Ürünün kullanım alanına göre meczuatta KAPSAM DIŞI ise uygun ID nin belge referansına yazılarak belge taihi kısmına beyannamenin Tescil edileceği tarih yazılmalıdır. Aşağıdaki bilgilere dikkat ederek işleminizi yapınız.

...Diğer listeler kapsamında denetime tâbi olmaması kaydıyla gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması halinde 10617541565699503532523; laboratuvar analizinde kullanılacak olması halinde 13977662350291883035269; DİR kapsamı ikincil işlem görmüş ürünler için ise 16918166167401431106286 referans numarası 44 no’lu haneye kaydedilir ise Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez. (Md.10) (PC Gümrük Küllitatından alıntıdır...)

İyi çalışmalar.