geçilmesi gerekmektedir. (Not: Derleme 73d 'de YTL ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Lisanslı kullanıcıların bu derlemeyi yüklemelerine GEREK YOKTUR! Demo kullanım modunda maksimum 50 beyanname yapılabilir!)

 

Derleme 73c:


(03.Ocak.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrükten yapılan açıklamaya göre mesaj içerisinde "Yurt İçi Harcamalar" alanı boş bırakılsa bile "MOA;AJU;;YTL; satırının gönderilmesi istenmiştir. Uygulamada buna yönelik gerekli düzenleme yapılmıştır.

 

Derleme 73b:


(03.Ocak.2005)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümünde döviz kuru alanı dökümünde oluşan hata giderilmiştir.

 

Derleme 73:


(02.Ocak.2005)

Yapılan Düzenlemeler

2005 yılında yeni beyanname göndermeden mutlaka Derleme 73'e geçiniz. Derleme 73, lisans bitim tarihi 31.12.2004'e kadar olan tüm kullanıcılarda çalışacaktır.

 • Yurt içi harcamalar alanı YTL olarak düzeltildi. Bu değişiklik önemli!
 • Merkez Bankası'ndan otomatik döviz kuru tablosu getirme bölümü YTL'ye göre yeniden düzenlendi.
 • Kalemlerdeki tutar alanlarındaki yuvarlamalar YTL ' ye göre yeniden düzenlendi.

 

Derleme 72:

(31.Aralık.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • YTL düzenlemeleri yapılmıştır.
 • Döviz kurlarının , den (virgül) sonraki kısımlarının 5 basamağa kadar girilebilmesi imkanı sağlanmıştır.
 • 2005 yılına girildiğinde Sabitler/Dökümler ekranındaki "Yuvarlama basamak sayısı" alanına 0 rakamı "Sıfır atıldığında yazılacak başlık" alanı ise boşluk (boş hale getirilmeli yani içeriği silinmeli) ile doldurulmalıdır. Aksi takdirde beyanname dökümünde 1000' e bölme yapılacaktır!

 

Derleme 71c:


(10.Kasım.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümündeki "Beyan Yeri" alanının kullanıcıya göre değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Satandart olarak "Beyan Yeri" bilgisi sabitler ekranında girilmekte ve buraya girilen bilgi beyannamelerin "Beyan Yeri" alanına dökülmekteydi. Kullanıcılar ekranına "Kullanıcı Beyan Yeri" alanı ilave edilmiştir. Her kullanıcı için ayrı ayrı "Beyan Yeri" girişi sağlanmıştır. Eğer kullanıcı için "Beyan Yeri" bilgisi ayrıca girilirse o kullanıcı beyanname dökümü aldığında "Beyan Yeri" alanına kullanıcı ekranında girilen "Beyan Yeri" bilgisi dökülecektir. Eğer her kullanıcı için ayrı ayrı "Beyan Yeri" bilgisi girilmezse sabitler ekranındaki "Beyan Yeri" bilgisi dökümlere yansıtılacaktır.

 

Derleme 71b:


(09.Kasım.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname mesajı gönderimi sırasında BİLGE KODU seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır. İşlemler menüsüne ve Tablolar bölümüne "Bilge Kodları..." alanı ilave edilmiştir. Bu alana eldeki mevcut tüm Bilge Kodları ve Bilge TAM adları girilmelidir. (Bu alana girebilmek için tam yetkili kullanıcı olmak gerekir!) Daha sonra Kullanıcı tanımları ekranında combobox ile her kullanıcı için default BİLGE KODU seçilebilir. Tabloyu kullanmak istemeyenler eski usül Kullanıcı tanımı ekranına Bilge kodu ve Bilge tam adı bilgilerini girerek işlemlerine devam edebilirler. Eski çalışma yöntemi aynen muhafaza edilmiştir. Sadece mesaj gönderimi esansında BİLGE KODU'nu değiştirebilmek isteyenler bu tabloyu devreye almalıdır. EDI mesaj gönderimi esansında hangi Bilge Kodu ile mesaj gönderimi yapılmak isteniyorsa Bilge Kodu alanından mesaj gönderimi öncesi ilgili Bilge Kodu seçilerek mesaj gönderimi yapılır. Beyanname dökümü esansında en son hangi Bilge Kodu kullanılarak traife tespiti, tescil gönderimi yapıldıysa o koda ait Bile TAM adı kullanılarak beyanname dökümü yapılır!

 

Derleme 71:


(25.Ekim.2004)

Yapılan Düzenlemeler

(Gümrük Onaylı - Zorunlu Güncelleme)

 • Gümrükle ilgili firma kodu gönderme özelliğinde düzeltme yapılmıştır. Bu uyarlama yüklenmeden 15.Kasım.2004'den sonra eski programla beyanname gönderimi yapılamayacaktır. Derleme 71 i çalıştırabilmek için Keymanager Derleme 15'in yüklenmesi ve firmadan "Alt Lisans Key" in alınması gerekmektedir.
 • Program açıldığında ekrana sadece son 30 günlük beyannamelerin gelmesi sağlanmıştır. Istenildiği takdirde üst taraftaki combobox dan istenilen miktarda kayıt yine getirilebilmektedir. Bu sayede program performansı arttırılmıştır.

 

Derleme 70:


(30.Temmuz.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • Derleme 68e de program içerisine eklenen Gümrüğün yakında uygulamaya koyacağı flat file da yeralacak yeni bir alan için ilav düzenleme yapılmıştır. Flat File içerisine AUT satırı ilave edilmiştir. Bu alan Sabit Ayarlar ekranından "Yazılımevi kodu göderilecek" alanı açıldığında devreye girmektedir. Gümrük yeni uygulamaya başladıktan sonra bu alanın açılması gerekmektedir. Aynı zamanda bu alanın devreye girebilmesi için çevrimci (SPSEDI yada ProyTran) yazılımınında güncellenmesi gerekmektedir.

 

Derleme 69:


(26.Temmuz.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • Program içerisine gider pusulası takibi ilave edilmiştir. Kullanım detayları için firmayı arayınız.

