Gümrük ve Ticaret bakanlığının 5 Mart 2018 Pazartesi günü devreye alacağı Ödeme Şekillerinin Kalemlerde çoklu olarak gönderilmesine ilişkin düzenlemenin Impex yazılımında devreye alınması.

ÖNEMLİ UYARI: Bu işlemin yapılması için tarafımızdan bildirim yapılmasını bekleyiniz. Gümrük ve ticaret bakanlığı bildirim yapmadan işlemin devreye alınması problemlere neden olabilecektir.

İşlemin sadece 1 bilgisayarda yapılması yeterli olacaktır.

Videoyu Youtube'dan izleyin