Gümrük ve Ticaret bakanlığının 6 Kasım 2017 Pazartesi günü devreye alacağı Ödeme Şekillerinin Kalem Bazında gönderilmesine ilişkin düzenlemenin Impex yazılımında devreye alınması.

ÖNEMLİ UYARI: Bu işlemin yapılması için tarafımızdan bildirim yapılmasını bekleyiniz. Gümrük ve ticaret bakanlığı bildirim yapmadan işlemin devreye alınması problemlere neden olabilecektir.

Videoyu Youtube'dan izleyin