 

Derleme 68e:


(14.Temmuz.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümünde yeralan 41. alan 12 basamaktan 22 basamağa çıkartılmıştır.
 • Gümrükle ilgili önümüzdeki günlerde başlayacak yeni uygulama için gerekli ilaveler yapılmıştır.
 • UYARI: 68e ve yukarısı uyarlamaların çalışması için key.dll dosyasının mutlaka Impex.exe 'nin çalıştığı dizin içerisine kopyalanması gerekir. Aksi halde uygulama çalışmayacaktır!(KeyDLLZip.exe açıldığında key.dll dosyası açılır. Impex.exe 'nin olduğu dizine açınız...Her terminale ayrı ayrı yüklenmelidir)
 • Demo kullanımda beyanname girişi sayısı 50'ye çıkartılmıştır.

 

Derleme 68c:


(28.Haziran.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • Raporlar ekranında detaylı rapor alırken istenilirse kesilen komisyon faturalarına göre rapor alınması sağlanmıştır.

 

Derleme 68b:


(25.Mayıs.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • Program demo kullanım süresi uzatılmıştır.

 

Derleme 68:


(18.Mart.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP 2004 tablosunun düzgün çalışabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Derleme 68 yada üzerinde GTIP tablolarının sorunsuz bilgi verebilmesi için mutlaka GTIP2004 tablosunun yüklenmesi gerekir.

 

Derleme 67:


(26.Ocak.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • E-Birlik kullanıcıları için zorunlu değişiklikler yapıldı. Gönderilen mesaj içerisine beyanname için "Telafi edici vergi tutarı" kalemler için "Kota Bilgisi" ve "Bedelsiz" alanları ilave edildi. Eğer bildirilen kalem için kota sınırlaması var ise kalem girişi ekranındaki e-birlik alanlarından ilgili checkbox işaretlenecektir. Ayrıca dönen mesaj içerisine "Ödeme Tipi" alanı ilave edilmiştir. Bu değişikliklerin devreye girebilmesi için ETransfer programı da güncellenmelidir.(ETransferZip.exe)

 

Derleme 66d:


(22.Ocak.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalem girişlerinde e-Birlik için GTIP ek kod alanı ilave edilmişti.Bu alana yazılan ek kod bilgileri kaydedildikten sonra silinip tekrar kaydedilse bile karşı tarafa yinede gönderilmekteydi.Bu sorun düzeltilmiştir. (Kalemler tekrar kontrol edilip silinmek istenen ek kod alanları silinmeli ve yeniden kaydedilmeli, mesaj daha sonra tekrar oluşturulmalıdır.)

 

Derleme 66c:


(21.Ocak.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyannamelerde vergi ödeme şekli PEŞİN yada KREDİ olabilmekteydi. Yeni uygulamaya göre bu alanın boş olması gerekebilmektedir. Boş bırakılmak isteniyor ise YOK seçeneği seçilecektir.

 

Derleme 66b:


(02.Ocak.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalem giriş ekranına girildiğinde hata alınmaktaydı.Bu sorun düzeltilmiştir.

 

Derleme 66:


(01.Ocak.2004)

Yapılan Düzenlemeler

 • EBirlik gönderiminde bazı kalemlerin GTIP numaralarının 15 basamaklı olarak gönderilebilmesi sağlandı. Kalem girişi sırasında GTIP kodu seçildiğinde eğer bu GTIP koduna ait ebirlik gönderimi için ilave basamaklar var ise "EBirlik GTIP Ek" alanının etrafı kırmızı çizgi ile çevrilir. Kombo içerisinden istenilen kod seçilir. Bu seçim yapıldıktan sonra eBirlik mesaj gönderimi yapılır. Kombo içerisindeki kodların düzgün olarak çıkması için "TabloGuncelle.exe" nin son uyralaması indirilmeli ve "İTKİB GTIP Tablosu" güncellemesi yapılmalıdır.
 • Derleme 65c de detaylı rapor içerisinde Fatura Tutarı(TL) alanının görüntülenmesi sağlanmıştı. Bu dökümde değişiklik yapılarak bu alanın yerinde Fatura FOB $ yada Fatura FOB TL 'nin çıkması sağlanmıştır.

 

Derleme 65c:


(29.Aralık.2003)

Yapılan Düzenlemeler

 • Detaylı rapor sıralama düzenlemesi yapıldı.Ayrıca rapor içerisine Fatura Tutarı(TL) alanı ilave edildi.

 

Derleme 65b:


(10.Aralık.2003)

Yapılan Düzenlemeler

 • EvrakBand entegrasyonu ile ilgili ilaveler yapılmıştır(Plaka ve mali müşavir aktarımı ilaveleri).

 

Derleme 65:


(01.Aralık.2003)

Yapılan Düzenlemeler

 • EvrakBand entegrasyonu ile ilgili ilaveler yapılmıştır(Fatura tutarı aktarımı, Özet Beyan bilgileri aktarımı ve teminat bilgileri aktarımı ilaveleri).

 

Derleme 64j:


(17.Kasım.2003)

Yapılan Düzenlemeler

 • e-Birlik entegrasyonu program içerisine eklenmiştir(Ayrıca lisans gerektirir).
 • 7171 rejim kodlu beyannamelerde referans tarihi alanının girilebilmesi sağlandı.
 • Yerel hesaplamada son kalem üzerinde düzeltme yapılması sağlandı.
 • Evrakband entegrasyonu program içerisine eklendi.
 • Beyanname dökümlerinde belgelerin altalta dökülebilmesi sağlandı.(Sabitler ekranından seçilecek)
 • Gönderici firma ile mali müşavir aynı olduğunda beyannamelerde adres alanına "KENDİ BÜNYESİNDE" yazılmaktaydı. İstenirse bu durumlarda mali müşavirin tüm adres bilgilerinin yazılabilmesi sağlandı. (Sabitler ekranından seçilecek)

 

Derleme 64a,b,c,d,e,f,g,h,i,.....

Derleme 63.....

 

Derleme 62c:


(06.Haziran.2003)

 • Demo kullanım süresi 31 Aralık 2003 tarihine kadar uzatılmıştır. Demo modunda program çalıştırmayanların güncelleme ihtiyacı yoktur.

 

Derleme 62b:


(27.Mayıs.2003)

Yapılan Düzenlemeler

 • Raporlar bölümünde rapor alırken tarih aralığı ile ilgili hata alınmaktaydı. Bu sorun giderilmiştir. Bu tip hata mesajı ile karşılaşanlar "Program" menüsündeki sabitler ekranına girip "Veritabanı tarih formatı" nı GÜN/AY/YIL şekline getirecek ve kaydedeceklerdir. Bu özellik Derleme 62b den sonra devreye girmiştir. Raporlamada herhangi bir sorunla karşılaşmayaların "Veritabanı Tarih Formatı" AY/GÜN/YIL şeklinde olacaktır. Bu özelliğin sizin makinanızın (kullanıcı bilgisayarı) tarih formatı ile ilgisi olmayıp, ana makinadaki veritabanı yazılımının tarih formatı ile ilgilidir.

 

Derleme 62a:


(05.Mayıs.2003)

Yapılan Düzenlemeler

 • 7171 Rejim kodlu beyannamelerde "Referans Tarihi" alanının açık olması sağlanmıştır.
 • Yerel hesaplamalarda birden fazla kalemli beyannamelerde bazen, EKP ve ÖİV toplamı devam formunun sağ alt kösedeki toplamlar bölümüne küsüratlı yazılmaktaydı.Örnegin 10 000 000 yerine 9 980 000 gibi, 4 000 000 yerine 3 990 000 gibi.Yerel hesaplamada son kalem üzerinde düzeltme yapılması sağlandı.
 • Not: Derleme 55 ve sonrasında yükleme yaparken mutlaka KeyManager'da "Ayarlar" ekranından lisans bitiş tarihini kontrol ediniz. Eğer lisans süreniz dolmuş ise yeni versiyonu yüklemeyin. Programınız çalışmaz hale gelir. Bu durumda ya lisans sürenizin uzatılması için firma ile bağlantıya geçin yada "Ayarlar" ekranındaki işlemler menüsünde "Önceki derlemeye dön" seçeneği kullanarak çalışır durumda olan bir önceki derlemeye dönebilirsiniz!

 

Derleme 62:


(03.Şubat.2003)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP2003 Güncellemesi yapıldıktan sonra mutlaka derleme 62'ye geçilmesi gerekmektedir. GTIP2003 tablosu ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

 

Derleme 61:


(13.Aralık.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrük Kıymet Bildirimi formu formatında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yeni tip g.k.b kullananlar döküm alınırken öngörüntü checkbox'ının yanında yeralan "Yeni Format" seçeneğini seçeceklerdir. Henüz eski tip kullananlar "Eski Format" seçeneği ile döküm alacaklardır. Bir müddet sonra "Eski Format" seçeneği tamamen kaldırılacaktır.

 

Derleme 60:


(13.Aralık.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname Export üzerinden excel çıktısı alınırken alanlar içerisine beyanname vergi alanlarıda ilave edilmiştir.
 • Mürted gümrüp beyannameleri ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır.

 

Derleme 59:


(11.Aralık.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Sigorta bedeli otomatik hesaplatılırken mal bedeline navlun bedelinin dahil olup olmayacağı sorusu sordurulmuştur.
 • Beyannamelerde IM'den TRIM'e EX'den TREX'e geçiş yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Mürted gümrük beyannameleri ile ilgi bazı düzenlemeler yapılmıştır.

 

Derleme 58:


(03.Aralık.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • İhracat beyannamelerinde CFR teslim şekli seçildiğinde sigorta alanının yeşil yanmaması sağlandı.
 • Beyanname dökümünde 31. sütuna çıkan adet-unit bilgisinin daha büyük puntolarla çıkması sağlanmıştır.
 • Yerel hesaplamalarda 93 - Özel Tüketim Vergisine ilave olarak 50,51 ve 52 nolu Özel Tüketim Vergisi kodları ilave edilmiştir.
 • Beyannamenin 44 nolu kalem belgeleri hanesinde yeralan fontlar 7 punto olarak bastırılmaktaydı. Eğer kaleme ait belgelerin toplam karakter uzunluğu 425 karakter yada daha kısaysa 8 punto 350 karakter yada daha kısaysa 9 punto olarak yazdırılması sağlanmıştır.Eğer 425 karakterden daha uzunsa eski usul 7 punto yazdırılacaktır.
 • İşlemler menüsüne "Beyanname Export" isimli yeni bir bölüm eklenmiştir. Bu bölüme girildiğinde çalışılan yıla ait beyannamelerin tamamının beyanname bilgileri ve tescilden dönen vergi miktarlarıyla birlikte excel tablosu olarak kaydedilebilmesi sağlanmıştır. Beyanname bilgileri excel formatında alındıktan sonra excel üzerinde muhtelif raporlar alabilmek mümkün olacaktır.

 

Derleme 57:


(22.Kasım.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yerel hesaplamalarda hesaplama yapılırken ihracat beyannamelerinde vergilerin 0 olması sağlanmıştır. Vergi oranları sıfırdan farklı olsa bile vergi tutarları 0 olarak hesaplanmaktadır.

 

Derleme 56:


(15.Kasım.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname içerisinde ödeme şekilleri alanı 1 basamaktan 2 basamağa çıkartılmıştır. Tablo güncellemesi yaptıktan sonra mutlaka derleme 56 ya geçmeniz gerekmektedir.

 

Derleme 55:


(01.Kasım.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalem giriş ekranına özel dosya isminde yeni bir buton eklenmiştir. Bu buton kullanılarak özel dosyaya kaydedilen eşya tanımları üzerinde değişiklik ve silme işlemleri yapılabilmesi sağlanmıştır. Yani özel dosyaya kaydedilen eşya tanımı bilgilerinde her türlü düzenleme yapılabilmekte ve bu kayıtlar içerisinden GTIP kodu seçilebilmektedir.

 

Derleme 54:


(25.Ekim.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP tablosundaki Eşyanın Tanımı alanının güncellenebilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 53:


(14.Ekim.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrük Kıymet Bildirim formunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

 

Derleme 52:


(28.Ağustos.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Bazı eski mevzuata göre (EDI dışı) çalışan gümrük memurluklarında beyanname dökümü alırken vergi ödeme şekillerinin P yerine B, C yerine L ve S kodlarının rapor dışı olması gerekmektedir. Bu tür gümrüklerle çalışanlar sabitler ekranındaki yerel hesaplamalar(2) sayfasındaki "[ ] Beyanname dökümlerinde eski tip mevzuata uygun gümrüklere göre beyanname dökümü al" seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

 

Derleme 51:


(27.Ağustos.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname ve Devam formları dökümlerinde 41. Ölçü birimi alanında istenildiği takdirde miktarında dökülebilmesi sağlandı. Eğer bu alanda miktarında dökülmesi isteniyorsa "Sabit Ayarlar" ekranındaki Dökümler sayfasına girilerek Miktar + Ölçü birimi seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
 • Rejim kodu “51”, “53”, “61” ve “63” ile başlayan beyannamelerde kayıtlı geçici ithalat ya da yeniden ithalat kapsamındaki eşya ile beraber kati ithal eşyasının aynı beyannamede beyan edilmek istenmesi halinde, söz konusu kati ithal eşyasının yer aldığı kalemdeki birinci muafiyet alanına “KITH (Kati ithalat)” muafiyeti girildiğinde beyanname dökümünde bu muafiyetin seçildiği kalemin 37 no.lu “Rejim” hanesinde “4000” rejim kodunun çıkması sağlanmıştır. (51 ve 53 zaten vardı 61 ve 63 ilave edildi).
 • Rejim kodu “3151” veya “3153” olan beyannameler ile rejim kodu “21” ve “23” ile başlayan beyannamelerde kayıtlı yeniden ihracat ya da geçici ihracat kapsamındaki eşya ile beraber kati ihraç eşyasının aynı beyannamede beyan edilmek istenmesi halinde, söz konusu kati ihraç eşyasının yer aldığı kalemdeki birinci muafiyet alanına “KIHR (Kati ihracat) muafiyeti girildiğinde beyanname dökümünde bu muafiyetin seçildiği kalemin 37 no.lu “Rejim” hanesinde “1000” rejim kodu çıkması sağlandı.

 

Derleme 50:


(26.Ağustos.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yerel hesaplama yapılırken beyan türü AN ise Gümrük Vergisi ve K.D.V. 'nin ödeme şeklinin standart olarak teminatlı gelmesi sağlandı.
 • Yerel hesaplamalar : Sabit Ayarlar ekranına Yerel Hesaplamalar(2) isimli yeni bir sayfa eklendi. Bu sayfada vergi ödeme şekli teşvik noya bağlı olan teşvik numaralarının ve vergilerin ödeme şekillerinin neler olacağı belirtilmesi gerekmektedir. Genel checkbox'ı işaretlenirse beyanname içerisindeki herhangi bir kalemde bu teşvik belge numarası seçilmesi halinde tüm kalemlerin vergi ödeme şekillerinin aynı ve belirtilen şekilde olması sağlanır.

Sistem işleyişi:

 1. Yerel hesaplama yapılırken öncelikle herhangi bir kaleme ait girilmiş teşvik belge numarasına ozel olarak belirlenmiş bir vergi ödeme şekli tablosu olup olmadığına bakılır. Eger var ise tüm kalemlerin vergi ödeme şekilleri bu kurala göre belirlenir. (Genel ise)
 2. Eğer genel tarif yoksa kalemler için kalem vergi hesaplamaları yapılırken tek tek ozel bir teşvik numarasına bağli vergi ödeme şekli olup olmadığına bakılır. Eğer varsa sadece o kalemin bu kurala göre vergi ödeme şekilleri belirlenir.
 3. Eğer özel bir durumda yoksa o zaman beyannamenin beyan türünün antrepo olup olmadığına bakılır. Antrepo beyannamesi ise G.V. --> Teminatlı K.D.V.--> Teminatlı olarak atanır.
 4. Eğer yukarıdaki kuralların hiçbirine girmiyorsa vergilerin tamaminin ödeme şekli "Peşin" olarak atanır.

 

Derleme 49:


(19.Ağustos.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • MENŞE ŞAHADETNAMESİ dökümünde yer alan alt satırlarda yeniden düzenleme yapıldı. Bir satır daha ilave edildi teşekkül ve tarih satırlarının yeri aşağı alındı.

 

Derleme 48:


(16.Ağustos.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname dökümlerinde 31. alana yazılan ölçü birimi 41. alana yazdırılmaktaydı.31. alan 41. alan farklı olduğu durumlarda sorun çıkabilmekteydi. Bu sorun düzeltilmiştir. (Bu yalnızca dökümle ilgili bir problemdir. Tesciller de herhangi bir problem bulunmamaktadır).
 • Yerel hesaplamalarda Antrepo rejimlerinde EKP,OIV ve OTV hesabının yapılmaması sağlanmıştır.
 • Beyannamede alıcı ile satıcı arasındaki ilişki 1 seçildiğinde "Gümrük Kıymet Bildirimi Ön Sayfa" dökümünde 7a Evet 7b ve 7c Hayır, 6 seçildiğinde ise 7a Hayır 7b Hayır 7c Hayır şeklinde ekrana getirilmesi sağlanmıştır.

 

Derleme 47b:


(25.Temmuz.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ekli liste dökümleindeki sıralama hatası düzeltmesi yeniden yapıldı.

 

Derleme 47:


(19.Temmuz.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ambar kodlarının güncellenebilmesi sağlandı.
 • Bazı durumlarda ekli liste dökerken kalem sıra numaraları sırası bozulmaktaydı. Bu sorun düzeltilmiştir.

 

Derleme 46:


(18.Temmuz.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyannamede özet beyan açma bölümünde "Ambar içi" işaretlendiğinde taşıma senedi satırları açma miktarları girilirken ambar kodunun girilmesi sağlanmıştır. Eğer ambar içi işaretli ise ambar kodu seçilmek zorundadır.
 • Not: 17.Temmuz 2002 tarihi itibariyle ambarlar tablosu programa eklenmiştir. Mutlaka TabloGuncelle.exe yi indirip sunucu bilgisayarınızda çalıştırılması gerekmektedir.Aksi takdirde ambarlar tablosu listelenemez.

 

Derleme 45b:


(07.Temmuz.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yuvarlama işlemlerinin 3 değişik modda yapılabilmesi sağlanmıştır. * Yuvarlama yapılmayacak (Hiçbir beyannamenin yerel hesaplamasında yuvarlama yapılmaz) * Bütün beyannamelerde (Tüm beyannamelerin yerel hesaplamalarında yuvarlama yapılır) * Sadece belirtilen gümrük kodlarında (Bu seçenek seçildiğinde yandaki tabloda kodları eklenen gümrük kodları seçilen beyannamelerin yerel hesaplamalarında yuvarlama yapılır. Diğerlerinde ise yapılmaz. Bu seçeneğin çalışması için hesaplamalarda yuvarlama yapılması gereken gümrüklerin teker teker belirtilmesi gerekir)

 

Derleme 45:


(07.Temmuz.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yerel hesaplamalarda sonuçların yuvarlanabilmesı sağlanmıştır. Sabitler ekranında "Yerel Hesaplama" sayfasına 'Yerel hesaplamalarda yuvarlama yapılsın' ve 'Yuvarlama kaç basamak yapılacak' isimli iki yeni alan eklenmiştir. Yuvarlama yapılsın alanı işaretli olduğunda hesaplanan değerler yuvarlama basamak sayısı kadar yuvarlanacaktır. Eğer yerel hesaplamalarda yuvarlama yapılması istenmiyorsa yuvarlama yapılsın alanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Yuvarlama basamak sayısını ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz.
 • Örnek yuvarlamalar: Yuvarlama basamak sayısı 3 olsun, Vergi hesabı sonucu 1.234.568,22 TL ise yuvarlama sonucu 1.235.000,00 TL olur. (Not: vergiler yukarı yuvarlanır)

 

Derleme 44:


(05.Temmuz.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Kalem giriş ekranında EkKod girişi sırasında alınan hata düzeltildi.
 • TRIM rejim koduna sahip beyannamenin rejim kodu antrepo ve ithalat rejimlerine dönüştürülebilmesi sağlandı.
 • Yeni dosya açma (rejim kodu seçimi) ve rejim kodu değişikliği ekranlarında rejim kodunun geniş halinin görüntülenmesi sağlandı.

 

Derleme 43:


(03.Temmuz.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname yazdırılırken 1 nolu beyan kutusunun 1. alt bölümünde ortak transite taraf olan ülkelerden gerçekleştirilen rejimlerde EU kodu, diğer ülkelerden yapılanlarda ise IM ve EX kodu yazılması sağlandı. İşleyiş aynen eskisi gibi devam ediyor. Sadece bu ülkelerden biri seçildiğinde yalnızca dökümlerde EU kodu görüntüleniyor.
 • Teslim şekillerine yeni eklenen XXX diğer seçildiğinde ihracatta fatura ve dövizi mecburi, navlun, sigorta, yurt dışı ve yurt içi diğer alanları ihtiyari , ithalatta ise fatura, navlun, sigorta mecburi, diğerleri ihtiyari olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • 5100 rejiminde D1A,D1B,D3,DIIB,KITH,KIHR muafiyetlerinden birini seçmek zorunlu hale getirilmiştir, bu muafiyet 1. muafiyet alanında yollanacaktır.
 • 5100 , 5131, 5300 rejimlerinde kalem girişi sırasında muafiyet zorunlulukları yeniden düzenlenmiş ve gerekli uyarıların alınması sağlanmıştır.
 • Not: 03.Temmuz.2002 Saat 16:40 itibariyle tablo güncellemelerinizi yeniden yapmayı unutmayın. Özellikle ülkeler ve bankalar tablolarının güncellenmesinde fayda vardır. Tabloların son hali için TabloGuncelle.exe yi indirin.

 

Derleme 42:


(01.Temmuz.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • 40xx 51 ve 53 rejim kodları ile ilgili duzenlemeler yapılmıştır.Yeni tablo güncellemeleri yapılmadan mutlaka derleme 42 yada üzerinin yuklenip 1 defa çalıştırılması gerekmektedir.(Çok önemli)
 • Yeni kod tabloları ilgili duzenlemeler yapılmıştır.

 

Derleme 41b:


(27.Haziran.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Yerel hesaplamalarda KDV matrahı hesabına Yurt Dışı Harcamalar ve Yurt İçi Harcamalar'da ilave edilmiştir.(Önemli uyarı: Yerel hesaplama rutinleri henüz TEST aşamasındadır. Kullanırken sonuçları mutlaka kontrolden geçirin ve karşılaşılan aksaklıkları lütfen bize bildirin.)
 • NOT: Uluslararası Anlaşmalar tablosunu mutlaka güncellemeniz gerekmektedir! (Yerel hesaplamalarda vergilerin tespit edilmesinde önemli...)

 

Derleme 41a:


(25.Haziran.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Program içerisine yerel hesaplamalar bölümü ilave edilmiştir.(Önemli uyarı: Yerel hesaplama rutinleri henüz TEST aşamasındadır. Kullanırken sonuçları mutlaka kontrolden geçirin ve karşılaşılan aksaklıkları lütfen bize bildirin.)

 

Derleme 40d:


(11.Mayıs.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Küçük bir düzeltme: T.C. Merkez Bankası döviz kurları formatında değişiklik yapılmıştır. Döviz kurlarını düzgün çekebilmek için gerekli olan yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Derleme 40c:


(05.Mayıs.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Küçük bir düzeltme: Kullanıcı bilgileri ekranında ImpexFatura programı kullanıcılarına yetki verebilmek için özel bir alan eklenmiştir. (ImpexFatura gümrük komisyoncuları için fatura, dekont ve tahsil makbuzu modülüdür. Kullanım için ayrıca lisans gereklidir.)

 

Derleme 40b:


(07.Nisan.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Küçük bir düzeltme: Derleme 39 ile programa ilave edilen beyanname ve kalem girişlerinde cursor' ın bulunduğu alanların sarı yanması özelliği ile ilgili İhracat beyannamelerinde "İthalatçı firma var?'" alanına girildiğinde hata mesajı ile karşılaşılabilir. Derleme 40b de bu sorun giderilmiştir.

 

Derleme 40:


(03.Nisan.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ana ekran üzerine "Raporlar" isimli yeni bir sayfa eklenmiştir. Raporlar bölümünde tescil almış beyannamelerin firmalara göre dağılımını gösteren genel ve detaylı dökümler alınabilmektedir.

 

Derleme 39:


(29.Mart.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyyaname ve kalem girişi ekranlarında cursor'ın bulunduğu alanların sarı renk ile görüntülenmesi sağlanmıştır. Böylece beyanname üzerinde hangi alanda bulunulduğu daha kolay tespit edilebilmektedir.
 • Eğer gelen cevap dosyasındaki kalem sayısı beyannamedeki kalem sayısından farklı ise ekrana uyarı mesajı gelmesi sağlandı. Bazı durumlarda gümrükten gelen cevap dosyasının içerisinde bazı kalemlere ait bilgiler eksik olabilmektedir. Program bu durumu bir uyarı ile bize bildirmektedir. Bu tip durumlarda döküm toplamlarında ve içeriğinde hatalı sonuçlar alınabilmektedir. Lütfen program uyarılarını dikkate alınız.
 • Rejim kodu değişkliğinde beyan türünün otomatik olarak ayarlanması sağlandı.

 

Derleme 38:


(24.Mart.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname ön yüzünde açıklamalar alanı doldurulurken <ENTER> tuşuna basılır ve beyanname bu haliyle kaydedilip gönderilmeye çalışılırsa çevrim hatası alınmaktaydı. Bu sorun düzeltilmiştir. Bu alanda iken <ENTER> tuşuna basılırsa bir boşluk karakteri aktarılmaktadır.
 • Beyanname kopyalama sırasında referans no alanına eski beyanname numarası aktarılmaktaydı. Kopyalama esanasında bu alana yeni dosya numarası aktarılmaktadır. Ayrıca Evrak tarihi alanına eski beyannamedeki tarih değil günün tarihi gelmesi sağlandı.
 • Beyanname ana ekranında üst kısımda yeralan Fatura, Navlun, Sigorta v.s. tuşarına kısayol tuşları atanmıştır.
 • Beyanname rejim değişikliği alanında 7100 dan 0171 vs. rejim kodlarına geçiş sağlandı.
 • Derleme 32 ile programa ilave edilen antrepo rejimlerinde "Antrepo Beyanname Numarası","Antrepo Tescil Tarihi" alanlarının zaruri olarak doldurulması işlevi 7100 için geçerli olmadığı belirlenmiş ve bu rejim kodu için zorunlu girilmesi gereken alan özelliği kaldırılmıştır.
 • Özet beyan numarası ve özet beyan tarihi alanlarından arama yapıldığında karşımıza gelen liste içerisine gönderici firma, alıcı firma, kap adedi, beyanname tescil numarası ve tescil tarihi alanlarınında gelmesi sağlanmıştır.
 • İhracat beyannamelerinde 18.,21. ve 29. alanlar zorunlu doldurulması gereken alanlar listesinden çıkartılmıştır. İstenildiği takdirde bu alanlara bilgi girişi yapılmaya devam edilebilir.
 • Kalemlerde belge giriş ekranına <Belge Tahmini> isimli yeni bir buton eklenmiştir. Bu butona basıldığında bu GTIP kodu eğer daha önceki beyannamelerde kullanılmış ise bu kalemlere girişi yapılmış olan belge kodları listelenecektir. Bu özellik sayesinde henüz tarife tespiti gönderimi yapmadan bile o kaleme ait istenen belgeler tespit edilebilmektedir.

 

Derleme 37:


(18.Mart.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname kopyalama özelliği programa ilave edildi.
 • Tarife tespiti ekranında açıklama alanına clipboard işlemlerini gerçekleştirecek (hepsini seç,kes,kopyala,yapıştır) popup menu eklendi.
 • Bazı kısayol tuşları yeniden düzenlendi.
 • Dosya araştır bölümünde gönderici firma tarafından araştırma yaptığımda karşımıza çıkan beyanname bilgilerinde ek olarak o beyannameye ait tescil numarası, tescil tarihi,fatura teslim şekli,giriş çıkış gümrük idaresi bilgilerini de ekranda görülebilmesi sağlandı.
 • T.C. Gümrük Beyannamesi ekranında 19.Konteyner dan kısmından sonra Yurt dışı satırına doğrudan geçilmekteydi. Sıralama düzeltilerek yani 9. Konteyner bölümünden sonra sıra ile fatura, navlun ve sigorta satırlarının takip edilmesi sağlandı.
 • Impex 2002 üzerinde kozmetik yeni düzenlemeler yapıldı.

 

Derleme 36:


(18.Şubat.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • GTIP tablosu güncellemesi ile birlikte Tarife Tespiti ekranlarında yeni düzenlemeler yapılmıştır. GTIP 2002 tabloları indirilip GTIP güncellenmesi yapıldıktan sonra yeni tabloları kullanabilmek için mutlaka Derleme 36 (yada daha üzeri) nin yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde halen eski GTIP tablosuyla çalışılmaya devam edilecektir. (GTIP 2002 tablosu için tıklayınız)

 

Derleme 35:


(30.Ocak.2002)

Yapılan Düzenlemeler

 • Merkez Bankası web sayfalarındaki kur tablosu formatında değişiklik yapmış olduğundan Merkez Bankası'ndan otomatik kur tablosu çekme bölümü yeniden düzenlenmiştir.

 

Derleme 34:


(19.Aralık.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Gümrükten gelen bazı tarife tespiti ve tescil cevapları dosyaya işlenirken dönen cevap dosyası tam olsa bile list index out of bounds(x) hatası alınmaktaydı. Sorun gelen cevap dosyasının en sonunda gereğinden fazla boş satır bırakılmasından kaynaklanmaktaydı. Bu sorun giderilmiştir.

 

Derleme 33:


(11.Aralık.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Ekli liste dökümü ilave edildi. Ekli liste standart olarak 11. kalemden başlamaktadır. İstenildiğinde kalem başlangıç no değiştirilebilmektedir. Devam formları dökümüne kalem aralığı getirildi. İstenilen aralıktaki kalemler devam formu olarak dökülebilmektedir.

 

Derleme 32:


(11.Kasım.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Antrepodan çekimlerde antrepo beyanname numarası ve tarihi alanı girilmesi zorunlu alan olduğu için yeşil olarak yanması sağlandı.
 • Beyanname üzerinde brüt ve net kg alanlarının yeşil olarak gelmesi sağlandı.
 • 2300 Rejim kodunda kalem kapatma biriminin yeşil olarak gelmesi sağlandı.
 • 6123 ve 6323 Rejim kodlarında TCGB açması ve Özet Beyan açması yapılmadığında Baybilgin uyarı olarak bu durumu bildirir hale getirildi.
 • 5171 ve 0171 Rejim kodlarında TCGB açması yapılmadığında Baybilgin uyarı olarak bildirir hale getirildi.
 • 0100 ve 5100 Rejim kodlarında Özet beyan açması yapılmadığında Baybilgin uyarı olarak bildirir hale getirildi.
 • Dahilde işleme yoluyla yapılan ithalatlarda (5100,5171...) en az 1 muafiyet kodu girilmesi gerekmektedir. Bu rejim kodlarında bu alanaın yeşil olarak gelmesi sağlandı. Ayrıca alan doldurulmadığı takdirde Baybilgin uyarı mesajı vermektedir.
 • Döviz hesap butonuna basıldığında kur tablosundaki değişikliklerden dolayı eğer beyanname FOB$ değişecek olursa program bunu uyarı mesajı olarak belirtmekte ve kalemlerdeki istatistiki kıymetin kıymete göre yeniden belirlenip belirlenemeyeceği sorusu sorduruldu. İstenildiği takdirde ayrıca istatistiki kıymet hesapla butonuna basılarak bu işlem otomatik olarak yaptırılabilmektedir. İstatistiki kıymetle ilgili hesaplama problemi düzeltildi.
 • 3151 ve 3153 Rejim kodlu beyannamelerde TCGB açmaları yapıldığında her kaleme ait TCGB açma beyanname numarası o kalemin 40. Manifesto özet beyan alanına yazdırılır hale getirildi.

 

Derleme 31:


(29.Eylül.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Fatura tastiki hazırlama bölümünde 1. kalem için fatura tastiki hazırlanıp yazdır butonuna basıldıktan sonra 2. kalem için fatura tastiki hazırlanması istendiğinde hata mesajı alınmaktaydı. Bu sorun düzeltilmiştir.

 

Derleme 30:


(17.Temmuz.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname üzerine girilen adres bilgilerinde(İthalatçı firma,İhracatçı Firma,Beyan sahibi temsilci vs.) telefon yada fax no gibi alanlar tam girilmediğinde mesaj gönderilirken "Çevrim Hatası" ile karşılaşılmaktaydı.Derleme 30 da gümrüğe gönderilecek adres alanlarından içeriği doldurulmayan olursa boş olan alan yeri "." bilgisiyle doldurulmaktadır.
 • Not: Adres bilgilerini mümkün olduğunca tam olarak doldurmaya çalışınız!

 

Derleme 29:


(16.Temmuz.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • TRIM rejim kodunda "Alıcı Satıcı İlişkisi", "Ödeme Şekli", "Banka Kodu", "Sözleşme Türü" alanların girişi engellendi.
 • Antrepo beyanname tescil no ve antrepo tescil tarihi alanlarına ikinci antrepo beyanname no ve tarihi girilebilmesi için yeni alanlar ilave edildi.
 • Dökümler, öngörüntü, serbest dökümler ekranlarındaki butonların kısayol tuşları yeniden düzenlenmiştir.
 • Bankalar seçiminde gelen listenin banka adı ve şube adı sırasında gelmesi sağlandı.
 • Bazı durumlarda gümrükten gelen cevap dosyalarının içeriği boş olarak gelmektedir. Bu durumda program içerisinde "Mesaj Al" butonuna basıldığında "List index out of bound(0)" hata mesajı ile karşılaşılmaktaydı. Bu sorun düzeltilmiştir. Bu tip durumlarda program bir uyarı mesajı ile sizi uyarmakta ve boş mesaj dosyasını silip silmeyeceğinizi sormaktadır. (Not: Dosyanın silinmesinde fayda vardır)

 

Derleme 28:


(13.Temmuz.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Derleme 18 de rejim kodu TREX olduğunda gönderilmesi yasaklı olan "Alıcı satıcı ilişkisi kodu", "Ödeme Şekli", "Banka Kodu", "Sözleşme Türü" alanlarının gönderilmesi engellenmişti.Yapılan bu değişklikten sonra bazı yerlerde çevrim hatası ile karşılaşılmıştır.Derleme 28 de yine bu bilgiler gönderilmemek kaydıyla çevrim hatası sorunu giderilmiştir.

 

Derleme 27:


(10.Temmuz.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Bazı durumlarda aynı anda iki farklı terminalden eşzamanlı açılan ayrı beyanname dosyalarına aynı dosya numarası verilmekteydi. Bu sorun düzeltildi.
 • Gümrük kıymet bildirimi ön sayfa dökümünde "4. Fatura Tarih ve Sayısı" kısmına yalnızca 1. faturaya ait tarih ve sayı getiriliyordu. Derleme 27 de bütün fatura tarih ve sayılarının getirilmesi sağlandı.
 • Gümrük kıymet bildirimi ön sayfa dökümünde taahütname kısmına ilk olarak komisyoncu firmanın bilgilerinin getirilmesi sağlandı.(Not: Değiştir butonuna basarak diğer adres bilgilerinin getirilmesi sağlanabilir).

 

Derleme 26:


(09.Temmuz.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Lüksemburg Frangı para birimi kodu düzeltildi.

 

Derleme 25:


(02.Temmuz.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • (FAZ1 Özellikleri Tamamlandı)
 • Dökümler bölümüne EUR.1 Dolaşım Sertifikası arka sayfa dökümü ilave edildi.
 • Dökümler bölümüne Menşe Şahadetnamesi dökümü ilave edildi.
 • Kalem belge girişi sırasında eğer fatura belgesi ibrazı yapılıyorsa, beyanname fatura alanında girilen fatura no ve tarihi bilgileri belge referans numarasına hızlı bir şekilde çekilebilmektedir.

 

Derleme 24:


(29.Haziran.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Dökümler bölümüne EUR.1 Dolaşım Sertifikası dökümü ilave edildi.
 • Büyük font beyanname dökümünde düzenlemeler yapıldı.

 

Derleme 23:


(28.Haziran.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • 0171 rejimli beyannamelerde antrepo beyanname numarası ve tarihi bilgilerinin beyanname dökümü üzerine çıkartılması sağlandı.

 

Derleme 22:


(28.Haziran.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyannameler üzerinde rejim kodu değiştirilebilir hale getirildi(Her rejim kodu yalnızca kendi türevleri ile değiştirilebilmektedir). Örneğin bir ithalat rejim kodu yalnızca başka bir ithalat rejim kodu ile değiştirilebilmektedir.
 • Kaydet ve Kapat butonlarında aktif tuşlar Kaydet için "Y" harfi Kapat için "K" harfi olarak düzenlenmiştir.
 • Rejim kodu 7100 girildiğinde gönderici kısmında yurt dışı firmaların gelmesi sağlandı.
 • Mesaj takibi ekranında yer alan mesaj listesinde Gönderici,Alıcı ve Beyan Türü alanlarının görüntülenmesi sağlandı.
 • Ana ekranda yeralan sıralama alanlarına tescil tarihi ve evrak tarihi ilave edildi.
 • Kap adeti alanı 4 basamaktan 5 basamağa çıkartıldı.

 

Derleme 21:


(25.Haziran.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • İhracat beyannamelerinde telafi edici vergi miktrarının beyanname formu üzerinde 1.kaleme ait vergiler bölümünde 61 koduyla dökülmesi sağlandı.
 • Beyanname formu ve devam formları dökümlerinin daha büyük punto (10 punto) yazı karakterleriyle dökümleri hazırlandı. Döküm alınmadan önce ekrandan 'Büyük font döküm' işaretlenmelidir.
 • Önemli Not!: Büyük fontlu dökümler henüz test aşamasındadır. Sorunlarla karşılaşıldığında hızlı bir şekilde bilgi veriniz. (Bazı bilgiler taşabilir yada hiç görüntülenmeyebilir.)

 

Derleme 20:


(18.Haziran.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • İhracat beyannamelerinde telafi edici vergi girildiğinde gümrüğe vergi ödeme şekli ve ödeme aracı göderilmedi diye hata mesajı geliyordu. Sorun düzeltildi.

 

Derleme 19:


(10.Haziran.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Program ana ekranında beyanname listesi alanında beyannamenin tescil numarası ve ve kap adeti bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı.
 • Beyannameye yeni kalem girişi yapıldığı anda ekrandan çıkmadan belge, tamamlayıcı bilgi ve diğer ek alanların girişinin yapılabilmesi sağlandı. Not: Üstteki butonların açılması için kalemin kaydedilmesi gerekmektedir.
 • Kaleme ait belge girişlerinde yeni belge eklendiğinde Belge Varlığının "Belge Verildi" pozisyonunda açılması sağlandı.
 • Belge kodları tablosu sabit tablolar bölümünden değişken tablolar bölümüne alındı. Yani belge kodları ve belge isimleri istenildiği gibi değiştirilebilecektir. Not: Belge kodları standart olduğundan değişikliklerin dikkatli bir biçimde yapılması gerekmektedir.
 • Fatura tastiğinin her kalem için ayrı ayrı alınabilmesi sağlandı. Ayrıca isteyenler için fatura tastiki serbest döküm olarak hazırlanmıştır. İsteyenler  ftastik.zip dosyasini indirirerek serbest döküm olarak kullanabilir.(Not: zip dosyası winzip ile açıldıktan sonra serbest döküm ekranında format yükle tuşuna basılacak ve FATURA TASTİKİ.rtf formatı yüklenecek)

 

Derleme 18:


(06.Haziran.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Rejim kodu TREX olduğunda gönderilmesi yasaklı olan "Alıcı satıcı ilişkisi kodu", "Ödeme Şekli", "Banka Kodu", "Sözleşme Türü" alanlarının gönderilmesi engellendi.

 

Derleme 17:


(05.Haziran.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Bazı durumlarda kıymete göre navlun,sigorta v.s. dağıtımları yapılırken kalem fatura tutarları toplamı beyanname fatura tutarına eşit olmasına rağmen fatura tutarları uyuşmuyor diye dağıtım yapılamıyordu. Bu sorun düzeltildi.
 • Beyanname yanlışlıkla iki defa tescile gönderildiğinde (Bazı durumlarda beyanname tescil olmasına rağmen cevap gelmeyebiliyor) 'Veri tabanı hata bildiriyor' isimli hata mesajı gelmekte ve hata cevabı beyanname üzerine işlenemiyordu. Sorun düzeltildi.

 

Derleme 16:


(04.Haziran.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Beyanname ve devam formlarında belge referanslarının basılması sağlandı.
 • Mesaj cevapları incelenirken kalemlere ait tarife soruları ve mesajların ayrı bir pencere içerisinde geniş olarak görüntülenebilmesi sağlandı.Aynı işlem hata cevapları içinde hazırlandı.

 

Derleme 15 :


(03.Haziran.2001)

Yapılan Düzenlemeler

 • Dökümler bölününe A.TR dolaşım belgesi dökümü ilave edildi.
 • Rejim kodu TREX olduğunda çıkış ülkesi boş ve kapalı gelmekteydi. Sorun düzeltildi.